"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Wideokonferencje FOR

Formularz rejestracyjny:

Imię i nazwisko*:
adres e-mail*:
Numer telefonu:
* pola wymagane

Klauzula informacyjna Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR w sprawie przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1), [dalej: RODO], Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR informuje Panią/Pana, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 9a, 02-628, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: kontakt@for.org.pl , [dalej: FOR].

2. Wskazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Ich podanie jest konieczne celem dokonania rejestracji i wzięcia udziału w wydarzeniu.

3. Zapisowi danych podlegają następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzanie danych zostanie zakończone, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane, przestanie być aktualny. Zebrane dane będą poddawane regularnym, comiesięcznym przeglądom.

3a. Podany number telefonu zostanie wykorzystany do przekazania informacji o zbliżającym się spotkaniu, a więc w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe przez kontakt pod adresem mailowym: kontakt@for.org.pl.

5. Przysyługuje Panu/Pani prawo dostępu do zarejestrowanych treści danych oraz ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zążadania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach wskazanych w RODO (art. 15–22 RODO). Zarejestrowane Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. FOR nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

Wspierają nas