"Skutecznie promujemy wolność"

EN

imigracja

 • Długookresowo napływ imigrantów jest korzystny dla kraju przyjmującego – Marcin Zieliński, Radio ZET

  Długookresowo napływ imigrantów jest korzystny dla kraju przyjmującego – Marcin Zieliński, Radio ZET | 2022-03-24

  Długookresowo napływ imigrantów jest korzystny dla kraju przyjmującego. Są to często młodzi ludzie, którzy, zasilając podaż pracy, poszerzają zakres specjalizacji, a specjalizacja, jak wiadomo przynajmniej od czasów Adama Smitha i Davida Ricardo, pozwala na zwiększanie produktywności gospodarki.​

  więcej
  • Ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych – skuteczna pomoc dla obywateli Ukrainy i polskiej gospodarki

   Ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych – skuteczna pomoc dla obywateli Ukrainy i polskiej gospodarki | 2022-03-10

   W środę 2 marca na stronach rządowych pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt ten stanowi dobrą okazję do przeprowadzenia koniecznej liberalizacji w zakresie uznawania kwalifikacji dot. wykonywania zawodów regulowanych zdobytych w Ukrainie. Po wpłynięciu projektu do Sejmu w dniu 7 marca zmiany w zakresie zawodów regulowanych okazały się dalece niewystarczające.

   więcej
   • Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty. 7 kluczowych kwestii

    Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty. 7 kluczowych kwestii | 2022-03-07

    Wojna w Ukrainie będzie oddziaływała na sytuację społeczno-gospodarczą Polski wieloma kanałami zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. W najbliższym czasie czekają nas zjawiska bliskie stagflacji: osłabienie wzrostu gospodarczego i jeszcze wyższa inflacja, nawet dwucyfrowa. Krótkookresowe perspektywy są trudna. Gospodarka będzie daleka od zrównoważenia i podatna na zawirowania. Wszyscy mamy nadzieję, że wojna szybko się skończy. Ale wywoła ona zmiany w wielu obszarach. Być może rozpocznie się nowa „zimna wojna”, która dla Polski będzie oznaczała konieczność funkcjonowania w warunkach permanentnego zagrożenia militarnego ze strony agresywnego sąsiada. Dlatego wzmocnienie bezpieczeństwa kraju musi być kompleksowe – konieczne jest szersze spojrzenie, konieczne są trwałe rozwiązania systemowe, w tym również w perspektywie średnio- i długoterminowej.

    więcej
  • Polskie władze nie wywiązują się z obowiązujących przepisów prawa - Eliza Rutynowska, Dziennik Gazeta Prawna

   Polskie władze nie wywiązują się z obowiązujących przepisów prawa - Eliza Rutynowska, Dziennik Gazeta Prawna | 2021-10-01

   Próbując wykorzystać stan wyjątkowy, a wcześniej bezprawne rozporządzenie, które miało na celu zawiesić działanie Konwencji Genewskiej dot. statusu uchodźców, dochodzi do sytuacji, w której rząd twierdzi, iż funkcjonariusze mają prawo łamać podstawowe gwarancje praw człowieka.​

   więcej