"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komiksy z X edycji konkursu na komiks ekonomiczny 2018/2019

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Drogi Nauczycielu, aby bezpłatnie otrzymać zestaw antologii z komiksami dla całej klasy (20 sztuk), wypełnij poniższy formularz.

 

Imię*:
Nazwisko*:
Adres e-mail*:
Telefon*:
Adres szkoły
Ulica (szkoły)*:
Kod pocztowy (szkoły)*:
Miejscowość (szkoły)*:
Województwo (szkoły)*:
Nazwa szkoły*:
Nauczany przedmiot*:
Liczba klas/grup, w których odbędą się lekcje z komiksami*:
Skąd dowiedziałaś/ dowiedziałeś się o komiksach ekonomicznych?:
* pola wymagane

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

 Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: info@for.org.pl
2. Celem zbierania danych jest możliwość wysłania zestawu antologii z komiksami.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Cofnięcie zgody jest możliwe przez wysłanie odpowiedzi zwrotnej e-mail lub na adres kontakt@for.org.pl
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, wskazanego w pkt. 2.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą poddawane regularnym, comiesięcznym przeglądom. Przetwarzanie danych zostanie zakończone po 2 latach od złożenia zamówienia.