Forum Obywatelskiego Rozwoju

 • Skutecznie 
  promujemy 
  wolność

  Misją FOR jest zwiększenie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (w tym zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz - co się z tym wiąże - dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie. Celem jest też odpowiednio zmniejszanie poparcia i wzmacnianie w społeczeństwie oporu wobec rozwiązań idących w przeciwnych kierunkach.

Najnowsze

 • All Posts
 • Aktualności
 • All Posts
 • Publikacje
 • All Posts
 • Projekty
#PatoPrawo

PatoPrawo – czy to nadal prawo? Na ile przepis bezprawny wiąże nas jako obywateli? Na ile przestrzegać muszą go funkcjonariusze publiczni? Czy prawo, które ze…

Sprawdź Podatki

Miliardy i miliony złotych o które toczą się dyskusje w Sejmie, dla większości Polaków są kwotami abstrakcyjnymi. Jednocześnie, na co dzień płacimy znacznie bardziej namacalne…

Rachunek od państwa

Od kilku lat Forum Obywatelskiego Rozwoju dorocznie przedstawia „Rachunek od państwa”, który przystępnie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. Rozliczając…

Licznik Długu Publicznego

Dlaczego powinniśmy interesować się długiem publicznym? Prawie bilion złotych wciąż rosnącego długu publicznego dla większości z nas jest kwotą abstrakcyjną. Musimy jednak mieć świadomość, że…

Rule of Law in Poland

Większość parlamentarna, która sprawuje w Polsce władzę od 2015 roku, po wygraniu wyborów rozpoczęła przejmowanie politycznej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. W orbicie jej działań znalazły się…

 • All Posts
  •   Back
  • Oświadczenia
  • Analizy
  • Komunikaty
  • Raporty FOR

Obszary działalności

Wolność gospodarcza
Finanse publiczne
Państwo prawa
Rynek pracy
Wymiar sprawiedliwości
Unia Europejska

Podcasty

Przygotowealiśmy dla Was cykl podcastów inspirowanych tekstami zawartymi w książce „Odkrywając wolność 2. W obronie rozumu.” Zachęcamy do słuchania w co drugi czwartek.

Odkrywając wolność 2. W obronie rozumu

to zbiór artykułów liberalnych myślicieli poruszających fundamentalne kwestie indywidualnej wolności i jej wplywu na rozwój społeczeństw

Przygotowaliśmy dla Was cykl podcastów inspirowanych tekstami zawartymi w książce 

Odkrywając wolność 2. W obronie rozumu.

Zachęcamy do słuchania w co drugi czwartek