"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Konkurs na komiks ekonomiczny - X edycja 2018

 

Zachęcamy do składania zamówień na zestaw najnowszych komiksów ekonomicznych. Formularz znajduje się TUTAJ.

To już dziesiąty raz, kiedy Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacja Santander Banku Polska wraz z firmą Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zapraszają twórców komiksów do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Patronami medialnymi X edycji konkursu na komiks ekonomiczny są: Rzeczpospolita, Parkiet, Perspektywy, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, Aleja Komiksu, Jan Hardy, Radio Kampus, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, Instytut Misesa i Głos Nauczycielski.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 10 listopada br.:

 1. Wielki sukces Polski po 1989 – czyli co zawdzięczamy transformacji gospodarczej
  Materiał pomocniczy nr 1
 2. PRL a Polska po transformacji – znajdź różnice!
  Materiał pomocniczy nr 2
 3. W kierunku Zachodu - droga Polski do NATO i Unii Europejskiej
  Materiał pomocniczy nr 3
 4. Rozwój bankowości po 1989r.
  Materiał pomocniczy nr 4
 5. Korzyści z transformacji - poprawa ochrony i stanu środowiska naturalnego w Polsce po 1989r.
  Materiał pomocniczy nr 5

Celem konkursu jest przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano podkładkę merytoryczną. Prace można przygotować grupowo.


W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

10 wyróżnień w wysokości 600 zł,
Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

Po trzydziestu latach od wyborów czerwcowych wolność Polaków ponownie jest zagrożona. Tą edycją chcemy przypomnieć, co zawdzięczamy transformacji po 1989r., oraz że wolność nie jest dana raz na zawsze. Dziesiąta edycja konkursu jest ku temu okazją szczególną, dlatego bardzo się cieszę, że rysownicy mogą wykorzystując swoje talenty przyczynić się do rozwoju świadomości polskiej młodzieży

- Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR


Wyboru najlepszych prac dokona jury, w którym zasiądą rysownicy, satyrycy i przedstawiciele organizatorów:

Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR

Jacek Fedorowicz – satyryk

Agata Jakuszko-Sobocka – ilustratorka myśli

Katarzyna Michniewska - Prezes Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Andrzej Mleczko - rysownik

Teresa Notz – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Santander Bank Polska S. A.

Michał Ogórek – satyryk

Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

Antoni Rodowicz – rysownik

Henryk Sawka - rysownik


Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 10 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Prace można również przesłać elektronicznie za pomocą formularza znajdującego się na dole tej strony. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (maksymalnie jedną  w każdej kategorii).

Posiedzenie jury odbędzie się w połowie listopada br. w siedzibie FOR. Nagrodzone prace wezmą udział w głosowaniu internetowym. Internauci przyznają dwie nagrody o wartości 1000 złotych komiksom, które otrzymają od nich największą liczbę głosów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali rozdania nagród, podczas której laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.

Najlepsze prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych drukowanych w nakładzie 15 tys. sztuk, a następnie wysłane do szkół w całej Polsce. Na stronie internetowej projektu znajdują się  scenariusze lekcji przygotowane specjalnie dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.

Regulamin konkursu, formularz wyłącznie do zgłoszeń pocztą tradycyjną oraz  materiały pomocnicze dostępne są w plikach do pobrania poniżej lub na www.komiksy-ekonomiczne.pl

Poprzednie edycje konkursu:

W zakładce KOMIKSY na stronie www.komiksy-ekonomiczne.pl dostępne są prace nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu, a w zakładce SCENARIUSZE LEKCJI - scenariusze przygotowane na podstawie wybranych prac przez metodyków z Ośrodka Rozwoju Edukacji przy współpracy z ekonomistami FOR. Poprzez specjalny formularz (https://for.org.pl/pl/projekty/komiksy-ekonomiczne/formularz-do-zamawiania-komiksow-i-scenariuszy-lekcji/komiksy-z-ix-edycji-konkursu-na-komiks-ekonomiczny-2017) nauczyciele mogą bezpłatnie zamówić antologie komiksowe z poprzedniej edycji.

W poprzednich dziewięciu edycjach wzięło udział ponad 1800 osób, przyznano prawie 300 nagród o łącznej wartości ponad ćwierć miliona złotych.

Chwyć za kartkę jeszcze dziś, narysuj komiks i spotkaj się z wybitnymi rysownikami i satyrykami! 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Do wygrania nawet 5000 PLN!

Opiekun projektu: Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR
e-mail: [email protected], tel. 667 290 555


Partner strategiczny:

Partner projektu:

Patronat honorowy:

Patroni medialni: