"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2012-06-05

Analiza 8/2012: Zagraniczne ośrodki analityczne tempo polskich reform oceniają jako niezadowalające

Analiza 8/2012: Zagraniczne ośrodki analityczne tempo polskich reform oceniają jako niezadowalające

Synteza

  • W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny opublikowały swoje oceny stanu polskiej gospodarki wraz z rekomendacjami. Podobnie jak w raportach innych instytucji, podkreślone są relatywnie dobre wyniki polskiej gospodarki na tle regionu.
     
  • Jednocześnie jednak zwraca się uwagę na mało ambitny program reform i wolne tempo ich wdrażania. Oznacza to, że Polska nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości szybszego rozwoju. Szybsze tempo wprowadzania reform zwiększyłoby odporność polskiej gospodarki na zewnętrzne wstrząsy związane z sytuacją w strefie euro.
     
  • Należy pamiętać, że Polska jest szóstym najbiedniejszym krajem w Unii Europejskiej. Wolne tempo wdrażania reform oznacza, że wolniej będziemy zmniejszać różnice w poziomie życia między Polską a krajami UE-15.


Kontakt do autora:

Aleksander Łaszek
[email protected]