"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Unia Europejska

 • Pozorowany dialog rządu z Komisją Europejską, Liberté!

  Pozorowany dialog rządu z Komisją Europejską, Liberté! | 2018-04-05

  Nie milkną echa opublikowanej „Białej księgi” ws. wymiaru sprawiedliwości, która roi się od kłamstw i manipulacji. Niedługo później, rządzący zaprezentowali pakiet „ustępstw” wobec KE, prowadzącej wobec Polski procedurę z art. 7 Traktatu o UE. Taki „dialog” z Brukselą to desperacka (i skazana na porażkę) próba rozmycia 2,5 lat podporządkowania sądownictwa politykom.

  więcej
 • Komunikat 5/2018: Pozorowany dialog polskiego rządu z Komisją Europejską

  Komunikat 5/2018: Pozorowany dialog polskiego rządu z Komisją Europejską | 2018-03-28

  Nie milkną echa opublikowanej niedawno przez rząd „Białej księgi” w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Dokument, który trafił do kierownictwa Komisji Europejskiej i pozostałych państw Unii, roi się od kłamstw i manipulacji. Niedługo później, rządzący zaprezentowali pakiet „ustępstw” wobec KE, prowadzącej wobec Polski procedurę naruszenia zasad państwa prawa. Tak wyglądający „dialog” z Brukselą to desperacka (i skazana na porażkę) próba zdjęcia z unijnej agendy kwestii ponad 2,5-letnich zabiegów podporządkowania sądownictwa partii rządzącej.

  więcej
 • Blog FOR: Dokąd zaprowadzi Europę „sprawiedliwa mobilność”?

  Blog FOR: Dokąd zaprowadzi Europę „sprawiedliwa mobilność”? | 2018-03-22

  Szef Komisji Europejskiej oficjalnie wprowadził pojęcie „sprawiedliwej mobilności”, która może niebezpiecznie zredefiniować wspólny unijny rynek.

  więcej
 • Aleksander Łaszek o propozycji podniesienia składki do UE, Money.pl

  Aleksander Łaszek o propozycji podniesienia składki do UE, Money.pl | 2018-03-01

  - Polska zgoda na podniesienie składki jest mało znacząca, bo jesteśmy beneficjentem netto funduszy unijnych - mówi nam Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR.

  więcej
 • Analiza CEP: cepDefault-Index Greece: Greece’s Lack of Creditworthiness

  Analiza CEP: cepDefault-Index Greece: Greece’s Lack of Creditworthiness | 2018-02-27

  Opublikowana w styczniu 2018 r. analiza Centrum für Europäische Politik zawiera pesymistyczne wnioski dla Grecji. Mimo otrzymania w latach 2010-2017 300 mld EUR pomocy finansowej od międzynarodowych instytucji, wiarygodność kredytowa Aten nie poprawiła się, a wręcz uległa pogorszeniu.

  więcej
 • Blog FOR: Następstwa Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej – czyli co dalej

  Blog FOR: Następstwa Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej – czyli co dalej | 2018-02-15

  W wyniku austriackich wyborów w 1999 roku prawicowa koalicja pod przywództwem Jörga Haidera zdobyła większość parlamentarną. W odpowiedzi na zawiązanie koalicji, Unia Europejska niemal natychmiast nałożyła sankcje na Austrię. W ślad za nią Izrael zerwał stosunki dyplomatyczne, a Stany Zjednoczone zdystansowały się do nowego rządu. Gwałtowna reakcja spotkała się też z oporem, głównie ze strony zachodnich partii opozycyjnych oraz wielu państw, na przykład Serbii. Z powodu braku jednomyślności w podjętych krokach, od 2000 roku Unia przyjęła nowe podejście do podobnych zagrożeń ze strony państw członkowskich.

  więcej
 • Blog FOR: Hierarchia zasad, czyli fundusze UE w zamian za praworządność

  Blog FOR: Hierarchia zasad, czyli fundusze UE w zamian za praworządność | 2018-02-12

  Unia Europejska chce od 2021 roku uzależnić otrzymywanie funduszy unijnych od przestrzegania zasad praworządności. Propozycja ta niewątpliwie jest reakcją na obserwowalne w latach 2015-2018 przejawy ignorowania rządów prawa w Polsce – m.in. podporządkowanie Trybunału Konstytucyjnego upodobaniom rządu i dążenie do uczynienia tego samego z Sądem Najwyższym.

  więcej
 • Aleksander Łaszek o ujednoliceniu polityki podatkowej w UE, RP.pl

  Aleksander Łaszek o ujednoliceniu polityki podatkowej w UE, RP.pl | 2018-02-06

  – To wynika z logiki utworzenia unii fiskalnej – zauważa Aleksander Łaszek, główny ekonomista Fundacji FOR. – Skoro taka unia przewiduje transfery wewnętrzne między członkami, nie może być tak, że kraj o wyższym opodatkowaniu finansuje działania kraju o niższym opodatkowaniu – wyjaśnia.

  więcej
 • Aleksander Łaszek komentuje wykres Thomasa Piketty'ego, Money.pl

  Aleksander Łaszek komentuje wykres Thomasa Piketty'ego, Money.pl | 2018-01-29

  Według głównego ekonomisty FOR, Francuz w swoim wpisie pominął pozytywne efekty inwestycji zagranicznych. Po pierwsze, napływ zagranicznego kapitału pozwolił na sfinansowanie wyższych inwestycji, pomimo stosunkowo niskich oszczędności krajowych. Po drugie, z zagranicznymi inwestycjami wiąże się szereg pozytywnych efektów pośrednich - wiedza i technologie wprowadzane przez te firmy z czasem też są przenoszone do krajowych firm (efekt m.in. rotacji pracowników czy współpracy z poddostawcami). Rezultatem jest szybszy wzrost gospodarek krajowych.

  więcej
 • Marek Tatała o zakazie handlu w niedziele w innych krajach europejskich, MarketNews24.pl

  Marek Tatała o zakazie handlu w niedziele w innych krajach europejskich, MarketNews24.pl | 2018-01-18

  - Premier Mateusz Morawiecki uzasadniając wprowadzenie zakazu handlu w niedziele przywołał przykład krajów wysoko ozwiniętych, twierdząc, że Polska kopiuje te praktyki - mówi w rozmowie z MarketNews24 Marek Tatała, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). - Jednak nie wszystkie kraje wysokorozwinięte kopiują taki zakaz. W Wielkiej Brytanii sklepy są w niedziele otwarte, przy ograniczeniach godzinowych, a Dania czy Finlandia kilka lat temu zniosły scentralizowany całkowity zakaz.

  więcej