"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Finanse Publiczne

O projekcie

FOR proponuje, aby nie dyskutować o „pieniądzach budżetowych”, ale o „pieniądzach podatnika”, bo przecież politycy nie wydają swoich pieniędzy, ale te, które otrzymują z naszych podatków. Samo obniżanie podatków, bez redukcji wysokich wydatków publicznych zwiększy tylko deficyt sektora finansów publicznych, a w efekcie powiększy także nasz dług publiczny. To my i nasze dzieci będziemy go spłacać, a nie politycy, którzy tylko powiększają go w naszym imieniu, hamując przy okazji nasze szanse na szybkie osiągnięcie poziomu życia krajów wysoko rozwiniętych.

W obszarze finansów publicznych FOR łączy prace analityczne z akcjami edukacyjnymi. Projekty takie jak Rachunek od państwa czy Licznik Długu publicznego mają przybliżyć obywatelom zagadnienia związane z finansami publicznymi. W naszych analizach natomiast szukamy obszarów, w których można ograniczyć wydatki publiczne lub zwiększyć ich efektywność, tak by pieniądze z naszych podatków były wykorzystywane najlepiej jak jest to możliwe. Jednocześnie monitorujemy także działania rządu, oceniając na bieżąco czy projekty nowych ustaw wzmacniają polskie finanse publiczne, czy wręcz odwrotnie. 

FOR proponuje, w jaki sposób powinniśmy ograniczać nasze wydatki publiczne. To jedyna odpowiedzialna droga, która pozwoli na znaczące obniżenie podatków, stopniową spłatę długu publicznego oraz trwałe przyspieszenie wzrostu gospodarczego Polski.

Fundacja FOR wraz z Koalicją na rzecz zmniejszenia długu publicznego uruchomiła
Licznik długu publicznego na ekranie w centrum Warszawy oraz na stronie www.dlugpubliczny.org.pl


 

Wspierają nas