"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Oświadczenia i stanowiska

 • Narodowy Bank Polski musi chronić wartość polskiego pieniądza

  Narodowy Bank Polski musi chronić wartość polskiego pieniądza | 2021-10-04

  Polska ma dramatyczne doświadczenia z kosztami inflacji. U schyłku PRL przeszła przez okres galopującej inflacji, która jest zabójcza dla nowoczesnej gospodarki, opierającej się na wymianie i specjalizacji. Później musiała ponosić koszty jej zbijania. Wyciągając lekcję z tych doświadczeń, w Konstytucji (w art. 227) nałożono na Narodowy Bank Polski odpowiedzialność za dbanie o wartość pieniądza, co uszczegółowiono w ustawie  o NBP (w art. 3), określając  jako podstawowy cel działalności banku centralnego utrzymanie  stabilnego poziomu cen.

  więcej
 • Oświadczenie FOR w związku z komentarzami na temat wypowiedzi jednego z dyskutantów na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie

  Oświadczenie FOR w związku z komentarzami na temat wypowiedzi jednego z dyskutantów na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie | 2021-09-02

  W związku z komentarzami na temat wypowiedzi jednego z dyskutantów na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie, odnośnie rzekomego stanowiska FOR w kwestii przyczyn zmian klimatu wyjaśniamy, że ta wypowiedź dotyczyła dwustronicowego komentarza z 2014 r. dwójki związanych wówczas z FOR autorów odnośnie kosztów polityki klimatycznej w UE (bo przecież takie koszty, związane np. z transformacją energetyczną, istnieją i ktoś będzie musiał je ponieść). Nie było to stanowisko FOR, czy Leszka Balcerowicza.

  więcej