"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komunikaty

 • Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej prowadzi do zwiększenia zakresu arbitralności władzy w stanach nadzwyczajnych

  Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej prowadzi do zwiększenia zakresu arbitralności władzy w stanach nadzwyczajnych | 2022-09-21

  Na początku września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Projekt zastąpić ma dotychczasowe regulacje ustawowe: ustawę o stanie klęski żywiołowej, ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela (w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej) oraz ustawę o zarządzaniu kryzysowym i ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

  więcej
 • Europejskie stowarzyszenia sędziowskie skarżą decyzję o zatwierdzeniu polskiego KPO. Czy to ma sens?

  Europejskie stowarzyszenia sędziowskie skarżą decyzję o zatwierdzeniu polskiego KPO. Czy to ma sens? | 2022-08-31

  Skarga czterech organizacji sędziowskich na decyzję Rady o zatwierdzeniu polskiego KPO jest bez wątpienia krokiem bez precedensu. W całym przedsięwzięciu nie chodzi jednak o zablokowanie polskim obywatelom i firmom dostępu do środków z Funduszu Odbudowy, lecz o pryncypialne trzymanie się fundamentów prawa unijnego. Rada i Komisja nie mogą bowiem wybierać z orzeczeń TSUE tylko tych fragmentów, które wydają im się politycznie atrakcyjne, przez co łatwiej będzie im realizować poszczególne polityki. Przeciwnie: instytucje powinny stosować prawo unijne w całości – szczególnie w okolicznościach, w których w części państw członkowskich obserwujemy wyraźny regres rządów prawa, na co zwracają uwagę europejskie sądy.
  więcej
 • „Polski VAT” czyli „Polski Ład”

  „Polski VAT” czyli „Polski Ład” | 2022-08-25

  Historia „tymczasowego” VAT w kilku aktach trwa już 11 lat i potrwa kolejne. To jest kpina z podatników. Fikcja podatkowa. To można spokojnie nazwać również polskim ładem w VAT. Warunki rzekomego powrotu do niższych stawek będą rozszerzane o kolejne kryteria, w końcu zabraknie literek przy ustępach i artykułach. Już teraz mamy 146, 146a, 146b, 146c, 146d, 146da, 146db, 146dc 146e, 146f, 146g, 146h, 146i, 146j, 146k 146aa 1 i 146aa 1a. Po co to wszystko? Po co to udawanie? Może lepiej wprost wpisać, że niższe stawki będą przywrócone od momentu, kiedy polski prom kosmiczny wyląduje na Marsie. Wtedy wszystko będzie dla podatników jasne.

  więcej
 • Zamiast wolności sumienia, kaganiec na wolność słowa: najnowsza inicjatywa ustawodawcza rażącym atakiem na prawo do krytyki

  Zamiast wolności sumienia, kaganiec na wolność słowa: najnowsza inicjatywa ustawodawcza rażącym atakiem na prawo do krytyki | 2022-08-12

  Rządzący zdają się wykorzystywać prawo karne w sposób wysoce instrumentalny i nieproporcjonalny, chroniąc przy tym bardzo szeroko określone, wybrane grupy społeczne. Oddając w prokuratorskie ręce decyzje o tym, czy i w jakim stopniu doszło np. do lżenia instytucji kościoła, projektowane przepisy faktycznie mogą doprowadzić do uciszenia wszelkiej publicznie wyrażanej krytyki. Jednocześnie krytycy uzasadniający swoje wypowiedzi motywacją religijną będą mogli się wyrażać nieomal dowolnie na każdy temat.

  więcej
 • Sąd Najwyższy i KPO. Czy możemy liczyć na środki z unijnego Funduszu Odbudowy?

