"Skutecznie promujemy wolność"

EN

ustawa

 • Komunikat 10/2024: „Ustawa antyflipperska” – wadliwa ustawa bez uzasadnienia

  Komunikat 10/2024: „Ustawa antyflipperska” – wadliwa ustawa bez uzasadnienia | 2024-04-04

  W piątek 29 marca klub parlamentarny Lewicy zgłosił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli tzw. ustawy antyflipperskiej. Projekt przewiduje wprowadzenie podwyższonych stawek podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży mieszkania w krótkim czasie po jego zakupie. Miałoby to zniechęcać do działalności tzw. flipperów, czyli osoby nabywające nieruchomości nie po to, by w nich zamieszkać lub je wynająć, lecz w celu ich szybkiego wyremontowania i odsprzedania z zyskiem.

  więcej
 • Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

  Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa | 2024-03-26

  W ubiegłym miesiącu FOR przedstawił opinię do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Po licznych zmianach, propozycja trafiła do Sejmu, który zdecydował o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nad projektem. W związku z tym, na bazie 28 rekomendacji przedstawionych przez nas w opinii, przygotowaliśmy ponad 30 poprawek do aktualnej wersji projektu. Proponowane przez nas zmiany koncentrują się na zwiększeniu demokratycznej legitymacji procesu wyboru sędziów do KRS, jak i poprawie bieżącego funkcjonowania tego organu – m.in. przez ograniczenie konfliktu interesów członków Rady i zapewnieniu, że jej prace będą bardziej transparentne.

  więcej
 • APEL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

  APEL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa | 2024-03-06

  Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji, rządów prawa oraz ochrony praw i wolności człowieka, zwracamy się do Pań Posłanek i Panów Posłów z apelem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

  więcej
 • Komunikat 3/2024: Nie psujmy więcej legislacji

  Komunikat 3/2024: Nie psujmy więcej legislacji | 2024-02-23

  W ostatnich latach jakość tworzenia prawa w Polsce uległa znacznemu pogorszeniu. Praktyki takie, jak lekceważenie procedur, omijanie konsultacji społecznych, wykorzystywanie ścieżki poselskiej do projektów rządowych czy „wrzutki” w końcowym etapie procesu legislacyjnego, były stałym elementem politycznego krajobrazu, służącym szybkiemu wdrażaniu woli partii rządzącej, kosztem jakości i transparentności tworzenia prawa. O ile nie były to praktyki nowe, szczególnie od 2015 roku nabrały one wyraźnie na znaczeniu, co potwierdzają także dane empiryczne. Doprowadziło to do dalszej erozji zaufania obywateli do państwa – a co gorsza, podważyło zaufanie do procesów demokratycznych.

  więcej
 • Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników

  Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników | 2024-02-15

  Przedstawiony przez Ministra Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada powrót do wyboru sędziowskiej części Rady przez sędziów. W powiązaniu z propozycją przyznania wszystkim sędziom, a nie tylko ich reprezentantom, czynnego i biernego prawa wyborczego, projekt zapewnić ma niezależność KRS i ograniczyć wpływ polityków na proces nominacji sędziowskich. Mimo że propozycje zawarte w projekcie są w większości zasadne, część z nich może utrwalać korporacyjny charakter Rady i niedostatecznie gwarantować jej demokratyczną legitymację.

  więcej
 • Opinia FOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

  Opinia FOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa | 2024-02-12

  Opiniowany projekt ma na celu rozwiązanie problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa (KRS, Rada) od władzy politycznej. Projekt, jako jeden z kluczowych z punktu widzenia powrotu do wartości państwa prawnego, powinien zawierać ambitne, przemyślane i innowacyjne rozwiązania budujące autonomię i zaufanie do KRS w długim terminie. Prezentowane w dalszej części rekomendacje, dotyczące ponadto kwestii nieporuszanych w projekcie, powinny przyczynić się do osiągnięcia tego stanu.

  więcej
 • Komunikat FOR 11/2023: Badanie rzekomych rosyjskich wpływów przykrywką dla przedwyborczego spektaklu w rządowej telewizji

  Komunikat FOR 11/2023: Badanie rzekomych rosyjskich wpływów przykrywką dla przedwyborczego spektaklu w rządowej telewizji | 2023-05-08

  Głosami koalicji rządzącej Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Każda osoba, w tym dziennikarze i członkowie organizacji pozarządowych, może zostać wezwana i ukarana bez wyroku sądu za działania, które nie stanowiły czynów zabronionych pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie ich popełnienia – a więc nie były przestępstwem. Stanowi to złamanie zasady niedziałania prawa wstecz, wyrażonej w art. 42 ust. 1 Konstytucji.

  więcej
 • Przepisy rozporządzenia w obecnym brzmieniu sprzyjają zatem nadużyciom - Patryk Wachowiec, Onet.pl

  Przepisy rozporządzenia w obecnym brzmieniu sprzyjają zatem nadużyciom - Patryk Wachowiec, Onet.pl | 2022-10-24

  – Nie istnieje ponadto obowiązek uzasadnienia decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia. Przepisy rozporządzenia w obecnym brzmieniu sprzyjają zatem nadużyciom, w tym faworyzowaniu konkretnych wnioskodawców – podkreśla Patryk Wachowiec, analityk Forum Obywatelskiego Rozwoju.

  więcej
  • Ponad 206 miliardów złotych wyniesie rzeczywisty deficyt budżetu państwa na koniec 2023 roku

   Ponad 206 miliardów złotych wyniesie rzeczywisty deficyt budżetu państwa na koniec 2023 roku | 2022-10-07

   Ponad 206 miliardów złotych wyniesie rzeczywisty deficyt budżetu państwa na koniec 2023 roku. Tocząca się dziś w Sejmie debata budżetowa opiera się na projekcie budżetu, który nie pokazuje pełnego obrazu wydatków i dochodów państwa. Wieloletni pracownicy ministerstwa finansów (Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki, Hanna Majszczyk) pokazują, jak naprawdę powinien wyglądać projekt budżetu na 2023 rok.

   więcej