"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Konferencja dla nauczycieli „Edukacja ekonomiczna w XXI w.”

 

Ponad 100 nauczycieli z całej Polski wzięło udział w Konferencji: „Edukacja Ekonomiczna w XXI w."

Konferencja adresowana do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce odbyła się 11 kwietnia br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Warszawie.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Bank Zachodni WBK, a honorowy patronat objęli nad nim: Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

- Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach w większości przypadków skupia się na czysto teoretycznych aspektach. Naszym celem było pokazanie nauczycielom, jak ważną misję mają do spełnienia. Takich oszustw, jak w przypadku  Amber Gold można byłoby uniknąć gdyby stan edukacji finansowej Polaków był lepszy. Niewiedza ekonomiczna jest szkodliwa nie tylko dla konsumentów, ale również dla instytucji finansowych i całej gospodarki. – mówi Dominika Pawłowska, Koordynator Projektów w Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Głównym punktem konferencji był panel dyskusyjny „Nauczanie ekonomii w szkołach – problemy i rozwiązania”. Dyskusja miała na celu przedstawienie dobrych praktyk nauczania ekonomii w innych państwach, identyfikację problemów edukacji ekonomicznej w Polsce oraz wypracowanie rekomendacji w jaki sposób można ją poprawić. Moderatorem panelu był dziennikarz i felietonista Jan Wróbel, a w dyskusji udział wzięli: Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Katarzyna Teter z Banku Zachodniego WBK oraz dr Tomasz Kopczewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W trakcie konferencji pojawiło się mnóstwo sugestii i rekomendacji, zarówno ze strony ekspertów jak i uczestników. Przede wszystkim zwracano uwagę na konieczność praktycznego podejścia do przedmiotu. Podręczniki powinny być uzupełnione o opisy rzeczywistych przypadków firm i historii polskich przedsiębiorców. Aby kształcić postawy, trzeba pokazywać wzorce, które młodzież może naśladować. Aby zmotywować uczniów do nauki ekonomii i przedsiębiorczości, powinny się one pojawić na maturze jako przedmiot do wyboru. Obowiązkową ekonomię powinno się również wprowadzić w gimnazjum, a nawet w szkole podstawowej. Z badań wynika, że 35% rodziców w ogóle nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat finansów, a połowa z tych, którzy prowadzą takie rozmowy robi to sporadycznie. Tę elementarną wiedzę młodzież musi więc  wynieść ze szkoły.

W ramach konferencji odbyło się również kilka sesji wykładowych. Prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju poruszył problem powszechnej demagogii w debacie publicznej. Przedstawił słuchaczom podstawowe chwyty retoryczne stosowane przez  osoby publiczne, aby mogli skutecznie rozpoznawać je podczas pracy z uczniami nad analizą tekstów publicystycznych i wypowiedziami polityków. Kolejna prelekcja dotyczyła ekonomii eksperymentalnej, będącej nowatorskim narzędziem w edukacji. Podczas tej sesji zostały zaprezentowane techniki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksperymentu, czyli uczenia się ekonomii poprzez własne doświadczenie. Konferencje zakończyły warsztaty z podstaw zarządzania projektami, które miały na celu pokazania nauczycielom jak mogą zainicjować własne przedsięwzięcia edukacyjne. Pokazaliśmy jak zaplanować projekt od podstaw, jak go sfinansować i w jaki sposób pozyskać społecznych partnerów projektu. 

Organizator: Forum Obywatelskiego Rozwoju

Partner projektu: Bank Zachodni WBK                

Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Partnerzy Merytoryczni: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Patroni medialni: NBPortal.pl, TOK Fm, Studentnews.pl, E-mentor, Manko, Dyrektor Szkoły, Gildia.pl, GdzieCo.pl

Więcej informacji udziela Jakub Przeździecki ([email protected]+48 667 290 555)


Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce „Edukacja ekonomiczna w XXI w.”

 

Sukces ubiegłorocznej edycji konferencji pt. „Innowacyjne metody nauczania ekonomii” oraz duże zainteresowanie ze strony kadry pedagogicznej tą tematyką, sprawiły że Forum Obywatelskiego Rozwoju postanowiło kontynuować swój projekt. Tegoroczna konferencja pt. „Edukacja ekonomiczna w XXI w.” odbędzie się w sobotę 11 kwietnia 2015 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji objęły nad nim honorowy patronat. Partnerem konferencji jest Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskie Centrum Innowacji Ekonomiczno-Społecznych i Szkoleń.

Głównym punktem konferencji będzie panel dyskusyjny „Nauczanie ekonomii w szkołach – problemy i rozwiązania”. Dyskusja ma na celu przedstawienie dobrych praktyk nauczania ekonomii z zagranicy, identyfikację problemów edukacji ekonomicznej w Polsce oraz wypracowanie rekomendacji w jaki sposób można ją poprawić. Moderatorem panelu będzie dziennikarz i felietonista Jan Wróbel, a w dyskusji udział wezmą: Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Katarzyna Teter z Banku Zachodniego WBK oraz dr Tomasz Kopczewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W ramach konferencji odbędzie się również kilka sesji wykładowych. Zaczniemy od krótkiej prelekcji Jana Wróbla „Dlaczego warto uczyć ekonomii?” , która ma na celu pokazanie jak istotna jest edukacja ekonomiczna oraz jakie mogą być konsekwencje jej zaniedbania. Kolejny wykład, który wygłosi prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju,  poruszy problem powszechnej demagogii w debacie publicznej.  Słuchacze poznają podstawowe chwyty retoryczne stosowane przez  osoby publiczne. Pozwoli to skutecznie rozpoznawać je podczas pracy z uczniami nad analizą tekstów publicystycznych i wypowiedziami polityków. Ostatnia prelekcja  dotyczyć będzie ekonomii eksperymentalnej, będącej nowatorskim narzędziem w edukacji. Podczas tej sesji zostaną zaprezentowane techniki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksperymentu, czyli uczenia się ekonomii poprzez własne doświadczenie. Panel poprowadzi dr Przemysław Kusztelak z Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z zespołem.

Ostatnia część konferencji będzie mieć charakter warsztatowy,  w ramach którego przybliżymy nauczycielom podstawy zarządzania projektami, co umożliwi im zainicjowanie własnych przedsięwzięć edukacyjnych.  Pokażemy: jak zaplanować projekt od podstaw, jak go sfinansować i w jaki sposób pozyskać społecznych partnerów projektu. Warsztaty poprowadzą: Dominika Pawłowska, koordynator projektów w Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Barbara Czepik, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie wiedzy o społeczeństwie z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno -Społecznych i Szkoleń.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie  Zgłoszenia przyjmowane będą do 5. kwietnia 2015 r. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie 2 antologie VI edycji komiksów ekonomicznych, do których dołączone są płyty wraz ze scenariuszami lekcji oraz książkę prof. Leszka Balcerowicza „Odkrywając wolność”. Uczestnicy otrzymają również zaświadczenie o doskonaleniu zawodowym.

Więcej informacji udziela Jakub Przeździecki ([email protected], +48 667 290 555)

Zapraszamy również do zapoznania się z ubiegłoroczną konferencją Innowacyjne Metody Nauczania Ekonomii:  http://www.for.org.pl/pl/Konferencja-Innowacyjne-metody-nauczania-ekonomii.