"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Piotr Oliński

 • Ławnicy wymagają reform

  Ławnicy wymagają reform | 2021-09-07

  Pomysł wprowadzenia ławników do Sądu Najwyższego od samego początku ocenić należało jako nietrafiony. Sąd Najwyższy, którego podstawowymi zadaniami są rozpatrywanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz nadzór nad sądownictwem powszechnym i wojskowym pod kątem zachowania jednolitości orzecznictwa, rozpatruje bowiem niemal wyłącznie trudne przypadki dylematów w zakresie wykładni prawa, gdzie branżowa wiedza osób niebędących prawnikami nie jest w żaden sposób potrzebna.

  więcej
 • Kontrola konstytucyjności obostrzeń covidowych – jak robią to Niemcy?

  Kontrola konstytucyjności obostrzeń covidowych – jak robią to Niemcy? | 2021-08-04

  WPolsce Trybunał Konstytucyjny w czasie pandemii zasłynął przede wszystkim wyrokiem w sprawie przesłanki embriopatologicznej w tzw. ustawie antyaborcyjnej, czym doprowadził do masowych protestów społecznych. Nie odegrał jednak właściwie żadnej roli w zakresie badania proporcjonalności i legalności wprowadzanych przez rząd obostrzeń. Warto przyjrzeć się, jak kontrola konstytucyjności działała w czasie pandemii u naszych sąsiadów.

  więcej
  • Kolejne problemy z jawnością w Trybunale Konstytucyjnym – FOR składa skargę do WSA

   Kolejne problemy z jawnością w Trybunale Konstytucyjnym – FOR składa skargę do WSA | 2021-07-05

   W zakładce „oświadczenia majątkowe” na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego oświadczenia Jarosława Wyrembaka i Rafała Wojciechowskiego, będących jednocześnie wykładowcami uniwersyteckimi, zamazano informacje o zatrudnieniu na uczelniach w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

   więcej
   • Zarówno konstytucja, jak i ustawa o dostępie do informacji publicznej, wprowadzają domniemanie jawności działań organów państwa - Piotr Oliński, Prawo.pl

    Zarówno konstytucja, jak i ustawa o dostępie do informacji publicznej, wprowadzają domniemanie jawności działań organów państwa - Piotr Oliński, Prawo.pl | 2021-05-29

    W razie wątpliwości co do charakteru danej informacji urzędnicy powinni opowiadać się za jej udostępnienie. Sam fakt wprowadzenia tajemnicy dyplomatycznej (którą przecież będzie trzeba stosować) i obwarowanie jej naruszenia odpowiedzialnością dyscyplinarną niewątpliwie odwróci tę relację i ograniczy jawność.

    więcej
    • Tajemnica dyplomatyczna osłabi jawność działania służby zagranicznej

     Tajemnica dyplomatyczna osłabi jawność działania służby zagranicznej | 2021-05-24

     Rzeczywisty sposób funkcjonowania tajemnicy dyplomatycznej pokaże praktyka działania służby dyplomatycznej i orzecznictwo sądów administracyjnych. Dla wszystkich ceniących jawność życia publicznego istotne powinno być niepogarszanie standardu dostępu do informacji, co w kontekście omawianych przepisów powinno być lepiej widoczne w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych regulacji.

     więcej
     • Ochrona własności prywatnej a gminna ewidencja zabytków

      Ochrona własności prywatnej a gminna ewidencja zabytków | 2021-04-28

      Z całą pewnością należy stwierdzić, że obowiązujący przepis zbyt lakoniczne reguluje zasady wpisywania nieruchomości do ewidencji zabytków, nie zapewnia jawności postępowań i narusza standardy ochrony własności. Obecnie wszystkie czynności związane z wpisem mogą toczyć się bez udziału i wiedzy właściciela nieruchomości.

      więcej