"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Ukraina

 • Pozaeuropejska ustawa sankcyjna – mroźna groźba politycznych decyzji

  Pozaeuropejska ustawa sankcyjna – mroźna groźba politycznych decyzji | 2022-04-29

  Podpisana przez Prezydenta ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  [dalej: ustawa sankcyjna] w założeniu miała stanowić polskie dopełnienie unijnych działań i sankcji ustanowionych wobec rosyjskich oligarchów. Jednakże dokładniejsza analiza treści ustawy doprowadza do wniosku, że może ona stanowić jedynie pozorowane działania, które rykoszetem uderzą w inne podmioty. Głównym problemem pozostaje niezwykle skrótowa oraz grożąca skrajną arbitralnością procedura wpisywania nowych podmiotów na czarną listę mrożącą majątki. Nie doszło również do sprecyzowania zasad ewentualnej współpracy międzynarodowej poza rodzajem stosowanych sankcji. Dodatkową kwestią jest również brak realistycznie skutecznego postępowania weryfikacyjnego przed do-konaniem wpisu na listę, który cechuje z kolei jego natychmiastowa wykonalność.

  więcej
  • Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała masową imigrację obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Konieczne jest szersze otworzenie rynku pracy dla przybyszów – FOR, AleBank

   Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała masową imigrację obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Konieczne jest szersze otworzenie rynku pracy dla przybyszów – FOR, AleBank | 2022-04-05

   Obecnie dostęp do zawodów regulowanych jest dla nich utrudniony lub nawet niemożliwy. Fundacja FOR wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (dalej określaną jako „Izba”) przedstawiły postulaty zmian w prawie, które umożliwiłyby podjęcie pracy specjalistom z Ukrainy, a także pomogły w poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki.​

   więcej
   • Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy - postulaty FOR i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

    Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy - postulaty FOR i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej | 2022-04-05

    Rosyjska agresja na Ukrainę poskutkowała masową imigracją obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Sytuacja ta oznacza konieczność dostosowania przepisów regulujących rynek pracy do obecnej sytuacji. Niestety obecnie dostęp do zawodów regulowanych jest dla obywateli Ukrainy bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy. Fundacja FOR wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą prezentuje postulaty zmian w prawie, mające na celu ułatwić podjęcie pracy specjalistom z Ukrainy oraz pomóc w rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki.

    więcej
    • Osłabianie gospodarki i finansów państwa godzi w obronność kraju

     Osłabianie gospodarki i finansów państwa godzi w obronność kraju | 2022-03-25

     W obecnej sytuacji potrzebujemy nie kreatywnych zmian prawnych, lecz planu budowy bezpieczeństwa militarnego, który nie naruszałby stabilności finansów publicznych i rozwoju krajowej gospodarki. Strategia nieodpowiedzialnego zwiększania wydatków państwa i zadłużenia kraju może skończyć się bardzo wysoką inflacją, kolejnymi podwyżkami stóp procentowych i destabilizacją gospodarki. Godziłoby to zarówno w obronność kraju, jak i w sytuację ekonomiczną obywateli.

     więcej
     • Rząd będzie zrzucać winę za drożyznę na wojnę – Leszek Balcerowicz, Zawsze Pomorze

      Rząd będzie zrzucać winę za drożyznę na wojnę – Leszek Balcerowicz, Zawsze Pomorze | 2022-03-18

      Drożyznę zawdzięczamy rządowi oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu. Inflacja sięgająca 10 proc. pojawiła się jeszcze zanim Putin zaatakował Ukrainę, i wcale nie musiała być na tak wysokim poziomie.​

      więcej
      • Zaangażowanie polskiego rządu w pomoc humanitarną nie odblokuje KPO

       Zaangażowanie polskiego rządu w pomoc humanitarną nie odblokuje KPO | 2022-03-18

       Faktyczne działania rządzących, sprzeczne z deklaracjami współpracy wygłaszanymi publicznie, wskazują nieomal na wewnętrzny sabotaż funduszy z unijnego Funduszu Odbudowy, które w istocie mogłyby trafić już do Polski. Odmowę procedowania w sprawie polskiego KPO ze strony Komisji Europejskiej należy rozpatrywać w kategoriach dbałości o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej. Polska – oprócz odmowy spełnienia warunków „praworządnościowych” – odmawia również przystąpienia chociażby do Prokuratury Europejskiej, której głównym zadaniem pozostaje prowadzenie niezależnych postępowań w sprawie możliwych nadużyć finansowych w odniesieniu do finansów unijnych. 

       więcej
       • Thank Poles, not government, for Ukraine refugee welcome - Eliza Rutynowska, euobserver

        Thank Poles, not government, for Ukraine refugee welcome - Eliza Rutynowska, euobserver | 2022-03-14

        The Polish government is being praised for its supposedly spectacular humanitarian response to thousands fleeing Ukraine. The truth is that the global admiration should be aimed at Polish civil society, which has come together to provide help in this time of crisis.

        więcej
        • Kolejne fundusze poza kontrolą – co może pójść nie tak?

         Kolejne fundusze poza kontrolą – co może pójść nie tak? | 2022-03-14

         W reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął prace nad stworzeniem dwóch nowych funduszy w państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego, z których miałyby być finansowane „pomoc systemowa” oraz dodatkowe wydatki na armię. W tej chwili dług poza kontrolą parlamentu wynosi 260 mld zł. Do końca tego roku według planów rządu ma to być 350 mld zł, a do 2025 roku – ponad 400 mld zł, czyli około jednej czwartej długu publicznego liczonego zgodnie z metodologią unijną. Poważne wątpliwości budzi konstytucyjność takich działań.

         więcej