"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Rafał Trzeciakowski

 • Polski Ład nie zbuduje brakujących mieszkań

  "Polski Ład" nie zbuduje brakujących mieszkań | 2021-05-21

  Programy mieszkania bez wkładu własnego i bonu mieszkaniowego sformułowane w „Polskim Ładzie” poprzez wspieranie popytu nie będą miały istotnego wpływu na podaż mieszkań, a mogą prowadzić do wzrostu ich cen – w najlepszym razie ich efekt będzie ograniczony. Cel redukcji deficytu mieszkaniowego do 2030 roku zostanie najprawdopodobniej zrealizowany przez sektor prywatny bez żadnej dodatkowej pomocy ze strony rządu. 

  więcej
  • Wobec braku wyraźnych efektów prodemograficznych dotychczasowego 500 plus pozostaje wątpliwe, że ten program takie efekty wywoła - Rafał Trzeciakowski, Biznes Świat

   Wobec braku wyraźnych efektów prodemograficznych dotychczasowego 500 plus pozostaje wątpliwe, że ten program takie efekty wywoła - Rafał Trzeciakowski, Biznes Świat | 2021-05-20

   Dla porównania OECD rekomendowało Polsce w grudniu 2020 r. zwiększenie corocznych wydatków na usługi opieki nad dziećmi o 1,4 proc. PKB, finansowane cięciem zasiłków na dzieci istniejących przed 500 plus i ograniczeniem jego rozszerzenia na pierwsze dziecko.

   więcej
  • „Polski Ład” – wydmuszka marketingowa

   „Polski Ład” – wydmuszka marketingowa | 2021-05-19

   Dokument „Polski Ład” to wydmuszka marketingowa bez kompleksowych reform oraz adekwatnych i skutecznych działań. To nie jest plan zwiększania dobrobytu, tylko plan wydawania pieniędzy i dokupywania głosów w tych obszarach, gdzie władza ma swój elektorat i może uzyskać jeszcze jakieś punkty.

   więcej
   • Kluczem do zwiększenia dostępności mieszkań jest zmniejszenie barier administracyjnych - Rafał Trzeciakowski, Obserwator Gospodarczy

    Kluczem do zwiększenia dostępności mieszkań jest zmniejszenie barier administracyjnych - Rafał Trzeciakowski, Obserwator Gospodarczy | 2021-05-15

    We wspomnianym czasie, liczba mieszkań rosła szybciej jedynie w 8 państwach. Co istotne - wzrost w 5 z nich to wynik innych okoliczności. Litwa, Bułgaria i Estonia doświadczyły bardzo dużych spadków populacji, a  Portugalia i Cypr jako małe kraje turystyczne doświadczyły boomów budowlanych napędzanych przez cudzoziemców i niskie stopy procentowe w strefie euro - komentuje Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR.​

    więcej
    • Krajowy Plan Odbudowy – dużo wydatków, mało prawdziwych reform

     Krajowy Plan Odbudowy – dużo wydatków, mało prawdziwych reform | 2021-05-14

     Dyskusja nad „Krajowym Planem Odbudowy” skupia się przede wszystkim na wydatkach: na tym, w jakich obszarach wydatki należałoby zwiększyć, a w jakich obciąć. Jest to więc bardziej dyskusja o krajowej liście wydatków niż o planie. A w końcu KPO stał się przedmiotem targu politycznego. Na ostatniej prostej wrzucono do niego 75 tys. mieszkań na wynajem (w przeważających części finansowanych środkami krajowymi). To pokazuje, że politycy traktują KPO jak listę wydatków, a nie plan reform. W końcu opisana powyżej wrzutka nie rozwiązuje strukturalnych problemów mieszkalnictwa.

     więcej
     • Dlaczego brakuje mieszkań?

      Dlaczego brakuje mieszkań? | 2021-05-07

      Liczba mieszkań na 1000 osób w ostatnich 30 latach rosła w Polsce wraz z dochodem na mieszkańca, szybciej niż w większości krajów OECD. Ze względu na niski punkt startu po PRL pozostaje jednak ciągle niska. Szybki wzrost gospodarczy w przyszłości będzie kluczowy dla dalszego zwiększania podaży mieszkań. 

      więcej