"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Konkurs FOR: MUZEUM 1989

W której sali wirtualnego MUZEUM 1989 znajdziesz to zdjęcie? Co wywołało tak entuzjastyczną reakcję tłumu?*:
Imię*:
Nazwisko*:
Adres e-mail*:
* pola wymagane

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

  1.  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: kontakt@for.org.pl 
  2. Przysługuje Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Cofnięcie zgody jest możliwe przez kontakt pod adresem mailowym kontakt@for.org.pl
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, tj. wyłonieniu zwycięzcy, chyba że wyraziłeś dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji o działalności statutowej FOR, wówczas Twoje dane (imię, nazwisko oraz adres e-mail – pozostałe dane zostaną usunięte) będą przechowywane do czasu aż cel ich przetwarzania ustanie oraz będą poddawane regularnym comiesięcznym przeglądom.  

Regulamin konkursu >>