Forum Obywatelskiego Rozwoju

 • Skutecznie 
  promujemy 
  wolność

  Misją FOR jest zwiększenie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (w tym zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz - co się z tym wiąże - dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie. Celem jest też odpowiednio zmniejszanie poparcia i wzmacnianie w społeczeństwie oporu wobec rozwiązań idących w przeciwnych kierunkach.

Najnowsze

 • All Posts
 • Aktualności
 • All Posts
 • Publikacje
 • All Posts
 • projekty wybrane
Rachunek od państwa

Od kilku lat Forum Obywatelskiego Rozwoju dorocznie przedstawia „Rachunek od państwa”, który przystępnie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. Rozliczając…

Licznik Długu Publicznego

Dlaczego powinniśmy interesować się długiem publicznym? Prawie bilion złotych wciąż rosnącego długu publicznego dla większości z nas jest kwotą abstrakcyjną. Musimy jednak mieć świadomość, że…

Rule of Law in Poland

Większość parlamentarna, która sprawuje w Polsce władzę od 2015 roku, po wygraniu wyborów rozpoczęła przejmowanie politycznej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. W orbicie jej działań znalazły się…

 • All Posts
  •   Back
  • Oświadczenia
  • Analizy
  • Komunikaty
  • Raporty FOR

Obszary działalności

Wolność gospodarcza
Finanse publiczne
Państwo prawa
Rynek pracy
Wymiar sprawiedliwości
Unia Europejska

Podcasty

Przygotowealiśmy dla Was cykl podcastów inspirowanych tekstami zawartymi w książce „Odkrywając wolność 2. W obronie rozumu.” Zachęcamy do słuchania w co drugi czwartek.

Odkrywając wolność 2. W obronie rozumu

to zbiór artykułów liberalnych myślicieli poruszających fundamentalne kwestie indywidualnej wolności i jej wplywu na rozwój społeczeństw

Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów


Wolna Rozmowa to liberalny głos młodych ludzi, którzy opowiedzą nam, jak wygląda świat oczami dwudziestolatków. Będą rozmowy o kulturze, kulturze internetowej, społeczeństwie, polityce, ale z wolnościowego punktu widzenia. Wolna Rozmowa to liberalizm od ludzkiej, codziennej strony.