"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Jan Kożuchowski

  • Polska liderem w wydatkach socjalnych wśród posocjalistycznych krajów OECD

    Polska liderem w wydatkach socjalnych wśród posocjalistycznych krajów OECD | 2021-01-29

    Nie brakuje ludzi twierdzących, że Polska niewiele przeznacza na wydatki socjalne, do których zalicza się transfery pieniężne (przede wszystkim emerytury) oraz nieodpłatne usługi finansowane z podatków (szkolnictwo, ochrona zdrowia). Tymczasem w 2019 roku Polska przeznaczyła na wydatki socjalne 21,3% PKB – najwięcej wśród posocjalistycznych krajów OECD. Stało się to w następstwie rozszerzenia 500+ na wszystkie dzieci i wprowadzenia trzynastej emerytury.

    więcej