"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Free Market Road Show 2018

Forum Obywatelskiego Rozwoju już po raz szósty jest lokalnym organizatorem i partnerem cyklu konferencji Free Market Road Show, które odbywają się w całej Europe. To już XI edycja cyklu FMRS. Partnerem organizacyjnym tegorocznej warszawskiej edycji jest Uniwersytet SWPS, w którego murach FMRS będzie gościć po raz pierwszy.  

Relacja z FMRS 2018 poniżej.

Czym są konferencje FMRS? Austrian Economics Center we współpracy z ponad 100 czołowymi ośrodkami analitycznymi i uniwersytetami w Europie i na Kaukazie organizuje XI Free Market Road Show, który w kwietniu i maju 2018 roku odwiedzi 40 miast.

Free Market Road Show gromadzi czołowych biznesmenów, wybitnych naukowców, studentów, liderów opinii, ekspertów politycznych, dyplomatów i innych zainteresowanych z całej Europy.

Tematem tegorocznego FMRS jest "Values, what values?", a celem otwarta dyskusja o podstawowych europejskich wartościach. Bieżące wydarzenia polityczne w Europie zwiększyły popularność i udział w krajowych parlamentach partii politycznych, które uprawiają politykę populizmu, gospodarczego nacjonalizmu, atakują zasady rządów prawa i podstawowe wolności obywatelskie, czy proponują upaństwawianie różnych obszarów gospodarki.

Zapraszamy do udziału w konferencji i aktywnego udziału w debacie na temat potrzebnych w Europie wartości.

Miejsce: Warszawa, Uniwersytet SWPS (partner organziacyjny)

Data: 19.04.2018 (czwartek)

Godziny: 10:00-13:45 (rejestracja od 9:30)

Język wydarzenia: angielski

Agenda wydarzenia (w j. angielskim) znajduje się na dole strony. 

Uczestnictwo jest bezpłatne, wymagana jest jednak uprzednia rejestracja. Można jej dokonać pod adresem: http://freemarket-rs.com/event/fmrs-warsaw/

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych!

Partnerzy: Uniwersytet SWPS (partner organizacyjny) oraz Centrum Kapitalizmu, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, Instytut Misesa, Kultura Liberalna, Liberté!, Stowarzyszenie KoLiber i Stowarzyszenie Libertariańskie


Relacja z Free Market Road Show 2018 

19 kwietnia 2019 roku konferencja Free Market Road Show zawitała do Warszawy. Konferencję rozpoczęły krótkie przemówienia reprezentujących gospodarczy i organizatorów wydarzenia Piotra Voelkela (Uniwersytet SWPS), Agaty Stremeckiej (Forum Obywatelskiego Rozwoju) i Barbary Kolm (Austrian Economics Center).

Pierwszy panel, pod tytułem: „Które wartości mogą zatrzymać wzrost populizmu w Europie i gdzie indziej?”, był prowadzony przez Marka Tatałę, wiceprezesa FOR.

Cris Lingle, wizytujący profesor ekonomii na Uniwersytecie Francisco Marroquína w Gwatemali, przedstawił prezentację poświęconą źródłom i przekazywaniu wartości. Wskazawszy na różnice między społecznością plemienną i społeczeństwem obywatelskim, zaproponował ramy dla ogólnej dyskusji na temat wartości. Jako że koszt kwestionowania wartości w społeczeństwie obywatelskim jest o wiele niższy, to społeczeństwo obywatelskie „prowadzi do ograniczenia możliwości wystąpienia najgorszych z możliwych następstw wartości plemiennych”, mogących skutkować działaniami na szkodę innych grup.

Jako drugi przemawiał Andrzej Kondratowicz z Uniwersytetu SWPS. Tematem jego wypowiedzi było wykorzystanie ekonomicznego populizmu przez polityków w celu wygrania wyborów. Chociaż „z perspektywy historycznej ekonomiczny populizm zawsze kończy się źle”, to Kondratowicz był pesymistyczny, jeśli chodzi o krótkookresowe perspektywy wygrania z populizmem w Polsce i innych krajach. Będziemy musieli w jego opinii poczekać, aż następstwa błędnych rozwiązań gospodarczych ujawnią się w pełni. I dopiero wtedy będziemy w stanie odsunąć ekonomicznych populistów od władzy. Niemniej musimy promować idee wolności gospodarczej już teraz.

Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił garść refleksji na temat źródeł obecnego kryzysu rządów prawa, będącego zarazem kryzysem liberalizmu. W jego opinii problem leży w tym, że „liberalizm nie radzi sobie z zapewnianiem planów dla wspólnoty, ze wskazywanie ludziom tego, co mają robić”. Tę aksjologiczną próżnię wypełniają teraz narracje populistycznych nacjonalistów. Odpowiedzią na to mogłoby być, zdaniem eksperta, wypełnienie owej próżni wartościami judeochrześcijańskimi.

