"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Aktualności

 • Wpływ KPO będzie rósł z każdym kolejnym rokiem – Patryk Wachowiec, Rzeczpospolita

  Wpływ KPO będzie rósł z każdym kolejnym rokiem – Patryk Wachowiec, Rzeczpospolita | 2024-02-29

  – Wpływ KPO będzie rósł z każdym kolejnym rokiem, aczkolwiek nie wydaje się aż tak duży w porównaniu do bardziej fundamentalnych kwestii z punktu widzenia naszych relacji z Unią Europejską. Dostęp do wolnego rynku, stabilność prawa, działania instytucji unijnych związanych z obszarem praworządności – myślę, że mają one większy wpływ niż takie jednorazowe programy – twierdzi prawnik FOR Patryk Wachowiec.

  więcej
 • Komunikat 6/2024: Mrożenie cen nie uratuje polskiej energetyki

  Komunikat 6/2024: Mrożenie cen nie uratuje polskiej energetyki | 2024-02-28

  W obliczu kryzysu energetycznego, zaniedbania polityków w zakresie rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego stają się coraz bardziej widoczne. Mrożenie cen prądu to rozwiązanie kosztowne i krótkoterminowe, wynikające z zaniedbań w obszarze. Polski miks energetyczny, nadmiernie zależny od węgla, wymaga zdecydowanych działań modernizacyjnych, które jednak w obliczu obecnej polityki są systematycznie opóźniane. Za szczególnie priorytetowy należy uznać rozwój polskiej energetyki jądrowej.

  więcej
  • Komunikat 5/2024: Jak PiS regulował życie Polaków

   Komunikat 5/2024: Jak PiS regulował życie Polaków | 2024-02-27

   W ciągu ostatnich ośmiu lat rządy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce zdefiniowały na nowo granice regulacji dotyczących stylu życia obywateli, wprowadzając szereg ustaw i rozporządzeń mających na celu promowanie pożądanych czy zdrowych nawyków i zachowań, a ograniczanie dostępu do produktów i usług uznanych za szkodliwe. Od zakazu handlu w niedzielę, poprzez wprowadzenie podatku cukrowego, aż po zakaz sprzedaży napojów energetycznych dla niepełnoletnich – te i inne decyzje wywoływały gorące dyskusje o wolności, zdrowiu publicznym i skuteczności wprowadzanych rozwiązań. Jakie były faktyczne skutki tych regulacji?

   więcej
  • Komunikat 4/2024: Co jest nie tak z polskim systemem podatkowym?

   Komunikat 4/2024: Co jest nie tak z polskim systemem podatkowym? | 2024-02-26

   Tym, co negatywnie wyróżnia Polskę na tle innych krajów, jest nie tyle wysokość podatków, choć ta w ostatnich latach istotnie wzrosła i jest wyższa niż średnia dla krajów OECD, ile brak neutralności, skomplikowanie i zmienność systemu.

   więcej
 • Polska powinna odgrywać rolę starszego rodzeństwa w procesie integracji Ukrainy z UE – Mateusz Michnik, Dziennik Gazeta Prawna

  Polska powinna odgrywać rolę starszego rodzeństwa w procesie integracji Ukrainy z UE – Mateusz Michnik, Dziennik Gazeta Prawna | 2024-02-26

  – To, co eksportujemy do Ukrainy, to głównie przetworzone produkty, dzięki czemu notujemy zyski. Jedyny obszar, w którym saldo jest ujemne, to sektor rolniczy. Natomiast gdybyśmy prześledzili cały łańcuch handlowy tych produktów, to prawdopodobnie by się okazało, że po pierwsze, Polska pełni funkcję tranzytową, a po drugie, że surowce, które zostają w Polsce, są przez nasze firmy przetwarzane i sprzedawane dalej z zyskiem na kolejne rynki – mówi młodszy analityk ekonomiczny.

  więcej
  • Komunikat 3/2024: Nie psujmy więcej legislacji

   Komunikat 3/2024: Nie psujmy więcej legislacji | 2024-02-23

   W ostatnich latach jakość tworzenia prawa w Polsce uległa znacznemu pogorszeniu. Praktyki takie, jak lekceważenie procedur, omijanie konsultacji społecznych, wykorzystywanie ścieżki poselskiej do projektów rządowych czy „wrzutki” w końcowym etapie procesu legislacyjnego, były stałym elementem politycznego krajobrazu, służącym szybkiemu wdrażaniu woli partii rządzącej, kosztem jakości i transparentności tworzenia prawa. O ile nie były to praktyki nowe, szczególnie od 2015 roku nabrały one wyraźnie na znaczeniu, co potwierdzają także dane empiryczne. Doprowadziło to do dalszej erozji zaufania obywateli do państwa – a co gorsza, podważyło zaufanie do procesów demokratycznych.

   więcej
   • Należy stosować domniemanie niesłuszności państwa – Leszek Balcerowicz, Super Express

    Należy stosować domniemanie niesłuszności państwa – Leszek Balcerowicz, Super Express | 2024-02-23

    – W kwestii dużych, państwowych inwestycji należy stosować domniemanie niesłuszności państwa jako kierunkową zasadę i domagać się dowodu. W końcu o socjalizm, czyli ustrój oparty na dominacji własności państwowej, zbankrutował – komentuje przewodniczący Rady FOR Leszek Balcerowicz.

    więcej
   • Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników

    Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników | 2024-02-15

    Przedstawiony przez Ministra Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada powrót do wyboru sędziowskiej części Rady przez sędziów. W powiązaniu z propozycją przyznania wszystkim sędziom, a nie tylko ich reprezentantom, czynnego i biernego prawa wyborczego, projekt zapewnić ma niezależność KRS i ograniczyć wpływ polityków na proces nominacji sędziowskich. Mimo że propozycje zawarte w projekcie są w większości zasadne, część z nich może utrwalać korporacyjny charakter Rady i niedostatecznie gwarantować jej demokratyczną legitymację.

    więcej
    • Co z decyzjami TK korzystnymi dla interesu obywateli, w tym wyborców obecnej koalicji rządzącej? – Patryk Wachowiec, Dziennik Gazeta Prawna

     Co z decyzjami TK korzystnymi dla interesu obywateli, w tym wyborców obecnej koalicji rządzącej? – Patryk Wachowiec, Dziennik Gazeta Prawna | 2024-02-12

     – W Rumunii TSUE orzekł, że jeśli skład trybunału jest niezgodny z wymogami unijnymi albo samo orzeczenie narusza prawo unijne, to nie można stosować tych orzeczeń. Czyli w warunkach polskich można podejść do sprawy w zniuansowany sposób i pewnych orzeczeń niezgodnych z prawem unijnym czy prawami człowieka nie wykonywać, nawet jeśli zostaną opublikowane – mówi prawnik Forum Obywatelskiego Rozwoju.

     więcej