"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Raport: „25 lat reform w krajach postsocjalistycznych”

Informacja prasowa:

  1. W ciągu ponad 20 lat, które upłynęły od upadku socjalizmu, powstało, z jednej strony, wiele rzetelnych badań odnośnie tego, jakie strategie przemian dają lepsze, a jakie gorsze rezultaty. Z drugiej strony głosi się na ten temat wiele bredni i mitów. Co powinno dziwić, owe przekłamania są głoszone również w Polsce: kraju, który w świetle badań osiągnął wielki sukces na tym polu.
     
  2. Dziś Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło analizę autorstwa Ołeha Hawryłyszyna, Xiaofana Menga i Mariana L. Tupý'ego pt. „25 lat reform w krajach postsocjalistycznych”, która opisuje ogromne różnice w wynikach społeczno-gospodarczych tych krajów i wyjaśnia przyczyny owych różnic. 

Ołeh Hawryłyszyn i jego współautorzy dochodzą do następujących głównych wniosków:

  • Dane EBOiR wskazują na ogromne rozbieżności we wzroście gospodarczym między krajami najbardziej zaawansowanymi w rynkowych reformach, takimi jak Polska a krajami, które opóźniły reformy i/lub robiły je powolnie.
  • W krajach, które dokonały największej liberalizacji gospodarki, najbardziej wzrósł także PKB na mieszkańca, osiągnięto najlepsze wyniki indeksu rozwoju społecznego (HDI), najmniej zaś wzrosły nierówności dochodów.
  • W krajach, które nie przeprowadziły szybkich i szeroko zakrojonych reform, dochodziło zazwyczaj do powstania grupy oligarchów, którzy zdobyli swoje majątki dzięki powiązaniom politycznym i którzy używają nieprzejrzystych metod wpływania na politykę, chroniąc swój podobny do monopolu status oraz utrudniając powstanie prawdziwie otwartej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

Informacja prasowa oraz analiza autorstwa Ołeha Hawryłyszyna, Xiaofana Menga i Mariana L. Tupý'ego pt. „25 lat reform w krajach postsocjalistycznych” do pobrania w linkach poniżej. 

Oryginalny tekst analizy w wersji angielskiej do pobrania pod tym adresem oraz w linkach poniżej.