"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Konferencja - Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach

Aktualizacja, 11 kwietnia 2014 r.

W konferencji „Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach” wzięło udział
ponad 100 nauczycieli z całej Polski

Konferencja adresowana do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce odbyła się 11 kwietnia br. w Centrum konferencyjnym Polna w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji objęły nad nim honorowy patronat.

Formularz rejestracyjny na tegoroczną konferencję dla nauczycieli „Edukacja ekonomiczna w XXI w.” dostępny jest TUTAJ

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


„Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach” to pierwsza w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostały przedstawione nowatorskie formy edukacji ekonomicznej.

Prezentacje z konferencji do pobrania tutaj.

Podczas konferencji odbyły się następujące panele:

1. „Komiksy w edukacji ekonomicznej”
2. „Ekonomia eksperymentalna, czyli nauka ekonomii poprzez praktykę”
3.  Gry ekonomiczno-finansowe: „Business Zone”, „Twój Budżet Rodzinny” i „Liderzy Europy”

Głównym punktem konferencji była debata pt. „Stan edukacji finansowej w Polsce”. W debacie, prowadzonej przez dziennikarza i felietonistę Jana Wróbla, udział wzięli:

• Marcin Staniewicz - Narodowy Bank Polski,
• Sylwia Żmijewska-Kwiręg - Centrum Edukacji Obywatelskiej,
• Marcin Polak - Fundacja Think!, portal edukacyjny EduNews.pl,
• Maciej Samcik - Gazeta Wyborcza, autor bloga „Subiektywnie o finansach”.

Jeszcze przed konferencją paneliści podzielili się swoimi opiniami na temat edukacji ekonomicznej:

Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Centrum Edukacji Obywatelskiej:
„Z finansami jest jak z polityką – można się nimi nie interesować, można ich nie lubić, można się na nie obrażać, ale one wcześniej lub później nas dopadną” (tak mówiła Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej w audycji ‘Polacy wiedzą niewiele o finansach. Co zrobić, by było lepiej?’ z dnia 27 lutego 2013 roku)  – warto się na to spotkanie z finansami przygotować. Tylko kto to powinien robić? Zważywszy na fakt, że 35 proc. rodziców w ogóle nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat finansów (dane z 2011 z badania Providenta), a połowa z tych, którzy prowadzą takie rozmowy, robi to sporadycznie, nadal ważną rolę powinna pełnić szkoła. Głównym problemem - w szkole - jest jednak nadal małe wsparcie nauczycieli tych przedmiotów (podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce) w realizacji zajęć, brak możliwości do prowadzenia praktycznej edukacji finansowej i niski status przedmiotu (nie są to przedmioty maturalne).”

Marcin Polak, Fundacja Think!, portal edukacyjny EduNews.pl:
„Wyniki dostępnych badań stanu edukacji finansowej, realizowanych na zlecenie różnych podmiotów sektora finansowego, nie pozostawiają złudzeń. Polacy reprezentują dość niski poziom wiedzy finansowej i często mają problemy z gospodarowaniem pieniędzmi, w tym zarządzaniem długami. Nie oszczędzamy regularnie, nie planujemy wydatków, mało kto buduje własny kapitał na przyszłość, potrafią nas łatwo skusić reklamy zawierające „magiczne” procenty (mamy trudności z czytaniem i rozumieniem umów i warunków). Wydaje się, że niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej na temat potrzeby edukacji finansowej Polaków, a następnie podjęcie na poziomie krajowym działań na rzecz opracowania Narodowej Strategii Edukacji Finansowej i skoordynowania wielu rozproszonych działań edukacyjnych.”

Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza, autor bloga „Subiektywnie o finansach”:
„Polacy nie są szczególnie dobrze wyedukowaną finansowo nacją. Nie uczono nas w szkołach o procencie składanym, ani o tym jak policzyć koszt kredytu. Doświadczenia historyczne też nam nie sprzyjają, bo w każdym z poprzednich pokoleń ci, którzy oszczędzali pieniądze, tracili je wskutek jakichś kataklizmów, nie tylko ekonomicznych. Jednak największym problemem nie jest bezpośrednio brak edukacji finansowej, ale to, co z tego braku wynika - wciąż dość niskie zainteresowanie Polaków tematyką oszczędzania pieniędzy i zarządzania domowym budżetem. Jesteśmy jeszcze, jako naród, na tyle niezamożni, że wciąż stawiamy na konsumpcję (często nierozsądną i zagrażającą stabilności naszych finansów), zaś oszczędzanie odkładamy na później. Jestem przekonany, że to się, niestety, na nas zemści.”

