"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2013-12-16

Sygnatariusze listu prawników i ekonomistów proszą Prezydenta o niepodpisywanie ustawy

Sygnatariusze listu prawników i ekonomistów proszą Prezydenta o niepodpisywanie ustawy

60 prawników oraz 144 ekonomistów - sygnatariuszy oświadczeń przeciw demontażowi reformy emerytalnej, podkreślając niekonstytucyjność i ekonomiczną wadliwość ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, zwracają się do Prezydenta z prośbą o niepodpisywanie ustawy.

W związku z tym dzisiaj, o godz. 13:00, w siedzibie FOR odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli:

  • prof. Leszek Balcerowicz - przewodniczący Rady FOR
  • Jerzy Stępień - b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
  • prof. Marian Wiśniewski - Wydział Nauk Ekonomicznych UW, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego

Na konferencji przedstawiony został kolejny dowód na niekonstytucyjność przeforsowanej w Parlamencie ustawy oraz poniższe materiały:

W załączeniu

1. List prawników do Prezydenta RP wraz z oświadczeniem 60 prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych

2. List ekonomistów do Prezydenta RP wraz z oświadczeniem 144 ekonomistów przeciw demontażowi reformy emerytalnej

3. Artykuł Pawła Wolskiego: "Nowa ustawa o OFE to emerytalny demontaż państwa prawa" wraz z Rozdziałem I kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

4. FOR ostrzega (nr 45): Fałszywe uzasadnienia pośpiechu legislacyjnego ws. zmian w systemie emerytalnym

5. List Szefa KPRP do Szefa KPRM ws. zmian w OFE

6. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych: Rozdział 12: Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa , Art. 129, 129a

Przywołano również materiały z konferencji:  Fałszywa nadwyżka jest gorsza od prawdziwego deficytu, 2.12.2013 r.

Czytaj więcej:

Ministrowie i doradcy Kancelarii Prezydenta RP spotkali się z ekonomistami i prawnikami w sprawie zmian w OFE (19.12.2013)

 

 

Zobacz również:
OFEZUS