"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Konkurs na komiks ekonomiczny - I edycja 2008
 

kwiecień 2009 r.

Wydana została publikacja, która jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy wielu osób. Rysownicy, którzy wzięli udział w ogłoszonym przez fundację FOR konkursie na komiks o tematyce ekonomicznej, członkowie jury, którzy zgodzili się bezpłatnie ocenić ponad sto prac konkursowych, koordynator projektu, pracownicy i wolontariusze FOR, a także sponsorzy i patroni medialni konkursu - wszyscy przyczynili się do powstania tomu, który, jak mamy nadzieję, będzie służył jako rozrywka, ale też łatwy, lekki i przyjemny materiał edukacyjny.

Komiksy spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony środowiska nauczycielskiego i zostały zarekomendowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jako materiał edukacyjny na lekcjach przedsiębiorczości.

W antologii komiksów o tematyce ekonomicznej, którą oddajemy w ręce Czytelników, znalazły się 26 prace konkursowe - wszystkie nagrodzone i wyróżnione w konkursie przez jury i FOR.

Prace te będzie można również zobaczyć na wystawach komiksów ekonomicznych FOR, organizowanych przez Kluby FOR w kolejnych miastach Polski.
 


 

18.12.2008

WYBRANO NAJLEPSZE PRACE W KONKURSIE NA KOMIKS EKONOMICZNY

W czwartek 18 grudnia br. odbyła się uroczysta gala na zakończenie konkursu na komiks, zorganizowanego przez fundację FOR. Celem konkursu było wyłonienie prac, które pomogą fundacji FOR w obalaniu mitów ekonomicznych. Nagrodzone i wybrane komiksy, w formie wystawy, będą mogli zobaczyć uczniowie i studenci w całej Polsce.

"Mam nadzieję, że w ten sposób przecieramy nowe szlaki w edukacji ekonomicznej" powiedział Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady FOR.

Jury, w którym zasiedli: Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Fundacji FOR oraz znani satyrycy i rysownicy: Jacek Fedorowicz, Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki - twórcy Jeża Jerzego, Michał Ogórek, Marek Raczkowski i Antoni Rodowicz, wybrało i nagrodziło najlepsze z ponad stu prac, nadesłanych w konkursie na komiks.

Grand Prix konkursu i nagrodę w wysokości 5 tys. złotych przyznano braciom Marcinowi i Przemysławowi Surma, za pracę w kategorii inflacja. Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 3 tys. złotych otrzymała Sorn Gara, autorka pracy "Rodzina Toti na emeryturze", natomiast trzecia nagroda w wysokości 2 tys. złotych przypadła Bogumiłowi Łachowi za pracę w kategorii oszczędzanie/inwestowanie.
Zobacz zwycięskie prace......


W każdej kategorii tematycznej jury wyróżniło i nagrodziło najlepsze prace.
Zobacz zwycięskie prace z w każdej z siedmiu kategorii tematycznych....


Każdy z członków jury przyznał też nagrodę dla pracy, którą chciał w szczególny sposób docenić.
Zobacz prace wyróżnione przez każdego z członków jury....


Zobacz galerię zdjęć.....
Na autorów wybranych prac czekały nagrody rzeczowe i słodkie upominki od firmy Mieszko. Dodatkową atrakcją konkursu był fakt, że nagrody pieniężne zostały przekazane laureatom i wyróżnionym w formie kart prepaidowych BZ WBK z logo FOR i fragmentem zwycięskiego komiksu.
Tak wyglądała karta....Głównym partnerem konkursu jest bank BZ WBK. Drugim partnerem jest Mieszko S.A.
Patroni medialni konkursu: Gazeta Wyborcza, tygodnik Przekrój, TVN24, radio TOK FM, portal Gildia.pl i Korba.pl

Serdecznie dziękujemy
 


 

28.11.2008

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA KOMIKS EKONOMICZNY

Zakończył się konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej, ogłoszony przez fundację FOR w czerwcu br. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie ciekawych prac.

W dniu 19 listopada odbyło się posiedzenie członków jury, które wybrało najlepsze prace. Decyzją jury wybrano I, II i III miejsce oraz wyróżnienia lub nagrody w poszczególnych kategoriach tematycznych. Poza pracami laureatów i autorów wyróżnionych prac, wybrano komiksy, które zostaną opublikowane
i wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Dodatkowo każdy z członków jury przyznał swoją nagrodę dla wybranej pracy konkursowej, którą chciał szczególnie wyróżnić.

W drugiej połowie grudnia br. odbędzie się uroczyste wręczenie wszystkich nagród oraz upublicznienie zwycięskich prac konkursowych.

Decyzją jury do dnia gali nie ujawniamy nazwisk laureatów i autorów prac wyróżnionych oraz nie publikujemy prac.

Wszystkie osoby docenione przez jury (nagrody główne - I, II i III miejsce, nagrody i wyróżnienia pieniężne w poszczególnych kategoriach, prace nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz prace wyróżnione przez każdego z członków jury) zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową w najbliższych dniach o tym, że znalazły się w tym gronie. Powiadomione zostaną również o szczegółach uroczystego wręczenia nagród.

Serdecznie GRATULUJEMY!!!