  Sąd Najwyższy i KPO. Czy możemy liczyć na środki z unijnego Funduszu Odbudowy? | 2022-07-25

  Przedstawiając Komisji przyjętą niedawno nowelizację ustawy o SN, trudno będzie rządowi przekonać ją do wypłaty pierwszej transzy z Funduszu Odbudowy – szczególnie, że z pierwszych komentarzy kierownictwa Komisji wynika, że przyjęte zmiany są niewystarczające, by spełnić zaproponowane kamienie milowe.

  więcej
 • Identyfikacja gwarantem przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy

  Identyfikacja gwarantem przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy | 2022-07-15

  Niestety, przepis, który miał chronić policjantów przed rozpoznaniem i ewentualnym prześladowaniem, stał się swoistym immunitetem dla łamiących prawo funkcjonariuszy pododdziałów zwartych. W przestrzeni medialnej powracają sprawy przekroczenia uprawnień oraz nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy oraz, co bulwersujące, umarzanie postępowań toczących się przeciwko naruszającym prawo policjantom z powodu niemożności ustalenia sprawcy czynu. 

  więcej
 • Pod pozorem jawności, Solidarna Polska proponuje przepisy rodem z Rosji i Węgier. Organizacje pozarządowe na celowniku

  Pod pozorem jawności, Solidarna Polska proponuje przepisy rodem z Rosji i Węgier. Organizacje pozarządowe na celowniku | 2022-07-11

  Pod szczytnym hasłem zwiększenia jawności życia publicznego, posłowie Solidarnej Polski chcą tak naprawdę przekazać do wiadomości publicznej informacje o charakterze prywatnym, co wpisuje się w wytworzony przez obecną władzę negatywny klimat wokół środowiska pozarządowego, w tym tych organizacji, których cele nie są aprobowane przez rządzącą większość. Nie jest więc zaskoczeniem, że komentowana propozycja łudząco przypomina rozwiązania rosyjskie i węgierskie uznane za naruszające prawa człowieka. Projekt ustawy należy zatem ocenić jednoznacznie krytycznie.

  więcej
 • Zmiana standardu nadawania sygnału czy standardów wolności mediów?

  Zmiana standardu nadawania sygnału czy standardów wolności mediów? | 2022-06-30

  W wyniku tej decyzji mamy sytuację, w której osoby posiadające starszy telewizor lub dekoder (przypomnijmy – to ok. 1,5 mln gospodarstw domowych), od końca czerwca br. stracą dostęp do wszystkich stacji komercyjnych, a utrzymają dostęp do programów TVP. TVP przełączy swój sygnał dopiero (najpóźniej) z końcem 2023 roku. Powstała więc sytuacja skrajnie nierównego traktowania nadawców przez państwo. Rząd tylnymi drzwiami nadał TVP na najbliższe półtora roku przywilej bycia jedyną dostępną dla dużej grupy obywateli telewizją. 

  więcej
 • Zasłona dymna: dlaczego prezydencka ustawa nie realizuje kamieni milowych wyznaczonych przez Komisję Europejską

  Zasłona dymna: dlaczego prezydencka ustawa nie realizuje kamieni milowych wyznaczonych przez Komisję Europejską | 2022-06-27

  Prezydencka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie tylko nie przybliża Polski do realizacji kamieni milowych uzgodnionych z Komisją Europejską, ale mnoży wątpliwości co do spełniania obowiązujących standardów unijnych m.in. w zakresie niezależności nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. 

  więcej
 • Rachunek od państwa za 2021 rok

  Rachunek od państwa za 2021 rok | 2022-06-23

  W 2021 roku „Rachunek od państwa” wyniósł 30 736 zł na mieszkańca Polski i był o 982 zł wyższy niż rok wcześniej. Łączne wydatki publiczne na mieszkańca były w 2021 roku o 1300 zł wyższe od dochodów. W rezultacie dług publiczny na mieszkańca wzrósł do 37 405 zł (z czego 6946 zł poza konstytucyjną definicją długu i poza kontrolą parlamentu) i był o 2138 zł wyższy niż w 2020 roku. Z powodu nakręcanej przez polityków spirali populizmu wiele wydatków w tym i przyszłym roku wzrośnie. Dodatkowo wzrosną też odsetki od długu publicznego: według „Wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2022–2025” odsetki na mieszkańca w tym roku wyniosą 1258 zł, a w roku przyszłym aż 1705 zł.

   

  więcej