"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2014-10-30

Analiza 13/2014: Komentarz do wyników raportu Doing Business 2015 dla Polski

Analiza 13/2014: Komentarz do wyników raportu Doing Business 2015 dla Polski
 • Raport Doing Business ocenia faktyczny wpływ obowiązującego prawa na firmy mierzony np. liczbą i kosztem procedur i dni spędzonych na ich wypełnianiu.
   
 • Analizy pozycji kraju w rankingu powinno dokonywać się w odniesieniu do pozycji cząstkowych i zmian w metodologii. Ważnym wskaźnikiem jest także miara bliskości do najlepszego wyniku (Distance to Frontier).
   
 • W raporcie Doing Business 2015 Polska znalazła się na 32. miejscu, spadając z 30. w 2014 r. Jednocześnie miara bliskości do najlepszego wyniku wskazuje na minimalną poprawę – z 73,36% do 73,56%.
   
 • W ostatnich latach Polska poprawiła swoją pozycję w rankingu, ale w porównaniu z rankingiem zeszłorocznym tempo tej poprawy znacząco spadło.
   
 • Regulacje w Polsce wg Banku Światowego nie uległy w ostatnim roku pogorszeniu (poza opodatkowaniem), ale względna lokata Polski we wszystkich obszarach działalności (poza eksportem i importem) się pogorszyła w związku z poprawą w innych krajach.
   
 • Rankingi Heritage Foundation i Fraser Institute punktują wolnorynkowy charakter gospodarki w większym stopniu niż Bank Światowy. W porównywalnych obszarach z rankingiem Doing Business Polska jest oceniana słabiej niż w badaniu Banku Światowego.

Kontakt do autora:
Michał Masior,
michal.masior@doktorant.sgh.waw.pl