"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Państwo Prawa

O projekcie

Wyzwania związane z urzeczywistnieniem zasady rządów prawa, będącej fundamentem demokratycznego państwa prawnego, są wciąż aktualne.  Dlatego FOR jest aktywne w obszarach związanych z budową i wzmacnianiem instytucji demokratycznych w Polsce. Stoimy na stanowisku, iż równowaga i podział władz – ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej – stanowią podstawę demokratycznych rządów. Dlatego zabieramy głos w sprawach ważnych dla budowy demokracji oraz praw i wolności obywatelskich.

Wskazujemy na zagrożenia płynące ze zmian prawnych, które zaburzają równowagę poszczególnych władz oraz ich wzajemną kontrolę. Przyglądamy się jakości procesów legislacyjnych i decyzjom podejmowanym przez instytucje publiczne. W przypadku braku przejrzystości działań państwa korzystamy z dostępu do informacji publicznej i ujawniamy zebrane w ten sposób informacje. Zwracamy uwagę kiedy prawa tworzy się zbyt wiele lub kiedy jest ono niskiej jakości.

Każda zmiana, która burzy instytucje demokratyczne, negatywnie przekłada się na sytuację obywateli. Mocnym głosem sygnalizujemy takie zmiany i staramy się im przeciwdziałać w interesie jednostek. Wiemy, że wzmacnianie zasad rządów prawa ma wpływ także na polską gospodarkę, jej konkurencyjność oraz pozycję Polski w Europie i na świecie.

Wspierają nas