"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2016-05-14

Komentarz FOR do obniżenia perspektywy ratingu Polski przez Moody’s

Komentarz FOR do obniżenia perspektywy ratingu Polski przez Moody’s

Zmiana perspektywy ratingu Polski na negatywną jest tylko kolejnym sygnałem ostrzegawczym dla rządu.

Od wygranych przez Andrzeja Dudę wyborów prezydenckich w maju 2015 inwestorzy zaczęli liczyć się z realizacją niebezpiecznych dla gospodarki postulatów PiS. Skutki rosnącego od tego czasu niepokoju są widoczne m.in. w:

 • słabszych notowaniach złotego w porównaniu do innych walut regionu,
 • słabych wynikach polskiej giełdy na tle pozostałych giełd europejskich,
 • rosnących kosztach ubezpieczenia polskiego długu będącego pochodną wzrostu prawdopodobieństwa bankructwa rządu,
 • obniżeniu ratingu Polski przez S&P w styczniu 2016.

Pisaliśmy o tym w komunikacie FOR z 21 stycznia2016.

Polityka rządu PiS osłabia dotychczasowe mocne strony naszej gospodarki, jednocześnie pogłębiając wcześniej istniejące problemy.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa, niskich inwestycji oraz słabnącego tempa wzrostu produktywności, Polska, by dalej zmniejszać dystans do najbogatszych państw Europy Zachodniej potrzebuje dalszych reform (patrz: raport FOR „Następne 25 lat”).  Niestety działania rządu idą w przeciwną stronę (patrz: ocena 100 dni rządu).

 • Podczas gdy zdecydowana większość państw UE ogranicza deficyty i wydatki publiczne, rząd PiS zwiększa wydatki publiczne i nie podejmuje zdecydowanych działań by ograniczyć deficyt.
   
 • Kiedy państwa UE już podniosły, bądź są w trakcie podnoszenia wieku emerytalnego, rząd PiS proponuje obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do najniższego poziomu w UE (patrz komunikat FOR).
   
 • Pomimo, że już teraz w Polsce udział kontrolowanych przez polityków firm w gospodarce należy do największych spośród państw OECD, rząd nie planuje prywatyzacji a dąży do dalszego wzrostu wpływu polityków na gospodarkę.
   
 • Paraliż Trybunału Konstytucyjnego w połączeniu z uznaniowo wprowadzanymi podatkami sektorowymi podważa rządy prawa  w Polsce. W efekcie każdy inwestor musi liczyć się z ryzykiem domiarów podatkowych od których nie będzie mógł się odwołać. Zaufanie do prawa dodatkowo podważa prezydencki pomysł obciążenia banków kosztami przewalutowania kredytów frankowych. Więcej na ten temat: analiza FOR o skutkach paraliżu TKanaliza FOR o podatku bankowym, analiza FOR o podatku od handlu, komunikat FOR o konsekwencjach przewalutowania kredytów frankowych. (Czytaj dalej>>)

Kontakt do autorów:

Aleksander Łaszek, e-mail: [email protected]
Rafał Trzeciakowski,
e-mail: [email protected]