"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Free Market Road Show 2019

Forum Obywatelskiego Rozwoju po raz siódmy jest lokalnym organizatorem i partnerem cyklu konferencji Free Market Road Show, które odbywają się w całej Europe. To już XII edycja cyklu FMRS. Warszawska konferencja odbędzie się 3 kwietnia br.

Relację z konferencji znajdziecie poniżej.

Czym są konferencje FMRS?

Austrian Economics Center we współpracy z ponad 100 czołowymi ośrodkami analitycznymi i uniwersytetami w Europie i na Kaukazie organizuje XII Free Market Road Show, który od marca do maja 2019 roku odwiedzi ponad 30 miast.

Free Market Road Show gromadzi czołowych biznesmenów, wybitnych naukowców, studentów, liderów opinii, ekspertów politycznych, dyplomatów i innych zainteresowanych z całej Europy.

Temat: Freedom in Europe in the run-up to the European elections

Lokalizacja: ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warsaw University, Faculty of Political Science and International Studies

Data: środa, 3 kwietnia 2019

Godziny: 15:30-19:00 

Język wydarzenia: angielski

Uczestnictwo jest bezpłatne, wymagana jest jednak uprzednia rejestracja. Można jej dokonać pod adresem: freemarket-rs.com/event/fmrs-warsaw/

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych!

Agenda wydarzenia (w j. angielskim) znajduje się poniżej.


Agenda:

15:30 – 15:50 Registration

15:50 – 16:00 Welcome and opening remarks

16:00 – 17:10 Panel 1. Liberal agenda to strengthen Europe
Description: What can be done to strengthen freedom and competitiveness in Europe? What policies should liberals offer to respond to challenges in the European Union? How to promote free market ideas at the European Union level? 

• Ivan Miklos (Slovak politician and the former Minister of Finance of Slovakia)
• Richard Zundritsch (Board member of the Austrian Economics Center and the Hayek Institut)
• Marcin Nowacki (Vice President of Union of Entrepreneurs and Employers – ZPP)
• Karol Zdybel (Associate in Mises Institute of Economic Education, economist and management consultant)

Moderator: Marek Tatala (Vice President, Civil Developmetn Forum)

17:10 – 17:35 Keynote speech: Leszek Balcerowicz (Board Chairman, Civil Development Forum – FOR) 

17:35 – 17:50 Coffee & Networking Break 

17:50 – 19:00 Panel 2. Illiberal movements in Europe and elsewhere: threat to freedom? 
Description: What drives enemies of freedom, free markets and rule of law? Are enemies of freedom stronger nowadays? Which policies stimulate illiberal and anti-capitalist sentiments? How to defend free market economy and individual liberties as sources of human well-being? 

• Dan Mitchell (Senior Fellow, Cato Institute, USA)
• Cris Lingle (Visiting Professor of Economics at the Universidad Francisco Marroquín in Guatemala)
• Edit Zgut (Hungarian foreign policy analyst, lecturer at the Centre for Europe, University of Warsaw)
• Leszek Jażdżewski, (Editor-in-Chief of Liberté!) 

Moderator: Agata Stremecka (President, Civil Development Forum)


Relacja z konferencji Free Market Road Show 2019 in Warsaw

3 kwietnia do Warszawy zawitała konferencja Free Market Road Show, która w tym roku odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencję rozpoczęto od krótkiego powitania, które wygłosiła Agata Stremecka, prezes zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

Moderatorem pierwszego panelu, poświęconego „Liberalnemu planowi wzmocnienia Europy”, był Marek Tatała, wiceprezes zarządu i ekonomista FOR.

