"Skutecznie promujemy wolność"

EN

sądy

 • Tymczasowe aresztowanie to ostateczność - wolnościowe środki zapobiegawcze

  Tymczasowe aresztowanie to ostateczność - wolnościowe środki zapobiegawcze | 2021-04-16

  W opinii publicznej dominuje mylne postrzeganie tymczasowego aresztowania jako jedynego naprawdę skutecznego środka zapobiegawczego. W rzeczywistości jest on po prostu najbardziej asekuracyjny z punktu widzenia prokuratury – która zyskuje, w razie uwzględnienia swojego wniosku o tymczasowe aresztowanie – pewność, gdzie przebywa podejrzany lub oskarżony. Z punktu widzenia sądu ryzyko popełnienia jakiegokolwiek czynu zabronionego przez podejrzanego/oskarżonego spada diametralnie w sytuacji osadzenia w areszcie śledczym. Jednakże w efekcie, taka interpretacja rzeczywistości skutkuje powstawaniem państwa quasi-policyjnego.

  więcej
  • Dobro nieletniego a demoralizacja w kontekście zgromadzeń spontanicznych - Eliza Rutynowska, Palestra

   Dobro nieletniego a demoralizacja w kontekście zgromadzeń spontanicznych - Eliza Rutynowska, Palestra | 2021-04-06

   Powyższy stan prawny nastręcza licznych problemów interpretacyjnych, w szczególności z uwagi na istnienie ryzyka nadużyć ze strony organów ścigania. Za zasadne należy więc uznać podjęcie próby odtworzenia normy prawnej wynikającej z treści przepisu przy jednoczesnym dostosowaniu jej do współczesnego rozumienia „demoralizacji” w kontekście demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności prawa do pokojowych zgromadzeń i jego realizacji w formie zgodnej z obowiązującym prawem przez osoby nieletnie.​​

   więcej
   • Publiczne wypowiedzi o winie a tzw. dyrektywa niewinnościowa

    Publiczne wypowiedzi o winie a tzw. dyrektywa niewinnościowa | 2021-03-25

    Wydaje się, iż zarówno nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania, jak i tendencja do kategorycznego stwierdzania winy osób podejrzewanych o popełnienie określonych czynów karalnych, nie zwalnia. Jest to niezwykle niepokojące z punktu widzenia gwarancji procesowych uczestników postępowania karnego. Nawet jeśli dojdzie do ich ostatecznego uniewinnienia (co niekiedy trwa latami), do tego czasu mogą być oni uznawani za faktycznych sprawców. Praktyka ta nie powinna się utrzymywać w związku z obowiązującą, a zawartą w art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego. 

    więcej
   • Patryk Wachowiec: Jak złożyć skargę na karę za naruszenie lockdownu, Puls Biznesu

    Patryk Wachowiec: Jak złożyć skargę na karę za naruszenie lockdownu, Puls Biznesu | 2021-03-02

    Droga do sądu z zarzutem niesłusznej sankcji za niezastosowanie się do nakazu wstrzymania działalności zaczyna się od złożenia odwołania. Niestety, nie wstrzymuje ono jej egzekucji.

    więcej
   • Sądy kwestionują niekonstytucyjne obostrzenia. Walka z pandemią „bez żadnego trybu”
    • Patryk Wachowiec: Wybory korespondencyjne. Sąd uchylił decyzję premiera w sprawie wyborów 10 maja, Radio TOK FM

     Patryk Wachowiec: Wybory korespondencyjne. Sąd uchylił decyzję premiera w sprawie wyborów 10 maja, Radio TOK FM | 2020-09-15

     Decyzję WSA w TVN24 komentował Patryk Wachowiec, analityk prawny z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Przyznał, że "smutno się słuchało" jej uzasadnienia. Wskazał, że "sąd dopatrzył się naruszenia m.in. zasady powszechności wyborów". Stwierdził, że wydanie takiego polecenia (jakie wydał premier Morawiecki) mogłoby spowodować, że część obywateli będzie realnie pozbawiona prawa wyborczego.

     więcej