"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2022-03-10

Ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych – skuteczna pomoc dla obywateli Ukrainy i polskiej gospodarki

Summary:

 • W ramach specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa powinno uwzględnić się postulat uznania znaczącego zakresu kwalifikacji zawodowych zdobytych w Ukrainie.

 • Ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych stanowić będzie zarówno efektywną i trwałą formę pomocy dla obywateli Ukrainy, jak i wsparcie dla polskiej gospodarki i sektora publicznego.

 • Rząd już sięgał po podobne rozwiązania w sytuacjach kryzysowych – za przykład może posłużyć liberalizacja ścieżki dopuszczenia do wykonywania zawodów lekarza lub lekarza dentysty w ramach jednej z tzw. ustaw covidowych z października 2020 r., dzięki czemu niemal 1000 lekarzy wzmocniło służbę zdrowia w trudnym okresie pandemii.

 • Specustawa dot. pomocy obywatelom Ukrainy, która wpłynęła do Sejmu 7 marca w zakresie zawodów regulowanych idzie w dobrym kierunku, ułatwiając obywatelom Ukrainy podjęcie w ograniczonym zakresie zawodów psychologa, lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki oraz położnej. Zakres ten jest jednak zdecydowanie zbyt zachowawczy, liberalizacja powinna jednak zostać rozszerzona, również o zawody niezwiązane z szeroko pojętą służbą zdrowia.

 • Krótkoterminowo należy wdrożyć rozwiązania umożliwiające łatwy dostęp obywateli Ukrainy do większości zawodów regulowanych, w miarę możliwości unikając dotychczasowych problematycznych wymogów w zakresie nostryfikacji dyplomów. Długoterminowo z kolei konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej deregulacji zawodów, połączonej z ułatwieniem dostępu do zawodów regulowanych dla cudzoziemców spoza krajów UE, EOG i Szwajcarii, które poskutkuje płynną w praktyce i otwartą procedurą.

   

  Obciążenia biurokratyczne, ograniczające konkurencję regulacje, nieelastyczne prawo pracy, skomplikowane i skutkujące czasochłonnością rozliczeń z urzędem skarbowym przepisy podatkowe to problemy od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako największe bariery działalności gospodarczej. Pandemia COVID-19 skłoniła rząd do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń często negatywnie wpływających na działalność gospodarczą.

  Uważamy, że zwłaszcza w tym trudnym okresie przedsiębiorcy potrzebują deregulacji, która zwiększy ich elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków gospodarczych. Dlatego szukamy rozwiązań, którego pomogą wyzwolić potencjał przedsiębiorców. Chcąc znaleźć najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy i pokazywać korzyści z deregulacji dla wzrostu po kryzysie, uruchomiliśmy portal www.deregulacja.pl.

  Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


  Kontakt do autora:

  Piotr Oliński, Młodszy analityk FOR
  [email protected]