"Skutecznie promujemy wolność"

EN

komunikat

 • Komunikat 43/2020: Ustawa o zawodzie farmaceuty – kolejny krok w kierunku zamknięcia rynku

  Komunikat 43/2020: Ustawa o zawodzie farmaceuty – kolejny krok w kierunku zamknięcia rynku | 2020-12-21

  W październiku br. Naczelna Izba Aptekarska (NIA) podpisała z ministrem zdrowia porozumienie w sprawie „Strategii na rzecz rozwoju aptek”. „Strategia” zobowiązuje ministra zdrowia do „podjęcia pilnych i efektywnych działań” w przyszłym roku mających na celu m.in. podniesienie marży aptecznej na leki refundowane, dalsze zwalczanie sieci aptek czy uregulowanie zasad obrotu pozaaptecznego. Innymi słowy, wprost ogłasza zamiar ograniczenia konkurencji i umocnienia lokalnych monopoli, co będzie musiało przełożyć się na wyższe ceny i niższą jakość usług z perspektywy pacjentów. 

  więcej
  • Komunikat 39/2020: Przedsiębiorcy potrzebują stabilnego otoczenia regulacyjnego

   Komunikat 39/2020: Przedsiębiorcy potrzebują stabilnego otoczenia regulacyjnego | 2020-11-23

   Mnogość regulacji ograniczających konkurencję i wymianę, skomplikowanie przepisów nieelastyczność przepisy prawa pracy oraz często zbędne i dublujące się obciążenia biurokratyczne to powszechnie znane hamulce dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Jednak oprócz nich przy ocenie działań regulacyjnych państwa trzeba brać też zmienność i nieprzewidywalność tworzenia prawa. O ile do złych regulacji przedsiębiorcy są w stanie się w dłuższym okresie dostosować, o tyle wprowadzane często i nagle zmiany burzą jakiekolwiek ich plany.

   więcej
  • Komunikat 38/2020: Sejmowa uchwała ws. negocjacji unijnego budżetu pełna przekłamań

   Komunikat 38/2020: Sejmowa uchwała ws. negocjacji unijnego budżetu pełna przekłamań | 2020-11-19

   19 listopada, w odpowiedzi na wyrażoną dzień wcześniej zapowiedź Prezesa Rady Ministrów, większość sejmowa (PiS i część Kukiz’15) podjęła uchwałę „wspierającą działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych Unii Europejskiej”. Motywem przyjęcia tej uchwały są trwające negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi (na podstawie których przyjmowane są roczne budżety) oraz pakiet aktów prawnych, w tym tzw. fundusz pocovidowy i rozporządzenie o powiązaniu wypłaty funduszy unijnych z praworządnością. 

   więcej
  • Komunikat FOR 37/2020: Wspólny rynek i praworządność ważniejsze dla rozwoju Polski niż fundusze unijne

   Komunikat FOR 37/2020: Wspólny rynek i praworządność ważniejsze dla rozwoju Polski niż fundusze unijne | 2020-11-19

   Dzięki Unii Europejskiej polskie firmy mogą działać na rynku nie tylko krajowym, na którym 38 mln Polaków wytwarza 1% światowego PKB, lecz na rynku europejskim, gdzie 528 mln Europejczyków wytwarza 22% światowego PKB(dla porównania Stany Zjednoczone wytwarzają 24% światowego PKB, a Chiny – 16%). Większy rynek pozwala na szerszy zakres specjalizacji, a co za tym idzie prowadzi do wzrostu produktywności, od której wprost zależą wynagrodzenia pracowników i poziom życia.

   więcej