"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Marcin Zieliński

 • Marcin Zieliński o transformacji gospodarczej w Polsce, Newsrm.tv

  Marcin Zieliński o transformacji gospodarczej w Polsce, Newsrm.tv | 2019-06-12

  - To, że Polska pozostaje za tymi krajami nieco w tyle, nie wynika ze słabego rozwoju w ostatnich 30 latach, lecz z tego, że w 1989 roku była krajem na tle regionu bardzo zacofanym. Polska była najbiedniejsza spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które później weszły do Unii Europejskiej. Znajdowała się na poziomie rozwoju ówczesnej Ukrainy - mówił ekonomista FOR, Marcin Zieliński.

  więcej
 • Marcin Zieliński obala 9 mitów nt. transformacji gospodarczej w Polsce, eGospodarka

  Marcin Zieliński obala 9 mitów nt. transformacji gospodarczej w Polsce, eGospodarka | 2019-06-11

  W związku z 30. rocznicą wyborów z 4 czerwca 1989 r., a także zbliżającą się 30. rocznicą Planu Balcerowicza, Marcin Zieliński, ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, przygotował specjalny komunikat pt. "Mity transformacji gospodarczej w Polsce".
   

  więcej
 • Komunikat 22/2019: Mity transformacji gospodarczej w Polsce

  Komunikat 22/2019: Mity transformacji gospodarczej w Polsce | 2019-06-03

  Mimo wielkiego sukcesu, jaki Polska odniosła po 1989 roku, wokół transformacji gospodarczej narosło sporo mitów. Ich popularność wynika z nieświadomości zmian, jakie zaszły w naszym kraju, niewiedzy na temat sytuacji w innych gospodarkach kapitalistycznych czy z emocjonalnego rzucania pojedynczymi liczbami w oderwaniu od innych danych potrzebnych do dokonania trafnej oceny. Skuteczne zwalczanie mitów wymaga dokonywania porównań. Dzisiejszy komunikat FOR rozprawia się przynajmniej z częścią najpopularniejszych w naszym kraju mitów dotyczących polskiej gospodarki po 1989 roku.

  więcej
 • FOR rozprawia się z mitami o transformacji, WNP

  FOR rozprawia się z mitami o transformacji, WNP | 2019-06-03

  Mimo wielkiego sukcesu, jaki Polska odniosła po 1989 roku, wokół transformacji gospodarczej narosło sporo mitów. Skuteczne zwalczanie mitów wymaga dokonywania porównań – stwierdza w opracowaniu („Mity transformacji gospodarczej w Polsce”) Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i rozprawia się z częścią z nich.

  więcej
 • FOR o wzroście gospodarczym krajów Europy w ciągu ostatnich 30 lat, CrowdMedia

  FOR o wzroście gospodarczym krajów Europy w ciągu ostatnich 30 lat, CrowdMedia | 2019-05-28

  Forum Obywatelskiego Rozwoju podsumowało sumaryczny wzrost gospodarczy krajów Europy w ciągu ostatnich 30 lat i wynik wielu mógłby zaskoczyć. Polska okazuje się bowiem nie tylko nie odstawać od innych krajów regionu, a nawet więcej, może pochwalić się większym skokiem cywilizacyjnym niż którykolwiek z sąsiadów. PKB na głowę mieszkańca po uwzględnieniu różnic cen pomiędzy krajami wzrósł w Polsce przez ostatnie 30 lat o 159%.

  więcej
 • FOR krytycznie o raporcie MPiT, Prawo.pl

  FOR krytycznie o raporcie MPiT, Prawo.pl | 2019-04-23

  Zdaniem ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju, lektura opracowania zaprezentowanego przez MPiT nie pozwala uznać, że propozycje tam zawarte znajdują oparcie w zaprezentowanych danych. Według FOR za całkowicie niezasadne należy uznać ministerialne rekomendacje, sprowadzające się do utrzymania zasad dochodzenia do pełnego zakazu handlu w 2020 roku i postulaty zmiany przepisów w celu „dalszego wzmocnienia małych, polskich sklepów”.

  więcej
 • Patryk Wachowiec i Marcin Zieliński podważają obiektywizm ministerstwa, Handel Extra

  Patryk Wachowiec i Marcin Zieliński podważają obiektywizm ministerstwa, Handel Extra | 2019-04-18

  Jak zauważają analitycy z FOR w ciągu pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania restrykcji byliśmy świadkami prób prowadzenia legalnego handlu w dni objęte zakazem (często bardzo kreatywnych), np. poprzez przesunięcie profilu działalności, zmiany w asortymencie czy drobne inwestycje w placówkach – co miało na celu skorzystanie z wyłączeń przewidzianych w ustawie.

  więcej
 • FOR bardzo krytycznie o ministerialnej ocenie zakazu handlu, Wiadomości Handlowe

  FOR bardzo krytycznie o ministerialnej ocenie zakazu handlu, Wiadomości Handlowe | 2019-04-18

  FOR niezwykle krytycznie ocenili ministerialną ocenę zakazu handlu, jako nierzetelną, stronniczą i antyprzedsiębiorczą. Zdaniem ekspertów FOR niemal każdy z elementów raportu należy ocenić jednoznacznie krytycznie, gdyż nie spełnia on standardów rzetelnej oceny skutków ustawy. Opracowanie nie wskazuje bowiem wiarygodnych związków przyczynowo-skutkowych między zakazem a zmianami w handlu i innych branżach. Operuje ponadto na niepełnych danych, które ministerstwo z pewnością mogło pozyskać.

  więcej
 • FOR: Resort przedsiębiorczości niewiarygodnie ocenia skutki ograniczenia handlu, Prawo.pl

  FOR: Resort przedsiębiorczości niewiarygodnie ocenia skutki ograniczenia handlu, Prawo.pl | 2019-04-18

  Niemal każdy z elementów raportu należy ocenić jednoznacznie krytycznie, gdyż nie spełnia on standardów rzetelnej oceny skutków ustawy. Opracowanie nie wskazuje bowiem wiarygodnych związków przyczynowo-skutkowych między zakazem a zmianami w handlu i innych branżach - tak Forum Obywatelskiego Rozwoju ocenia analizę resortu przedsiębiorczości.

  więcej
 • Patryk Wachowiec i Marcin Zieliński: Resortowa analiza o zakazie handlu jest stronnicza, nierzetelna i nieprzedsiębiorcza, INNPoland

  Patryk Wachowiec i Marcin Zieliński: Resortowa analiza o zakazie handlu jest stronnicza, nierzetelna i nieprzedsiębiorcza, INNPoland | 2019-04-18

  Eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju nie zostawili na ministerialnej analizie suchej nitki. – Niemal każdy z elementów raportu należy ocenić jednoznacznie krytycznie – czytamy w analizie podpisanej przez Patryka Wachowca i Marcina Zielińskiego z FOR (odpowiednio prawnik i ekonomista).

  więcej