"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Unia Europejska

 • Zaangażowanie polskiego rządu w pomoc humanitarną nie odblokuje KPO

  Zaangażowanie polskiego rządu w pomoc humanitarną nie odblokuje KPO | 2022-03-18

  Faktyczne działania rządzących, sprzeczne z deklaracjami współpracy wygłaszanymi publicznie, wskazują nieomal na wewnętrzny sabotaż funduszy z unijnego Funduszu Odbudowy, które w istocie mogłyby trafić już do Polski. Odmowę procedowania w sprawie polskiego KPO ze strony Komisji Europejskiej należy rozpatrywać w kategoriach dbałości o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej. Polska – oprócz odmowy spełnienia warunków „praworządnościowych” – odmawia również przystąpienia chociażby do Prokuratury Europejskiej, której głównym zadaniem pozostaje prowadzenie niezależnych postępowań w sprawie możliwych nadużyć finansowych w odniesieniu do finansów unijnych. 

  więcej
  • Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty. 7 kluczowych kwestii

   Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty. 7 kluczowych kwestii | 2022-03-07

   Wojna w Ukrainie będzie oddziaływała na sytuację społeczno-gospodarczą Polski wieloma kanałami zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. W najbliższym czasie czekają nas zjawiska bliskie stagflacji: osłabienie wzrostu gospodarczego i jeszcze wyższa inflacja, nawet dwucyfrowa. Krótkookresowe perspektywy są trudna. Gospodarka będzie daleka od zrównoważenia i podatna na zawirowania. Wszyscy mamy nadzieję, że wojna szybko się skończy. Ale wywoła ona zmiany w wielu obszarach. Być może rozpocznie się nowa „zimna wojna”, która dla Polski będzie oznaczała konieczność funkcjonowania w warunkach permanentnego zagrożenia militarnego ze strony agresywnego sąsiada. Dlatego wzmocnienie bezpieczeństwa kraju musi być kompleksowe – konieczne jest szersze spojrzenie, konieczne są trwałe rozwiązania systemowe, w tym również w perspektywie średnio- i długoterminowej.

   więcej
  • Antyunijna manipulacja danymi w przekazie Polskich Elektrowni narusza interes konsumentów

   Antyunijna manipulacja danymi w przekazie Polskich Elektrowni narusza interes konsumentów | 2022-02-18

   Zgodnie z treścią przekazu kampanii „edukacyjno-informacyjnej” Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie z lutego 2022 r. za 60% kosztów produkcji energii w Polsce (a co za tym idzie jej ceny) odpowiadają koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Liczni przedstawiciele Komisji Europejskiej wskazują, iż narracja kreowana przez TGPE jest „myląca”.

   więcej
 • Środki EU są dla Polski istotne, bo pozwalają na szybszy wzrost, pozawalają też na finansowanie ważnych projektów bez zwiększania długu - Sławomir Dudek, Next Gazeta

  Środki EU są dla Polski istotne, bo pozwalają na szybszy wzrost, pozawalają też na finansowanie ważnych projektów bez zwiększania długu - Sławomir Dudek, Next Gazeta | 2021-10-11

  Łączna wartość środków europejskich to na koniec 2020 prawie 600 mld zł netto. Gdybyśmy musieli taką kwotę sfinansować z długu krajowego, to wyniósłby on już prawie 2 biliony zł, tj. ponad 80 proc. PKB - zauważa ekonomista. 

  więcej