"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Konferencje dla nauczycieli

Forum Obywatelskiego Rozwoju od lat organizuje konferencje tematyczne dla nauczycieli przedmiotów społecznych. W konferencji udział biorą teoretycy i praktycy ekonomii. Konferencje są miejscem do dyskusji i wymiany poglądów oraz dzielenia się doświadczeniem. Podczas każdej konferencji poruszane są bieżące wyzwania w edukacji ekonomicznej.

Pierwsza konferencja „Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach” miała na celu zaprezentowanie nauczycielom nowoczesnych sposobów kształcenia dzieci i młodzieży na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Druga konferencja „Edukacja ekonomiczna w XXI wieku” dotyczyła nietypowych metod nauczania przedmiotów społecznych. Na pytanie „Po co nam ta ekonomia?” odpowiedzieliśmy rok później podczas konferencji zorganizowanej na najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce.

Konferencja dla nauczycieli - 30 lat wolności, 2019 r.

Konferencja dla nauczycieli - Obudzić w młodych przedsiębiorczość, 2018 r.

Konferencja dla nauczycieli - Edukacja ekonomiczna a społeczeństwo obywatelskie, 2017 r.

Konferencja dla nauczycieli - Po co nam ta ekonomia? Czyli jak skutecznie jej uczyć, 2016 r.

Konferencja dla nauczycieli - Edukacja ekonomiczna w XXI w., 2015 r.

Konferencja - Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach, 2014 r.