"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komunikaty

 • Komunikat FOR: PiS pod pozorem wojny chce wpędzić Polskę w kryzys

  Komunikat FOR: PiS pod pozorem wojny chce wpędzić Polskę w kryzys | 2022-12-01

  Zbrodnicza inwazja Rosji na niepodległą Ukrainę trwa już dziewiąty miesiąc. Jej tragiczne skutki dosięgnęły także terytorium Polski. Mogą okazać się one jeszcze bardziej opłakane, jeśli PiS przeforsuje zmianę konstytucji. Chodzi w niej o wyłączenie wydatków na obronność z długu publicznego. Koalicja rządząca jest głucha na argumenty, że bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty.

  więcej
 • Nowa książka „ODKRYWAJĄC WOLNOŚĆ 2. W OBRONIE ROZUMU” – z przedmową oraz wyborem tekstów Leszka Balcerowicza

  Nowa książka „ODKRYWAJĄC WOLNOŚĆ 2. W OBRONIE ROZUMU” – z przedmową oraz wyborem tekstów Leszka Balcerowicza | 2022-10-14

  Książka „Odkrywając Wolność 2. W Obronie Rozumu” to zbiór artykułów liberalnych myślicieli poruszających fundamentalne kwestie indywidualnej wolności i jej wpływu na rozwój społeczeństw. Jest to kontynuacja zbioru tekstów o wolności pt. „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” wydanej w 2012 roku.

  więcej
 • Ponad 206 miliardów złotych wyniesie rzeczywisty deficyt budżetu państwa na koniec 2023 roku

  Ponad 206 miliardów złotych wyniesie rzeczywisty deficyt budżetu państwa na koniec 2023 roku | 2022-10-07

  Ponad 206 miliardów złotych wyniesie rzeczywisty deficyt budżetu państwa na koniec 2023 roku. Tocząca się dziś w Sejmie debata budżetowa opiera się na projekcie budżetu, który nie pokazuje pełnego obrazu wydatków i dochodów państwa. Wieloletni pracownicy ministerstwa finansów (Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki, Hanna Majszczyk) pokazują, jak naprawdę powinien wyglądać projekt budżetu na 2023 rok.

  więcej
 • Czy to ceny energii są główną przyczyną różnicy w inflacji pomiędzy Polską a innymi krajami UE?

  Czy to ceny energii są główną przyczyną różnicy w inflacji pomiędzy Polską a innymi krajami UE? | 2022-09-28

  Są kraje, w których inflacja bazowa jest wyższa niż w Polsce tj. Czechy, kraje bałtyckie i Węgry, jednakże większość krajów UE ma inflację bazową zdecydowanie niższą. Błędy polityki pieniężnej i fiskalnej w innych krajach nie mogą być usprawiedliwieniem dla złego zarządzania wydatkami budżetowymi w naszym kraju.

  więcej
 • Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej prowadzi do zwiększenia zakresu arbitralności władzy w stanach nadzwyczajnych

  Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej prowadzi do zwiększenia zakresu arbitralności władzy w stanach nadzwyczajnych | 2022-09-21

  Na początku września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Projekt zastąpić ma dotychczasowe regulacje ustawowe: ustawę o stanie klęski żywiołowej, ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela (w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej) oraz ustawę o zarządzaniu kryzysowym i ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

  więcej
 • Europejskie stowarzyszenia sędziowskie skarżą decyzję o zatwierdzeniu polskiego KPO. Czy to ma sens?

  Europejskie stowarzyszenia sędziowskie skarżą decyzję o zatwierdzeniu polskiego KPO. Czy to ma sens? | 2022-08-31

  Skarga czterech organizacji sędziowskich na decyzję Rady o zatwierdzeniu polskiego KPO jest bez wątpienia krokiem bez precedensu. W całym przedsięwzięciu nie chodzi jednak o zablokowanie polskim obywatelom i firmom dostępu do środków z Funduszu Odbudowy, lecz o pryncypialne trzymanie się fundamentów prawa unijnego. Rada i Komisja nie mogą bowiem wybierać z orzeczeń TSUE tylko tych fragmentów, które wydają im się politycznie atrakcyjne, przez co łatwiej będzie im realizować poszczególne polityki. Przeciwnie: instytucje powinny stosować prawo unijne w całości – szczególnie w okolicznościach, w których w części państw członkowskich obserwujemy wyraźny regres rządów prawa, na co zwracają uwagę europejskie sądy.
  więcej
 • „Polski VAT” czyli „Polski Ład”

  „Polski VAT” czyli „Polski Ład” | 2022-08-25

  Historia „tymczasowego” VAT w kilku aktach trwa już 11 lat i potrwa kolejne. To jest kpina z podatników. Fikcja podatkowa. To można spokojnie nazwać również polskim ładem w VAT. Warunki rzekomego powrotu do niższych stawek będą rozszerzane o kolejne kryteria, w końcu zabraknie literek przy ustępach i artykułach. Już teraz mamy 146, 146a, 146b, 146c, 146d, 146da, 146db, 146dc 146e, 146f, 146g, 146h, 146i, 146j, 146k 146aa 1 i 146aa 1a. Po co to wszystko? Po co to udawanie? Może lepiej wprost wpisać, że niższe stawki będą przywrócone od momentu, kiedy polski prom kosmiczny wyląduje na Marsie. Wtedy wszystko będzie dla podatników jasne.

  więcej
 • Zamiast wolności sumienia, kaganiec na wolność słowa: najnowsza inicjatywa ustawodawcza rażącym atakiem na prawo do krytyki

  Zamiast wolności sumienia, kaganiec na wolność słowa: najnowsza inicjatywa ustawodawcza rażącym atakiem na prawo do krytyki | 2022-08-12

  Rządzący zdają się wykorzystywać prawo karne w sposób wysoce instrumentalny i nieproporcjonalny, chroniąc przy tym bardzo szeroko określone, wybrane grupy społeczne. Oddając w prokuratorskie ręce decyzje o tym, czy i w jakim stopniu doszło np. do lżenia instytucji kościoła, projektowane przepisy faktycznie mogą doprowadzić do uciszenia wszelkiej publicznie wyrażanej krytyki. Jednocześnie krytycy uzasadniający swoje wypowiedzi motywacją religijną będą mogli się wyrażać nieomal dowolnie na każdy temat.

  więcej
 • Sąd Najwyższy i KPO. Czy możemy liczyć na środki z unijnego Funduszu Odbudowy?

  Sąd Najwyższy i KPO. Czy możemy liczyć na środki z unijnego Funduszu Odbudowy? | 2022-07-25

  Przedstawiając Komisji przyjętą niedawno nowelizację ustawy o SN, trudno będzie rządowi przekonać ją do wypłaty pierwszej transzy z Funduszu Odbudowy – szczególnie, że z pierwszych komentarzy kierownictwa Komisji wynika, że przyjęte zmiany są niewystarczające, by spełnić zaproponowane kamienie milowe.

  więcej
 • Identyfikacja gwarantem przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy

  Identyfikacja gwarantem przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy | 2022-07-15

  Niestety, przepis, który miał chronić policjantów przed rozpoznaniem i ewentualnym prześladowaniem, stał się swoistym immunitetem dla łamiących prawo funkcjonariuszy pododdziałów zwartych. W przestrzeni medialnej powracają sprawy przekroczenia uprawnień oraz nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy oraz, co bulwersujące, umarzanie postępowań toczących się przeciwko naruszającym prawo policjantom z powodu niemożności ustalenia sprawcy czynu. 

  więcej