"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Rynek Pracy

O projekcie

W nadchodzących latach społeczeństwo polskie będzie jednym z najszybciej starzejących się spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.  Z jednej strony będzie więcej osób w wieku emerytalnym, a z drugiej mniej osób w wieku produkcyjnym.  Zła polityka rządu, zwiększająca opodatkowanie młodych - pracujących, by sfinansować wyższe emerytury może dodatkowo pogorszyć sytuację, wypychając podatkami młode osoby na emigrację.  Z drugiej strony  właściwe reformy mogą zniwelować negatywny wpływ starzenia się społeczeństwa na wzrost gospodarczy i poziom życia Polaków.  Dużą rezerwą jest obecnie niski odsetek pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym w Polsce, na tle państw UE. Dzieje się tak m.in. z powodu licznych przywilejów, które pozwalają wielu osobom na wczesne zakończenie pracy i życie na koszt podatnika.  Wiele transferów trafia do osób, które naprawdę ich nie potrzebują. Koszt tych przywilejów wymaga wysokich podatków, które zniechęcają ludzi do legalnej pracy. Aktywizując obecnie bierne zawodowo osoby oraz podnosząc wiek emerytalny Polska będzie w stanie uniknąć negatywnych konsekwencji starzenia się społeczeństwa.

W obszarze rynku pracy FOR analizuje projekty rządowe pod kątem tego, czy przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w Polsce. Jednocześnie też badając doświadczenia innych krajów szukamy dobrych praktyk, które przeniesione na Polski grunt, mogą sprawić, że więcej Polaków będzie pracowało.

Wspierają nas