"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Komiksy, animacje i scenariusze lekcji z IV edycji 2012/2013

Prezentowane poniżej scenariusze lekcji, przygotowane przez trenerów edukacji ekonomicznej przy współpracy z ekonomistami Forum Obywatelskiego Rozwoju, powstały na bazie komiksów i animacji, które zwyciężyły w IV edycji konkursu zorganizowanego przez FOR i Bank Zachodni WBK w 2012 r. Honorowy Patronat nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o konkursie na komiks i animacje ekonomiczne >>

SCENARIUSZE LEKCJI - podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

- Wiedza o społeczeństwie
- Podstawy przedsiębiorczości

Zapraszamy także na nową stronę naszego projektu www.komiksy-ekonomiczne.pl, gdzie zebrane zostały komiksy, animacje i scenariusze lekcji ze wszystkich dotychczasowych edycji!

Animacje ekonomiczne:

Scenariusze lekcji (.doc):

Komiksy ekonomiczne: