"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Raport: "E-rozwój. Cyfrowe technologie a gospodarka"

Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprezentowało w czwartek 12 kwietnia 2018 r. raport pt. "E-rozwój. Cyfrowe technologie a gospodarka". Prezentacji raportu towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem ekspertów w dziedzinie nowych technologii.

Z technologiami cyfrowymi spotykamy się codziennie, jednak zachodząca wokół nas rewolucja cyfrowa wciąż nie jest w pełni uwzględniana w oficjalnych statystykach czy regulacjach. I tak choć szacunki PKB biorą pod uwagę rosnącą wydajność firm, to całkiem pomijają czas, który Polacy spędzają w Internecie, choć jest on wart ponad 110 mld zł. Regulacje wciąż są tworzone z myślą o tradycyjnych relacjach pracownik-pracodawca, sprzedawca-konsument, a nie kreowanej przez platformy internetowe ekonomii współdzielenia.

W raporcie FOR pokazujemy jak technologie cyfrowe tworzą nowe rynki i zmieniają sposób funkcjonowania już istniejących. W czwartkowym panelu razem z naszymi gośćmi będziemy dyskutować co zrobić, by Polska w pełni wykorzystała szansę, jaka wiąże się z kolejną cyfrową rewolucją.

Autorem raportu jest dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista i wiceprezes zarządu FOR. Współautorami raportu są Łukasz Borchmann (Centrum Analiz dla Rozwoju), Maciej Husiatyński, Rafał Trzeciakowski (FOR) i Marcin Zieliński (FOR).


Spis treści:

Synteza
Wstęp. Technologie a wzrost gospodarczy 

1. Koszty transakcyjne 

Czym są koszty transakcyjne?
Internet a teoria jednej ceny – wpływ porównywarek cenowych na zróżnicowanie cen
Internetowa wymiana walut – polski fenomen rozwoju platform internetowych 

2. Koniec asymetrii informacji? 

Definicja
Rynek używanych samochodów
Pokusa nadużycia
Pryncypał-agent 
Zaufana trzecia strona
Mechanizmy reputacyjne
Efekt skali i platformy internetowe 
Ekonomia współdzielenia 

3. Wpływ ICT na wzrost gospodarczy  

Słabnący czy przyspieszający wzrost produktywności?
Rachunkowość wzrostu – wpływ kapitału ICT i aktywów niematerialnych
Analizy sektorowe oraz badania mikroekonomiczne
Czy da się określić całkowitą wartość Internetu? 

4. Państwo i analogowe bariery ograniczające cyfrowe korzyści 

Elektroniczna administracja
Rozwiązania cyfrowe w wymiarze sprawiedliwości
Otwartość zasobów publicznych
Niedostosowanie regulacji ery przemysłowej do ery cyfrowej
Niepewność inwestycyjna 

Zakończenie
Literatura 


Raport, synteza raportu oraz prezentacja dra Aleksandra Łaszka do pobrania w linkach poniżej oraz na specjalnie przygotowanej stronie raportu.