"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Wymiar Sprawiedliwości

O projekcie

Sprawnie działający system wymiaru sprawiedliwości to jedna z podstaw demokratycznego państwa prawnego. Dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości wzmacnia poziom zaufania między kontrahentami i ogranicza koszty transakcyjne, co z kolei sprzyja konkurencji, specjalizacji, innowacjom czy rozwojowi rynku kapitałowego. To także czynnik wpływający na konkurencyjność i atrakcyjność gospodarki, brany pod uwagę przez inwestorów. Ponadto możliwość uzyskania skutecznej i sprawnej ochrony prawnej wpływa na sytuację przedsiębiorców oraz zwykłych obywateli.

Na efektywność systemu wymiaru sprawiedliwości mają wpływ zarówno regulacje o charakterze ustrojowym, dotyczące sądownictwa czy prokuratury, jak i procedury regulujące możliwość urzeczywistnienia praw obywateli. Choć wymiar sprawiedliwości podlega ciągłym przeobrażeniom od czasów transformacji ustrojowej w Polsce, wciąż wymaga rozwiązań o charakterze systemowym usprawniających jego działanie i pozwalających na skuteczniejsze egzekwowanie prawa.

FOR na bieżąco monitoruje proces legislacyjny w zakresie dotyczącym całego systemu wymiaru sprawiedliwości. W naszych publikacjach poddajemy analizie projektowane lub nowo uchwalone regulacje. Wskazujemy na płynące z nich zagrożenia lub szanse. Badamy efektywność wymiaru sprawiedliwości i rekomendujemy działania mające na celu jego usprawnienie lub wyeliminowanie błędów w jego działaniu. 

Wspierają nas