"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Raport: "Następne 25 lat"

Co należy zrobić, aby Polska dogoniła Zachód?

1 stycznia 1990 roku wprowadzono pakiet reform gospodarczo-ustrojowych w Polsce. Po imponującym wzroście gospodarczym w minionym ćwierćwieczu, kolejne 25 lat nie zapowiada się już tak dobrze. Jeżeli Polska nie zreformuje rynku pracy, systemu podatkowego i finansów publicznych, będzie rozwijać się znacznie wolniej, niż w latach 1989-2014.

Na taki scenariusz nie możemy sobie pozwolić, dlatego Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało raport na temat wzrostu polskiej gospodarki, który zawiera zarówno szczegółową diagnozę jak i rekomendacje zmian, które należy zastosować, aby szybciej doganiać Zachód.

Raport odpowiada m.in. na pytania: Jak dotychczas rosła polska gospodarka i jakie są prognozy dla jej dalszego wzrostu?, Dlaczego bez wolnorynkowych reform wzrost gospodarczy spowolni, będzie ubywać rąk do pracy i nadal będzie mało inwestycji? Co zrobić, żeby wzrosły inwestycje i żeby przywrócić wysokie tempo wzrostu wydajności?

Tempo wzrostu gospodarczego ma fundamentalne znaczenie dla poziomu życia, szczególnie w przypadku krajów, które muszą nadrabiać stracony czas, takich jak Polska. Tylko wysoki wzrost gospodarczy pozwoli na zaspokojenie materialnych potrzeb, a także na szybsze zbliżenie poziomu życia w naszym kraju do innych państw Europy Zachodniej. Pozycja Polski w świecie zależy przede wszystkim od siły naszej gospodarki. W niespokojnych czasach wzrost gospodarczy jest najlepszą gwarancją poprawy naszego bezpieczeństwa.

Opracowanie raportu:

Autor -  Aleksander Łaszek
Nadzór merytoryczny - Leszek Balcerowicz i Andrzej Rzońca
Współautorzy - Zespół FOR

Pobierz raport