Debatę poprzedziły 3 sesje, w trakcie których zaprezentowano nowe metody nauczania ekonomii – komiksy ekonomiczne, ekonomia eksperymentalna oraz gry finansowo-edukacyjne.

Panele tematyczne:
1. „Komiksy w edukacji ekonomicznej” Krystyna Brząkalik (metodyk i autorka scenariuszy lekcji w projekcie Komiksy Ekonomiczne), zaprezentowała sposoby wykorzystania komiksów ekonomicznych jako materiałów dydaktycznych w nauczaniu przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, ekonomii w praktyce.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia strony www.komiksy-ekonomiczne.pl. Poza komiksami i animacjami można tam znaleźć również przygotowane przez ekspertów gotowe scenariusze lekcji z WOS-u i podstaw przedsiębiorczości. Scenariusze te oraz animacje i komiksy nagrane na CD, przekazywane są bezpłatnie wraz z antologią komiksową nauczycielom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wystarczy wypełnić formularz.

2. „Ekonomia eksperymentalna, czyli nauka ekonomii poprzez praktykę” Podczas tej sesji dr Przemysław Kusztelak i Tomasz Gajderowicz z Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili techniki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksperymentu, czyli uczenia się ekonomii poprzez własne doświadczenie. Uczestnicy konferencji wzięli udział w takim bardzo interesującym eksperymencie – grze z zakresu ekonomii eksperymentalnej. Trzeba przyznać, że rywalizacja była zażarta, a przy okazji mieliśmy okazję w ciekawy sposób przekonać się na własnej skórze, jak działa prawo popytu i podaży.

Wydział Nauk Ekonomicznych UW proponuje szkołom udział w projekcie edukacyjnym, w ramach którego przeprowadzane są warsztaty (m.in. eksperyment, informacja nt. rynku pracy, Wielki Turniej Ekonomiczny). Takie spotkanie może odbyć się np. w ramach zajęć z przedsiębiorczości. Uczniowie mają okazję wziąć udział w grze z zakresu ekonomii eksperymentalnej z nagrodami. Gra, w której uczniowie rywalizują pomiędzy sobą w grupach, pokazuje, jak pasjonująca jest ekonomia.

Warsztaty są skierowane do szkół średnich i są darmowe. Wystarczy skontaktować się z Biurem Promocji Wydziału Nauk Ekonomicznych UW: [email protected] lub [email protected]

3.  Gry ekonomiczno-finansowe: „Business Zone”, „Twój Budżet Rodzinny” i „Liderzy Europy” Bank Zachodni WBK, w odpowiedzi na pytanie, jak prowadzić lekcje przedsiębiorczości w atrakcyjny i przyjazny dla uczniów sposób, proponuje wykorzystanie bezpłatnych rozwiązań w postaci profesjonalnie przygotowanych i ciekawych gier edukacyjnych o tematyce ekonomicznej.

Twój Budżet Rodzinny to internetowa gra edukacyjna przeznaczona dla osób od 16. do 70. roku życia.

  • Polega na zarządzaniu domowym budżetem – wprowadza w świat planowania domowych finansów i przedsiębiorczości.
  • Pozwala poznać konsekwencje swoich wyborów w dłuższej perspektywie czasowej.
  • Celem gry jest m.in. edukacja w kwestii zaciągania kredytów – uczestnicy uczą się, jak nie wpaść w spiralę zadłużenia.
  • Gra dostępna jest na stronie: www.twojbudzetrodzinny.pl


Business Zone to internetowa gra edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  • W atrakcyjny sposób przedstawia młodym ludziom realia prowadzenia biznesu w Polsce, uczy jak założyć i zarządzać małą firmą.
  • Celem gry jest rozwój prowadzonej firmy i zgromadzenie jak największej ilości środków finansowych.
  • Gra dostępna jest na stronie: www.business-zone.com.pl

Liderzy Europy to planszowa gra edukacyjna dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  • Projekt zorganizowany i prowadzony w szkołach przez wolontariuszy z Banku Zachodniego WBK.
  • Sprawdza wiedzę z zakresu finansów i przedsiębiorczości podczas „podróży” po europejskich krajach.
  • Placówki chętne do przeprowadzenia gry na ich terenie proszone są o kontakt: [email protected]


„Od początku swojej działalności Forum Obywatelskiego Rozwoju chętnie angażuje się w edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Po sukcesie, jaki odniósł projekt Komiksy Ekonomiczne, idziemy krok dalej. Podczas konferencji pokazaliśmy nauczycielom nowe narzędzia, które przyciągną uwagę uczniów znudzonych standardowymi podręcznikami.” – Dominika Pawłowska, Koordynator projektów, Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Konferencja jest częścią uznanego projektu edukacyjnego pt. „Komiksy Ekonomiczne”, który FOR realizuje z Bankiem Zachodnim WBK od 2008 roku. Jego celem jest promowanie edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem komiksów, które dzięki swej przystępnej formie ułatwiają zrozumienie złożonych mechanizmów gospodarczych. Projekt cieszył się dotychczas ogromnym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem jest organizacja już piątej edycji tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy nauczycieli do zamawiania bezpłatnych materiałów dydaktycznych poprzez ten formularz.

