"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Raport FOR

 • Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski

  Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski | 2024-01-24

  Tworzenie polityk publicznych opartych na dowodach (evidence-based policy making, EBPM) to w najszerszym znaczeniu sformalizowany proces, w którym władza angażuje wysokiej jakości zasoby celem wywołania pożądanych przez nią zmian świecie realnym. Bardziej szczegółowo jest to podejście, w którym interwencje państwa (bądź ich brak) uzasadnione są rzetelnymi danymi z różnych źródeł, w tym od samych obywateli. Taki sposób rządzenia zapewnia, z jednej strony, optymalne rozwiązywanie problemów, a z drugiej umożliwia przekonanie zainteresowanych, że istotne dla nich decyzje nie zostały podjęte przez państwo arbitralnie lub bez uwzględnienia ich interesu – przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia legitymacji władzy i ogólnej poprawy sytuacji obywateli.

  więcej
 • 8 lat PiS: niszczenie gospodarki i praworządności

  8 lat PiS: niszczenie gospodarki i praworządności | 2023-10-06

  W ostatnich latach wskutek polityki PiS osiągnęliśmy bardzo wysoką inflację, stagnację gospodarczą, wzrosły wydatki i deficyt budżetu, zwiększyły się koszty obsługi długu publicznego. Nadchodzące wybory stanowią wyjątkową okazję do ograniczenia regresu ustrojowego i wyrwania się z populistycznej pułapki PiS. Fundacja FOR, stojąc na straży wolności i praworządności w państwie, po raz kolejny publikuje Audyt, w którym podsumowuje wpływ ośmiu lat rządów PiS na gospodarkę i praworządność.

  więcej
 • How to Strengthen Poland’s Post-Pandemic Recovery? - 4liberty.eu

  How to Strengthen Poland’s Post-Pandemic Recovery? - 4liberty.eu | 2021-10-18

  The COVID-19 pandemic has been accompanied by unprecedented state interventions – from restrictions on basic individual freedoms to significant increases in public spending, among others, to compensate companies for the effects of the shutdown. 

   

  więcej
 • Łódź: transformacja gospodarcza miasta po 1989 roku

  Łódź: transformacja gospodarcza miasta po 1989 roku | 2021-09-10

  Rozwój Łodzi nastąpił dopiero w XIX w. W przeciwieństwie do innych wielkich miast Polski, które rozwijały się stopniowo od średniowiecza (jak np. Kraków czy Poznań), Łódź aż do lat 20. XIX w. pozostawała niewyróżniającym się niczym szczególnym, niewielkim miasteczkiem. Późny i gwałtowny rozwój miasta może tłumaczyć jego pewne opóźnienia cywilizacyjne na tle innych dużych miast polskich (np. dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęto budowę wodociągów i kanalizacji), rzutujące negatywnie na warunki życia mieszkańców przez długie lata.

  więcej
 • FOR: Rozliczyli prezydenturę Dudy. Najdroższy prezydent od 25 lat, INNPoland

  FOR: Rozliczyli prezydenturę Dudy. "Najdroższy prezydent" od 25 lat, INNPoland | 2020-07-10

  Największy od 25 lat wzrost wydatków państwa, niespełniona obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku i wysyp ustaw ograniczających wolność gospodarczą – eksperci z FOR bezlitośnie podsumowują okres prezydentury Andrzeja Dudy.

  więcej