"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komitet Obrony Sprawiedliwości

  • Opinie KOS (31(7)/2020) wz. z działaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego wobec adw. Mikołaja Pietrzaka

    Opinie KOS (31(7)/2020) wz. z działaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego wobec adw. Mikołaja Pietrzaka | 2020-08-07

    Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działania sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych, który 3 lipca 2020 r. na rozprawie dyscyplinarnej sędziego Waldemara Żurka w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, złożył wniosek o „przesłanie protokołu rozprawy odpowiednim organom dyscyplinarnym adwokatury”. Wniosek ten został złożony w reakcji na zapowiedź adw. Mikołaja Pietrzaka, jednego z obrońców sędziego Waldemara Żurka, złożenia wniosku o wyłączenie sędziego Przemysława Radzika i sędziego Michała Lasoty, pełniących funkcję Zastępców Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych, ze względu na wątpliwości co do ich bezstronności.

    więcej