"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Piotr Oliński

 • Komunikat FOR 13/2024: Krajowe prawa jazdy dla cudzoziemców – poważne konsekwencje niepoważnej wrzutki

  Komunikat FOR 13/2024: Krajowe prawa jazdy dla cudzoziemców – poważne konsekwencje niepoważnej wrzutki | 2024-05-07

  26 maja 2023 roku Sejm przegłosował ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw prowadzącą do znaczących zmian dla przedsiębiorców prowadzących działal-ność w zakresie przewozów drogowych. Na etapie prac sejmowych nad nowelizacją dokonano tzw. wrzutki poselskiej, która dodała problematyczny przepis z pominięciem oceny skutków regulacji i konsultacji spo-łecznych. Projekt w finalnym brzmieniu poparli niemal wszyscy posłowie (przeciw głosowało jedynie trzech posłów z koła Wolnościowcy, wstrzymali się posłowie Konfederacji i 8 posłów klubu Lewicy).

  więcej
 • Komunikat 6/2024: Mrożenie cen nie uratuje polskiej energetyki

  Komunikat 6/2024: Mrożenie cen nie uratuje polskiej energetyki | 2024-02-28

  W obliczu kryzysu energetycznego, zaniedbania polityków w zakresie rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego stają się coraz bardziej widoczne. Mrożenie cen prądu to rozwiązanie kosztowne i krótkoterminowe, wynikające z zaniedbań w obszarze. Polski miks energetyczny, nadmiernie zależny od węgla, wymaga zdecydowanych działań modernizacyjnych, które jednak w obliczu obecnej polityki są systematycznie opóźniane. Za szczególnie priorytetowy należy uznać rozwój polskiej energetyki jądrowej.

  więcej
 • Orzecznictwo TSUE zabrania zmian w kadencji organu, które mogłyby prowadzić do jego podporządkowania władzy politycznej – Piotr Oliński, Wyborcza Biznes

  Orzecznictwo TSUE zabrania zmian w kadencji organu, które mogłyby prowadzić do jego podporządkowania władzy politycznej – Piotr Oliński, Wyborcza Biznes | 2023-10-18

  – Wszelkie wątpliwości na tym tle należy rozstrzygać ostrożnie i mając na uwadze standardy unijne, zwłaszcza że sprawne stosowanie przepisów prawa konkurencji jest obowiązkiem wynikającym nie tylko z art. 20 konstytucji, ale też z traktatów unijnych – tłumaczy Piotr Oliński, analityk prawny FOR.

  więcej
  • Piotr Oliński
   • Komunikat FOR 2/2023: „Tarcze” PFR problemem dla przedsiębiorców i sądów administracyjnych

    Komunikat FOR 2/2023: „Tarcze” PFR problemem dla przedsiębiorców i sądów administracyjnych | 2023-01-16

    W marcu 2020 roku w związku z kryzysem wokół pandemii covid-19 uchwalono nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju, która umożliwiła Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. realizację rządowych programów wsparcia przedsiębiorców. Ich realizacja w tej formie szybko przyczyniła się do powstania problemu dla sądów administracyjnych i samych przedsiębiorców.

    więcej
    • Rządowe programy wsparcia dla firm w ramach tarcz Polskiego Funduszu Rozwoju tworzą problemy dla przedsiębiorstw oraz sądów administracyjnych - Piotr Oliński, Podatki.biz

     Rządowe programy wsparcia dla firm w ramach tarcz Polskiego Funduszu Rozwoju tworzą problemy dla przedsiębiorstw oraz sądów administracyjnych - Piotr Oliński, Podatki.biz | 2023-01-16

     – Na podstawie nowego przepisu PFR powierzono realizację programów „tarcza”, w ramach których spółka przyznawała przedsiębiorcom subwencje. W efekcie spółka prawa handlowego realizowała zadania z zakresu administracji publicznej na podstawie umów cywilnoprawnych – informuje Piotr Oliński, analityk prawny Fundacji FOR.

     więcej
    • Przepisy zwiększające niezależność Prezesa UOKiK czekają na wprowadzenie

     Przepisy zwiększające niezależność Prezesa UOKiK czekają na wprowadzenie | 2022-11-30

     Niezależność organu antymonopolowego jest kluczowym zabezpieczeniem gospodarczych wolności jednostki wobec jego uznaniowej władzy.

     więcej
     • Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej prowadzi do zwiększenia zakresu arbitralności władzy w stanach nadzwyczajnych

      Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej prowadzi do zwiększenia zakresu arbitralności władzy w stanach nadzwyczajnych | 2022-09-21

      Na początku września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Projekt zastąpić ma dotychczasowe regulacje ustawowe: ustawę o stanie klęski żywiołowej, ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela (w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej) oraz ustawę o zarządzaniu kryzysowym i ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

      więcej
      • Co dalej z “wirtualną agorą”? Regulacja portali społecznościowych a wolność słowa w internecie wobec zmian w prawie unijnym

       Co dalej z “wirtualną agorą”? Regulacja portali społecznościowych a wolność słowa w internecie wobec zmian w prawie unijnym | 2022-05-30

       Wolność słowa stanowi w demokracji wartość fundamentalną, bez której ustrój ten nie może poprawnie funkcjonować. Internet z kolei stał się w ostatniej dekadzie miejscem pełniącym rolę „wirtualnej agory”, gdzie każdy może wyrazić swoje zdanie w granicach zdefiniowanych przez dany portal. Przy dokonywaniu zmian w prawie w obszarze treści występujących w mediach społecznościowych koniecznością jest szczególna wrażliwość ustawodawcy na przypadki arbitralności oraz nadmiernej władzy organów państwa. 

       więcej