"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Najnowsze publikacje

 • Komunikat 2/2018: Jak Sejm ukrywa podpisy poparcia do nowej KRS

  Komunikat 2/2018: Jak Sejm ukrywa podpisy poparcia do nowej KRS | 2018-02-22

  W rzeczywistości tylko dwa urzędy w Polsce – Kancelaria Sejmu i Ministerstwo Sprawiedliwości – wiedzą, kto zgłosił kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, oraz że zgłoszenia te są prawidłowe. Kancelaria Sejmu, jak do tej pory, nie udostępniła list z podpisami poparcia dla sędziów ubiegających się o członkostwo w Radzie. Sejmowi urzędnicy przedłużyli termin na odpowiedź na nasz wniosek o przesłanie list poparcia do marca, czyli już po wyborze przez Sejm członków nowej KRS, zaplanowanym na koniec lutego.

  więcej
 • Blog FOR: Wyzbądźmy się obsesji na punkcie nierówności ekonomicznych

  Blog FOR: Wyzbądźmy się obsesji na punkcie nierówności ekonomicznych | 2018-02-19

  Nie chodzi o to, by twierdzić, że wzrost nierówności to „dobra rzecz”, ale by nie uogólniać, że im mniej nierówności, tym lepiej. Stanowisko Corbyna, implikujące, że „redukcja nierówności” jest zjawiskiem pożądanym, opiera się o propozycje polityczne, które według innych mierników mogą być wyjątkowo szkodliwe. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy mówimy o „ograniczaniu nierówności” przez rządy. Wpływanie na dystrybucję nieuchronnie oznacza ingerencję w ludzkie działania. Możemy zmniejszyć nierówność (przynajmniej tymczasowo) przez deportację lub eksterminację bogatych ludzi. Ale czy to przyniesie korzyść tym, którzy pozostali? Trudno to sobie wyobrazić.

  więcej
 • „Guru premiera Morawieckiego” - sylwetka Justina Yifu Lina

  „Guru premiera Morawieckiego” - sylwetka Justina Yifu Lina | 2018-02-15

  Premier Mateusz Morawiecki jest zwolennikiem szerokiej ingerencji państwa w procesy gospodarcze, m.in. poprzez rozszerzanie sektora własności państwowej. Powołuje się przy tym na koncepcje Nowej Ekonomii Strukturalnej, której twórcą i propagatorem jest były główny ekonomista Banku Światowego Justin Yifu Lin. Lin kieruje Instytutem Współpracy Południe-Południe oraz Centrum Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie. Od lat doradza rządowi chińskiemu w sprawach polityki gospodarczej.

  więcej
 • Blog FOR: Następstwa Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej – czyli co dalej

  Blog FOR: Następstwa Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej – czyli co dalej | 2018-02-15

  W wyniku austriackich wyborów w 1999 roku prawicowa koalicja pod przywództwem Jörga Haidera zdobyła większość parlamentarną. W odpowiedzi na zawiązanie koalicji, Unia Europejska niemal natychmiast nałożyła sankcje na Austrię. W ślad za nią Izrael zerwał stosunki dyplomatyczne, a Stany Zjednoczone zdystansowały się do nowego rządu. Gwałtowna reakcja spotkała się też z oporem, głównie ze strony zachodnich partii opozycyjnych oraz wielu państw, na przykład Serbii. Z powodu braku jednomyślności w podjętych krokach, od 2000 roku Unia przyjęła nowe podejście do podobnych zagrożeń ze strony państw członkowskich.

  więcej
 • Analiza 1/2018: Skrócenie okresu przedawnienia roszczeń - słuszny kierunek, niedopracowane rozwiązania

  Analiza 1/2018: Skrócenie okresu przedawnienia roszczeń - słuszny kierunek, niedopracowane rozwiązania | 2018-02-12

  Projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości proponuje skrócenie okresu przedawnienia w kodeksie cywilnym (dot. osób fizycznych i prawnych) z 10 do 6 lat. To słuszny kierunek, ale projekt wymaga dopracowania.

  więcej
 • Blog FOR: Hierarchia zasad, czyli fundusze UE w zamian za praworządność

  Blog FOR: Hierarchia zasad, czyli fundusze UE w zamian za praworządność | 2018-02-12

  Unia Europejska chce od 2021 roku uzależnić otrzymywanie funduszy unijnych od przestrzegania zasad praworządności. Propozycja ta niewątpliwie jest reakcją na obserwowalne w latach 2015-2018 przejawy ignorowania rządów prawa w Polsce – m.in. podporządkowanie Trybunału Konstytucyjnego upodobaniom rządu i dążenie do uczynienia tego samego z Sądem Najwyższym.

  więcej

Wspierają nas