"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Unia Europejska

O projekcie

Forum Obywatelskiego Rozwoju analizuje projekty unijnych dyrektyw, rozporządzeń i innych dokumentów pod względem tego, jak propozycje UE wpływają na wolność gospodarczą i wolności obywatelskie, a przede wszystkim jak przekładają się one na rozwój Polski i innych krajów członkowskich. Unia Europejska, której jednym z fundamentów w momencie powstania były cztery wolności obowiązujące na unijnym rynku (wolość przepływu osób, towarów, usług i kapitału), realizuje też programy, które są nadmierną ingerencję instytucji UE i państw w mechanizmy rynkowe i nasze wolności. UE powinna być obszarem wolności gospodarczej i obywatelskiej, a nie terytorium, na którym wprowadza się coraz więcej szczegółowych, utrudniających życie regulacji. Istotną część działań FOR w dziedzinie polityki unijnej stanowią nie tylko analizy własne, ale także opatrzone komentarzem FOR tłumaczenia analiz niemieckiego think-tanku Centrum für Europäische Politik. Uważamy, że UE należy reformować wzmacniając jej wolnościowe fundamenty, w tym wspólny unijny rynek, a nie dążyć do jej rozpadu.

więcej

O CEP

Centrum für Europäische Politik (CEP) jest niemiecką organizacją pozarządową, która na bieżąco monitoruje i analizuje procesy legislacyjne prowadzone na poziomie Unii Europejskiej oraz dzieli się tą wiedzą z mediami, politykami, naukowcami i ogółem społeczeństwa. Jego dyrektorem jest dr hab. Lüder Gerken.

więcej

Kontakt

W sprawach związanych z projektem prosimy o kontakt z biurem FOR: info@for.org.pl

Wspierają nas