"Skutecznie promujemy wolność"

EN

FOR o zmianach w wymiarze sprawiedliwości

Forum Obywatelskiego Rozwoju bierze aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej szeroko rozumianego systemu wymiaru sprawiedliwości, w tym przede wszystkim sądownictwa i prokuratury, instytucji ważnych dla funkcjonowania zasad państwa prawa, które są niezbędne dla ochrony wolności jednostki i dobrego funkcjonowania gospodarki.  

Tematyką tą FOR zajmuje się od pierwszych lat swojej działalności, o czym świadczą m.in. polecane poniżej publikacje:

Szczególnie od drugiej połowy 2015 r. mieliśmy w Polsce do czynienia z szeregiem złych zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości, które zamiast usprawnienia tego systemu, podporządkowały go arbitralnym decyzjom polityków, osłabiając tym samym poziom praworządności w Polsce. Upolitycznianie prokuratury, niekonstytucyjne przejęcie kontroli na Trybunałem Konstytucyjnym czy niszczenie niezależności sądownictwa były w tym okresie ważnymi tematami analitycznej i medialnej aktywności ekspertów FOR. Jak pokazaliśmy w jednej z analiz, bez niezależnych sądów gospodarka rozwija się wolniej i zagrożone są wolności obywatelskie.

Poniżej znajdują się materiały, które przedstawiają propozycje publikacje i najważniejsze wystąpienia w mediach naszych ekspertów na temat zmian w sądownictwie, prokuraturze i niszczenia zasad państwa prawa w Polsce. Zachęcamy do ich lektury i wykorzystywania.

Publikacje:

Opinie Komitetu Obrony Sprawiedliwości

Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów (OMKS): link

Listy otwarte

Deklaracja Wsparcia dla Demokracji 

Wnioski o dostęp do informacji publicznej

Kancelaria Sejmu odmawia ujawnienia nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS, 6.03.2018.

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa FOR: Bez niezależnych sądów gospodarka rozwija się wolniej i zagrożone są wolności obywatelskie, 4.09.2017.

W prasie i na portalach:

W radiu:

W telewizji/wideo:

Blog FOR:


​Nasi eksperci:

Marek Tatała
Ekonomista FOR, koordynator zespołu prawnego
marek.tatala@for.org.pl

 

 

Patryk Wachowiec
Analityk prawny FOR
patryk.wachowiec@for.org.pl

 

 

Karolina Wąsowska
Prawnik FOR
karolina.wasowska@for.org.pl

 

Wspierają nas