"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Najnowsze publikacje

 • Łódź: transformacja gospodarcza miasta po 1989 roku

  Łódź: transformacja gospodarcza miasta po 1989 roku | 2021-09-10

  Rozwój Łodzi nastąpił dopiero w XIX w. W przeciwieństwie do innych wielkich miast Polski, które rozwijały się stopniowo od średniowiecza (jak np. Kraków czy Poznań), Łódź aż do lat 20. XIX w. pozostawała niewyróżniającym się niczym szczególnym, niewielkim miasteczkiem. Późny i gwałtowny rozwój miasta może tłumaczyć jego pewne opóźnienia cywilizacyjne na tle innych dużych miast polskich (np. dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęto budowę wodociągów i kanalizacji), rzutujące negatywnie na warunki życia mieszkańców przez długie lata.
  więcej
 • Więcej wolnego rynku czy więcej rządu? Jak wzmocnić rozwój gospodarki po pandemii?

  Więcej wolnego rynku czy więcej rządu? Jak wzmocnić rozwój gospodarki po pandemii? | 2021-09-09

  Pandemii COVID-19 towarzyszyły bezprecedensowe interwencje państwa – od ograniczeń podstawowych wolności jednostek, po znaczny wzrost wydatków publicznych, m.in. w celu zrekompensowania firmom skutków zamknięcia gospodarki. W dyskusjach na temat odbudowy po kryzysie często słyszymy o potrzebie pobudzenia gospodarki. Rozumie się przez to zwykle zwiększenie interwencjonizmu państwa i dalszy wzrost wydatków publicznych.
  więcej
 • Ławnicy wymagają reform

  Ławnicy wymagają reform | 2021-09-07

  Pomysł wprowadzenia ławników do Sądu Najwyższego od samego początku ocenić należało jako nietrafiony. Sąd Najwyższy, którego podstawowymi zadaniami są rozpatrywanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz nadzór nad sądownictwem powszechnym i wojskowym pod kątem zachowania jednolitości orzecznictwa, rozpatruje bowiem niemal wyłącznie trudne przypadki dylematów w zakresie wykładni prawa, gdzie branżowa wiedza osób niebędących prawnikami nie jest w żaden sposób potrzebna.

  więcej
 • Oświadczenie FOR w związku z komentarzami na temat wypowiedzi jednego z dyskutantów na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie

  Oświadczenie FOR w związku z komentarzami na temat wypowiedzi jednego z dyskutantów na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie | 2021-09-02

  W związku z komentarzami na temat wypowiedzi jednego z dyskutantów na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie, odnośnie rzekomego stanowiska FOR w kwestii przyczyn zmian klimatu wyjaśniamy, że ta wypowiedź dotyczyła dwustronicowego komentarza z 2014 r. dwójki związanych wówczas z FOR autorów odnośnie kosztów polityki klimatycznej w UE (bo przecież takie koszty, związane np. z transformacją energetyczną, istnieją i ktoś będzie musiał je ponieść). Nie było to stanowisko FOR, czy Leszka Balcerowicza.

  więcej
 • Strategia energetyczna Polski na najbliższe 30 lat zdezaktualizowała się po miesiącu

  Strategia energetyczna Polski na najbliższe 30 lat zdezaktualizowała się po miesiącu | 2021-08-26

  Jak to możliwe, że opracowany przez zespół rządowych ekspertów dokument określający politykę energetyczną tak szybko stracił znaczenie? Można powiedzieć, że po raz kolejny zadziałał tutaj optymizm połączony z brawurą. Plan polskiej polityki energetycznej był bowiem chybiony już przy samych fundamentach.

  więcej
 • Niedostateczny standard niezależności centralnych organów regulacyjnych

  Niedostateczny standard niezależności centralnych organów regulacyjnych | 2021-08-19

  Celem ustawodawcy powinno być zapewnienie dużo szerszych niż obecnie gwarancji niezależności organów regulacyjnych. Ich zakres powinien być tym większy, im ważniejsze decyzje dany organ podejmuje. Wydaje się być dobrą praktyką, by w powoływaniu większości (a może nawet wszystkich) piastunów organów uczestniczył parlament. 

  więcej