 31 października (liczy się data stempla pocztowego) zakończył się termin nadsyłania prac na konkurs na komiks ekonomiczny.
Wpłynęło ponad 100 prac konkursowych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.
W drugiej połowie listopada odbędzie się spotkanie członków jury, na którym zostaną wybrane najlepsze prace.

Powodzenia! 

Powołując się na punkt 23 regulaminu konkursu na komiks o tematyce ekonomicznej informujemy, że:

TERMIN NADSYŁANIA PRAC ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 31 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU !!!!

Jednocześnie informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ponieważ:

daje to możliwość zaprezentowania swoich umiejętności oraz pomysłowości. Zacne jury, w którym zasiadają Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Fundacji FOR oraz znani satyrycy i rysownicy: Jacek Fedorowicz, Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki - twórcy Jeża Jerzego, Michał Ogórek, Marek Raczkowski i Antoni Rodowicz wybierze, bowiem najlepsze prace, które zostaną opublikowane. Konkurs daje szansę na promowanie się młodych, zdolnych rysowników, nawet bez doświadczenia.

Udział w konkursie daje jednak przede wszystkim możliwość obalenia mitów powielanych
w społeczeństwie, na temat ważnych kwestii, które dotyczą nas wszystkich. Wiele osób nie jest np. świadomych wpływu inflacji na ich codzienne życie, problemu związanego z odchodzeniem na wcześniejsze emerytury czy mitu bezpłatnych studiów wyższych i służby zdrowia. Ludzie nie zdają sobie sprawy ze związku między ich oszczędnościami a poziomem inwestycji w kraju czy z pozytywnych skutków prywatyzacji. Wokół podatku liniowego również pojawiło się wiele opinii, które niewiele mają wspólnego z faktami. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie mają szanse pokazać, co tak naprawdę kryje się za tymi mitami, a tym samym przyczynić się do podnoszenia świadomości ekonomicznej Polaków.


Uczestnicy powinni pamiętać o tym, że:

w konkursie może wziąć udział każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych. Jedną pracę może stworzyć więcej niż jedna osoba, czyli np. scenarzysta i rysownik (w razie wygranej nagroda jest dzielona). Technika wykonywania prac również jest dowolna, jedynym warunkiem jest możliwość zrobienia reprodukcji. Prace powinny mieć nie więcej niż 8 stron A4, przy czym liczba obrazków na każdej stronie może być dowolna. W konkursie mogą wziąć udział prace nigdzie dotąd niepublikowane.

Biorąc udział w konkursie należy przede wszystkim pamiętać o poprawności merytorycznej, czyli zgodności pracy komiksowej z zaproponowanym opisem problemu. Opisy wszystkich siedmiu tematów są dostępne są poniżej.


Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę jaką jest komiks.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja FOR

Konkurs ma charakter otwarty

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

Do wyboru jest JEDEN TEMAT spośród siedmiu kategorii tematycznych:

- inflacja - zobacz materiał pomocniczy
- oszczędzanie / inwestowanie - zobacz materiał pomocniczy
- podatki - zobacz materiał pomocniczy
- wcześniejsze emerytury - zobacz materiał pomocniczy
- prywatyzacja - zobacz materiał pomocniczy
- płatna / bezpłatna służba zdrowia - zobacz materiał pomocniczy
- płatne / bezpłatne studia wyższe - zobacz materiał pomocniczy

Technika wykonywania prac: dowolna, umożliwiająca reprodukcję.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane.

Uczestnik konkursu może przysłać TYLKO JEDNĄ PRACĘ KOMIKSOWĄ stanowiącą zamkniętą całość, o objętości do max 8 STRON A4 (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna, format A4 - 210 x 297 mm, układ pionowy lub poziomy).

Na każdej stronie pracy wyłącznie na odwrocie należy czytelnie podać:
- kategorię tematyczną
- imię, nazwisko, adres, e-mail, tel. autora
- numer strony

UWAGA! Razem z pracą trzeba koniecznie przesłać podpisany formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, który znajduje się tutaj.
Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę.
W miarę możliwości prosimy dołączyć CD z zeskanowanymi pracami.
Organizator konkursu nie zwraca prac uczestnikom konkursu.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia:
31 PAŹDZIERNIKA 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja FOR, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na komiks ekonomiczny".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2008 r. Nazwiska zwycięzców i zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.for.org.pl oraz www.wyborcza.pl/komiksekonomiczny.

JURY KONKURSU
- Leszek Balcerowicz,
- Jacek Fedorowicz,
- Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki - twórcy Jeża Jerzego,
- Michał Ogórek,
- Marek Raczkowski,
- Antoni Rodowicz.

PRACE BĘDĄ OCENIANE POD WZGLĘDEM:
- zgodności z zaproponowanym opisem problemu,
- oryginalności artystycznej
- atrakcyjności wizualnej.

NAGRODY
I miejsce - 5000 zł
II miejsce - 3000 zł
III miejsce - 2000 zł
Wyróżnienia w każdej z 7 kategorii po 1000 zł
Wybrane prace zostaną opublikowane.

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU dostępny jest tutaj oraz na stronie www.wyborcza.pl/komiksekonomiczny

Dane Organizatora Konkursu
Fundacja FOR, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa,
email: info@for.org.pl,
www.for.org.pl
Sponsorem nagród jest

Patroni medialni konkursu: