"Skutecznie promujemy wolność"

EN

deregulacja

 • APEL ZPP i FOR: Nowy porządek (de)regulacyjny - pięć rozwiązań poprzedniej władzy, które należy jak najszybciej uchylić

  APEL ZPP i FOR: Nowy porządek (de)regulacyjny - pięć rozwiązań poprzedniej władzy, które należy jak najszybciej uchylić | 2024-03-26

  Trzeci kwartał 2015 roku był początkiem zmiany podejścia polityków do roli państwa. Jedną z jego cech było coraz śmielsze przekonanie o słuszności interwencji państwa w wiele dziedzin życia gospodarczego, czego wyrazem były kolejne ustawy. Często zmiany te nie były oparte na rzetelnych danych i dowodach, a nowe regulacje wprowadzano z naruszeniem podstawowych wymogów procesu legislacyjnego i z pominięciem głosu obywateli. Najbardziej naganne praktyki tworzenia prawa w ostatnich latach opisało Forum Obywatelskiego Rozwoju w opublikowanym niedawno raporcie Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski, zaś kluczowe rekomendacje w zakresie naprawy procesu legislacyjnego przedstawił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w swoim styczniowym memorandum.

  więcej
 • Nawet drobne reformy, ale wprowadzone łącznie, wydatnie ułatwią życie – Patryk Wachowiec, Mateusz Benedyk, Rzeczpospolita

  Nawet drobne reformy, ale wprowadzone łącznie, wydatnie ułatwią życie – Patryk Wachowiec, Mateusz Benedyk, Rzeczpospolita | 2024-03-05

  – Kiedy w publicznej dyskusji przedstawiany jest jakiś problem, to zwykle pada pomysł rozwiązania go poprzez większe wydatki publiczne, powołanie urzędu kontrolującego sytuację czy narzucenie regulacji na uczestników rynku. Tego typu rozwiązania jednak rzadko okazują się skuteczne, a często wręcz generują nowe bolączki. O wiele skuteczniejsze okazują się wyzwolone z regulacyjnych okowów siły rynkowe – piszą eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Instytutu Misesa.

  więcej
 • Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy - postulaty FOR i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy - postulaty FOR i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej | 2022-04-05

  Rosyjska agresja na Ukrainę poskutkowała masową imigracją obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Sytuacja ta oznacza konieczność dostosowania przepisów regulujących rynek pracy do obecnej sytuacji. Niestety obecnie dostęp do zawodów regulowanych jest dla obywateli Ukrainy bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy. Fundacja FOR wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą prezentuje postulaty zmian w prawie, mające na celu ułatwić podjęcie pracy specjalistom z Ukrainy oraz pomóc w rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki.

  więcej
  • Ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych – skuteczna pomoc dla obywateli Ukrainy i polskiej gospodarki

   Ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych – skuteczna pomoc dla obywateli Ukrainy i polskiej gospodarki | 2022-03-10

   W środę 2 marca na stronach rządowych pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt ten stanowi dobrą okazję do przeprowadzenia koniecznej liberalizacji w zakresie uznawania kwalifikacji dot. wykonywania zawodów regulowanych zdobytych w Ukrainie. Po wpłynięciu projektu do Sejmu w dniu 7 marca zmiany w zakresie zawodów regulowanych okazały się dalece niewystarczające.

   więcej
   • Ograniczenie konkurencji w zakresie tworzenia i zarządzania cmentarzami wydaje się niezrozumiałe w świetle konstytucyjnych zasad proporcjonalności i swobody działalności gospodarczej – Piotr Oliński, SpidersWeb

    Ograniczenie konkurencji w zakresie tworzenia i zarządzania cmentarzami wydaje się niezrozumiałe w świetle konstytucyjnych zasad proporcjonalności i swobody działalności gospodarczej – Piotr Oliński, SpidersWeb | 2022-01-30

    Piotr Oliński podaje, że w związku z nieprzystosowaniem ustawy do czasów współczesnych (jej przepisy częściowo powielają normy zawarte jeszcze w ustawie o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu z 1932 r. rząd zdecydował się na zaprezentowanie projektu nowych przepisów, które w założeniu miałyby dostosować regulacje do warunków XXI wieku.

    więcej
    • Dlaczego nie ma w Polsce prywatnych cmentarzy? Niepotrzebny monopol w świetle przepisów prawa polskiego oraz ustawodawstwa innych państw

     Dlaczego nie ma w Polsce prywatnych cmentarzy? Niepotrzebny monopol w świetle przepisów prawa polskiego oraz ustawodawstwa innych państw | 2021-11-02

     Prywatne miejsca pochówku funkcjonują z powodzeniem w wielu krajach. Polska ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych w brzmieniu zarówno obecnym, jak i projektowanym w ramach prac rządowych zawiera w zakresie tworzenia cmentarzy regulację niekorzystną dla konsumentów, wyraźnie uprzywilejowującą jeden podmiot, jakim jest Kościół katolicki. Ograniczenie konkurencji w zakresie tworzenia i zarządzania cmentarzami wydaje się niezrozumiałe w świetle konstytucyjnych zasad proporcjonalności i swobody działalności gospodarczej.
     więcej
     • Ochrona własności prywatnej a gminna ewidencja zabytków

      Ochrona własności prywatnej a gminna ewidencja zabytków | 2021-04-28

      Z całą pewnością należy stwierdzić, że obowiązujący przepis zbyt lakoniczne reguluje zasady wpisywania nieruchomości do ewidencji zabytków, nie zapewnia jawności postępowań i narusza standardy ochrony własności. Obecnie wszystkie czynności związane z wpisem mogą toczyć się bez udziału i wiedzy właściciela nieruchomości.

      więcej
     • Leki na receptę przez Internet – potrzebna pro-konsumencka zmiana

      Leki na receptę przez Internet – potrzebna pro-konsumencka zmiana | 2021-04-26

      Umożliwienie kupowania leków na receptę przez Internet powinno być jedną z odpowiedzi na pandemię COVID-19 i szkoda, że nie wprowadzono go już kilka miesięcy temu. Także po pandemii tego typu rozwiązania powinny funkcjonować przede wszystkim ze względu na wygodę konsumentów. Ponadto, w związku z tym, że leki na receptę kupują często osoby chore, znacznym ułatwieniem może być dla nich możliwość dostarczenia leku prosto do domu.​

      więcej