"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Eliza Rutynowska

 • Pozaeuropejska ustawa sankcyjna – mroźna groźba politycznych decyzji

  Pozaeuropejska ustawa sankcyjna – mroźna groźba politycznych decyzji | 2022-04-29

  Podpisana przez Prezydenta ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  [dalej: ustawa sankcyjna] w założeniu miała stanowić polskie dopełnienie unijnych działań i sankcji ustanowionych wobec rosyjskich oligarchów. Jednakże dokładniejsza analiza treści ustawy doprowadza do wniosku, że może ona stanowić jedynie pozorowane działania, które rykoszetem uderzą w inne podmioty. Głównym problemem pozostaje niezwykle skrótowa oraz grożąca skrajną arbitralnością procedura wpisywania nowych podmiotów na czarną listę mrożącą majątki. Nie doszło również do sprecyzowania zasad ewentualnej współpracy międzynarodowej poza rodzajem stosowanych sankcji. Dodatkową kwestią jest również brak realistycznie skutecznego postępowania weryfikacyjnego przed do-konaniem wpisu na listę, który cechuje z kolei jego natychmiastowa wykonalność.

  więcej
  • Reklama ta w mojej opinii może łamać szereg zasad wymienionych w kodeksie etyki Rady Reklamy – Eliza Rutynowska, Gazeta Wyborcza

   Reklama ta w mojej opinii może łamać szereg zasad wymienionych w kodeksie etyki Rady Reklamy – Eliza Rutynowska, Gazeta Wyborcza | 2022-04-22

   Reklama ta w mojej opinii może łamać szereg zasad wymienionych w kodeksie etyki Rady Reklamy - przede wszystkim art. 2(1) kodeksu, który mówi o prowadzeniu reklamy w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami - ocenia Eliza Rutynowska, arbitrzyni-referentka w Radzie Reklamy.​

   więcej