Jako pierwszy przemawiał Ivan Miklos, były minister finansów Słowacji. Zauważył on, że „obecnie zagrożone są wolność, otwarte społeczeństwo i liberalna demokracja”. Zagrożenie dla nich, według Miklosa, nadchodzi zarówno z prawa, jak i z lewa. Wskazał on następnie błędne działania polityczne podejmowane na poziomie Unii Europejskiej: politykę migracyjną, politykę socjalną i luzowanie ilościowe. Jak jednak podkreślał Miklos, UE mimo swoich problemów odgrywa wielką rolę w obronie wolności. Podał m.in. wiele przykładów tego, jak UE broniła wolności gospodarczej przed etatystycznym rządem narodowym na Słowacji. Zauważył też, że rozwiązaniem dla europejskich problemów są reformy, które wzmocniłyby wolność. Według Miklosa potrzebna jest konwergencja konkurencyjności, czyli polityka, która pchnęłaby mniej konkurencyjne kraje do podjęcia większej ilości reform wzmacniających wolność gospodarczą. Jak dodał, w tym celu potrzebni są liderzy polityczni, którzy potrafiliby odwołać się nie tylko do racjonalnych argumentów, lecz także do emocji.

Następnym mówcą był  Richard Zundritsch, reprezentujący Austrian Economics Center oraz Hayek Institute. Zwrócił on uwagę na przeregulowanie jako Hayekowską Drogę do zniewolenia. Zauważył również, że „nieuchronnie zbyt wiele planowania i organizowania na szczeblu centralnym prowadzi do braku wolności i dyktatury”. Jako historyczną ilustrację swojej tezy wskazał socjalistyczne planowanie w Europie Środkowej i Wschodniej.

Jako trzeci głos zabrał Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Na początku zauważył on, że „Polska, Czechy i Słowacja to znakomite przykłady gospodarek, która bardzo skorzystały na czterech europejskich swobodach”. Dodał jednak, że obawy budzi rosnący protekcjonizm na rynku UE. Jako przykłady wskazał on rynek żywności i sektor transportowy, gdzie lepiej rozwinięte kraje wykorzystują regulacje na poziomie krajowym i unijnym do ochrony swoich firm przed konkurentami z Europy Środkowej i Wschodniej.

Karol Zdybel, związany z polskim Instytutem Misesa, zgodził się, że do tej pory integracja europejska jest historią sukcesu. Dodał, że tak samo zresztą, co potwierdzają sondaże, uważają europejskie narody. Zdybel starał się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z jednej strony ludzie zdają się być zadowoleni z UE, a z drugiej strony na znaczeniu zyskują ruchy antyunijne. Zgodził się, że niektóre zarzuty wobec UE znajdują uzasadnienie z perspektywy klasycznego liberalizmu, wskazując tutaj na rosnący brak transparentności organów UE. Według niego to właśnie z tego powodu ludzie tracą poczucie związku z instytucjami UE.

Po pierwszym panelu swój wykład wygłosił główny mówca – Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady FOR. Tematem jego wystąpienia była „Globalizacja i jej krytycy”. Na początku profesor Balcerowicz zauważył, że „każdy proces społeczny można analizować z trzech perspektyw: ekonomicznej, politycznej i moralnej”. Ostrzegał jednak, że perspektywy moralnej „nie można mylić z tanim moralizowaniem”. Podkreślił, że błędem jest „skupianie się na przegranych i niewspominanie o wygranych”, a taka właśnie jest perspektywa etyki nacjonalistycznej, która nie bierze pod uwagę losu ludzi z innych krajów. Wskazał też na wzajemne korzyści z wolnego handlu. W ramach podsumowania profesor Balcerowicz zauważył, że istnieje coraz więcej dowodów na to, iż za każdy kryzys finansowy odpowiada pewien zestaw błędnych rozwiązań politycznych.

Tematem drugiego panelu były „Nieliberalne ruchy w Europie i innych krajach. Czy są zagrożeniem dla wolności”. Moderatorem tego panelu była Agata Stremecka.

Pierwsze pytanie dotyczyło populizmu oraz jego związków z Donaldem Trumpem, Brexitem, Victorem Orbánem i sytuacją w Polsce.