Więcej informacji udziela Katarzyna Cyrbus ([email protected], +48 782 742 336)


Konferencja dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce
„Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach”, adresowanej do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 (piątek) w Centrum konferencyjnym Polna przy ul. Polnej 7a w Warszawie.  Organizatorem wydarzenia jest Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji objęły nad nim honorowy patronat.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić poniższy formularz. Termin zgłoszeń przedłużyliśmy do 7 kwietnia 2014.

„Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach” to pierwsza w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną przedstawione  nowatorskie formy edukacji ekonomicznej. Jest to także pierwsza tego typu konferencja o tak dużym zasięgu – spodziewana frekwencja to 250 nauczycieli.

Głównym punktem konferencji będzie debata pt. „Stan edukacji finansowej w Polsce”. W debacie wezmą udział eksperci Narodowego Banku Polskiego (Marcin Staniewicz), Centrum Edukacji Obywatelskiej (Sylwia Żmijewska-Kwiręg) oraz Marcin Polak z Fundacji Think! i portalu edukacyjnego EduNews.pl . Moderatorem panelu będzie dziennikarz i felietonista Jan Wróbel. Głos zabierze również Maciej Samcik z Gazety Wyborczej, autor bloga „Subiektywnie o finansach”.


Przed debatą odbędą się 3 sesje, w trakcie których zostaną zaprezentowane nowe metody nauczania ekonomii – komiksy ekonomiczne, ekonomia eksperymentalna oraz gry finansowo-edukacyjne.

Jak pokazują badania - ponad połowa Polaków uważa, że wiedza ekonomiczna wcale nie jest potrzebna. W rzeczywistości ekonomia i finanse to dziedziny, które bezpośrednio wpływają na jakość życia każdego z nas – dlatego temat debaty, jak i całej konferencji jest tak ważny.

Panele tematyczne:

1. "Komiksy w edukacji ekonomicznej” – w trakcie sesji zostaną zaprezentowane sposoby wykorzystania komiksów ekonomicznych jako materiałów dydaktycznych w nauczaniu przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, ekonomii w praktyce.                                  
Prowadząca: Krystyna Brząkalik – metodyk i autor scenariuszy lekcji w projekcie Komiksy Ekonomiczne.      

2. " Ekonomia eksperymentalna, czyli nauka ekonomii poprzez praktykę" – podczas tej sesji zostaną zaprezentowane techniki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksperymentu, czyli  uczenia się ekonomii poprzez własne doświadczenie.      
Prowadzący: dr Przemysław Kusztelak i Tomasz Gajderowicz, Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

3. „Business Zone”, „Twój Budżet Rodzinny”  i  „Liderzy Europy” – gry ekonomiczno - finansowe dla młodzieży – sesja dotyczyła będzie alternatywnych narzędzi prowadzenia zajęć w ramach edukacji finansowej. Warsztat ma na celu pokazanie, że gry planszowe i  komputerowe czynią proces edukacji finansowej znacznie ciekawszym i przyjemniejszym, a przez to bardziej efektywnym.  
Prowadzące: Katarzyna Teter i Teresa Notz, Bank Zachodni WBK.

Konferencja jest częścią uznanego projektu edukacyjnego pt. „Komiksy Ekonomiczne”, który FOR realizuje z Bankiem Zachodnim WBK od 2008 roku. Jego celem jest promowanie edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem komiksów, które dzięki swej przystępnej formie ułatwiają zrozumienie złożonych mechanizmów gospodarczych. Projekt cieszył się dotychczas ogromnym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem jest organizacja już piątej edycji tego przedsięwzięcia.

Więcej informacji udziela Katarzyna Cyrbus ([email protected], +48 782 742 336)

Organizator:                                                                                   Partner projektu:    

 

Patronat honorwy:

 

 

 

Patroni medialni:

 

 

 

 

 

http://www.czasopisma.abc.com.pl/ds/