Dan Mitchell z Cato Institute (USA) stwierdził, że błędem jest porównywanie populizmu praktykowanego przez Trumpa i Kaczyńskiego. Zauważył on, że pod względem politycznym populizm Donalda Trumpa i Brexitu różni się od tego, co dzieje się obecnie w Europie. Podkreślił, że w amerykańskich wyborach, podobnie jak w przypadku Brexitu, ludzie głosowali za mniejszym złem.

Edit Zgut z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego wskazała, że na rozprzestrzenianie się populizmu wpływa zwiększanie centralizacji władzy. Jako przykład podała fakt, że na Węgrzech niemal wszystkie media znajdują się pod kontrolą rządzących i głoszą rządową propagandę, natomiast działalność organizacji obywatelskich jest bardzo ograniczona. Według Zgut, to jedynie pogarsza tamtejszą sytuację, ponieważ ludzie często bardzo szybko zmieniają swoje postawy, popierając działania rządu.

Cris Lingle z Uniwersytetu Francisco Marroquína w Gwatemali wskazał, że populizm stanowi poważny problem. Jak stwierdził: „Będzie trudno utrzymać demokrację”. Dodał, że nowe ustawodawstwo służy głównie zabieraniu jednym i dawaniu innym. Obecnie w wielu krajach odbywa się redystrybucyjna gra, politycy zdobywają więcej władzy, a ludzie tracą wolność, co podkreślał Lingle.

Leszek Jażdżewski, redaktor „Liberté!”, zauważył, że ludzie w Polsce zwykli wierzyć, iż demokracja będzie trwać wiecznie i pokona wszystkie pozostałe systemy. Jednak opinia, że demokracja jest odporna i trwała, zawsze będzie błędna, na co wskazał Jażdżewski. Dodał, że należy zdać sobie sprawę z tego, iż państwa demokratyczne słabną. Jako przykład podał Stany Zjednoczone, które pod względem politycznym są silniejsze od Chin, które jednak doganiają USA pod względem gospodarczym. Według redaktora, obecnie ludzie zaczynają sobie uświadamiać ten fakt.

Drugie pytanie brzmiało: Co kieruje wrogami wolności i praworządności?

Mitchell przyznał, że trudno odpowiedzieć na to pytanie. Stwierdził jednak, że należy docenić to, iż UE wymaga od swoich członków, by dowiedli, że przestrzegają praworządności.

Zgut odpowiedziała „Demokracja nie umiera w ciemności, demokracja umiera na naszych oczach”. Dodałą, że na Węgrzech wiele osób uważa, że jedynym sposobem na zdobycie majątku jest korupcja. Według niej, niektóre kraje członkowskie nie stosują ram prawnych stworzonych przez UE z przyczyn politycznych.

Lingle wskazał na to, że fundamentalny problem stanowi ustawodawstwo. Obecnie niektóre teorie (jak nowoczesna teoria monetarna) głoszą, że dług nie niesie żadnych konsekwencji dla gospodarek narodowych. Dodał, że ekonomiści zachęcają do zadłużania, a politycy, dążąc do zdobycia władzy i pieniędzy, słuchają ich wskazówek. Tego typu działania osłabiają państwo.

Jażdżewski zauważył, że ludziom wydaje się, iż antidotum na złe rządy jest demokracja, a teraz, gdy rządy są złe, domagają się więcej demokracji. Jednak demokracja nie jest teraz rozwiązaniem.

Autorzy:

Weronika Czaplewska i Marcin Zieliński


 

  • Free Market Road Show 2019

    Free Market Road Show 2019 | 2019-04-10

    3 kwietnia 2019 roku konferencja Free Market Road Show zawitała do Warszawy. Wśród prelegentów tegorocznej edycji znaleźli się m.in.: Leszek Balcerowicz, Ivan Miklos, Richard Zundritsch, Edit Zgut i Dan Mitchell. ...
    więcej