Jako ostatni w panelu przemawiał Richard Rahn, przewodniczący Institute for Global Economic Growth. Na początku przypomniał on o tym, że Polska poczyniła wielki postęp gospodarczy po upadku komunizmu. Podkreślił, że „populizm nie stanowi spójnego korpusu myśli”, a wzrost populizmu jest skutkiem fiaska establishmentu.

Po sesji pytań i odpowiedzi swoje wystąpienie zaczął główny mówca, czyli Leszek Balcerowicz, przewodniczący rady FOR. Tematem jego przemówienia były dobre i złe transformacje. Na początek przypomniał on, że systemy instytucjonalne to najważniejsze zagadnienie w naukach społecznych. Podkreślił, że „duże różnice między systemami instytucjonalnymi czy ich zmiany skutkują ogromnymi różnicami w warunkach życia i to nie tylko pod względem ekonomicznym, lecz także nieekonomicznym” – przykładem może tutaj być tutaj zastraszanie ludzi przez rząd. Z perspektywy empirycznej możemy zauważyć, że liberalne demokracje, które cechują się wolnymi wyborami, rozległymi prawami obywatelskimi, praworządnością i wolnością gospodarczą, radzą sobie lepiej od innych systemów. Niestety jednak dobre systemy bywają podkopywane od wewnątrz, kiedy wygrywają złe idee zwyciężają. Istotę złych transformacji stanowi „upadek praworządności, jakości demokracji, praw obywatelskich w następstwie wolnych wyborów”. I tego jesteśmy teraz świadkami w Polsce.

Tematem ostatniej części Free Market Road Show było: „Które europejskie wartości mają znaczenie dla naszego dobrobytu?”. Moderatorem tego panelu była prezes FOR Agata Stremecka, która przedstawiła gości i oddała im głos.

John Fund, felietonista National Review Online, na początek przywołał wydarzenia z 1989 roku w Polsce: „Polska odegrała wiodącą rolę w upadku komunizmu i świat o tym nie zapomni. Teraz jednak pojawiły się nowe wyzwania”. Obecnie musimy przeciwstawić się populizmowi i jednocześnie dążyć do zrozumienia tego, dlaczego ludzie głosują na populistów. W opinii eksperta to jest najtrudniejsze.

Każdy z mówców wskazywał na to, że największym zagrożeniem dla europejskich wartości i naszego dobrobytu jest populizm. Michael Williams, założyciel i prezes ALTIUS Financial oraz twórca The Defender of Capitalism Project stwierdził, że „wolność topnieje, a populizm rośnie w siłę”. W tym kontekście kluczowa jest kwestia wartości. Co więcej, zwrócił on uwagę na postrzeganie wartości przez obywateli: „W mojej opinii wartości są tym, czego chcę. Jako libertarianie cenimy sobie demokrację i praworządność, a ja osobiście cenię sobie swoją rodzinę, swoją pracę, swoje wykształcenie i swoje życie. Wartości, o których mówię, są wartościami jednostki”. Zgodził się z Johnem Fundem, że faktyczną wartością jest jednostka, a nie kolektyw. Rząd nie powinien zajmować się ochroną praw kolektywu, bo tym właśnie jest populizm: „Rząd chroniący prawa jednostki powinien być silny, lecz ograniczony”.

Wszyscy eksperci wskazywali na ochronę praw jednostki. Również Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej postrzegał tego rodzaju ochronę jako wartość i nieodłączny element demokracji: „Demokracja nie może funkcjonować bez swoich liberalnych komponentów. Owe liberalne komponenty to ochrona indywidualnych praw i rządy prawa”.

Pod koniec drugiej części konferencji Agata Stremecka wspomniała, że Unia Europejska chce wprowadzić nowy instrument, by chronić europejskie wartości. Jego nazwa to „fundusz wartości UE”.

Prezes Instytutu Misesa Mikołaj Pisarski powiedział: „Nie wzięlibyśmy tych pieniędzy, ponieważ nie uważam, byśmy mogli promować wartości, w które wierzymy, kiedy w zasadzie jesteśmy zmuszeni tańczyć na smyczy”. Według niego kiedy przeznaczeniem pieniędzy rządzą szczegółowe państwowe wytyczne, nie jest możliwe skuteczne ich wydatkowanie.

„Jestem bardzo nieufna wobec wszelkich rządowych programów”, powiedziała Roberta Herzberg z Uniwersytetu George’a Masona. Według niej jedynym powodem, by wziąć pieniądze, jest to, by nie trafiły one do nieodpowiednich ludzi, którzy pragną nam wmówić, jakie wartości są właściwe: „Istnieje wiele uniwersytetów i wielu wykładowców, którzy chcą nam wskazywać to, jakie powinny być nasze wartości”.

Podczas Free Market Road Show spotykają się czołowi biznesmeni, wybitni badacze, a także studenci, opiniotwórcy, eksperci od polityki, przedstawiciele władz i inni zainteresowani z całej Europy pragnący otwarcie rozmawiać o podstawowych europejskich wartościach – temacie nieporuszanym w ostatnich debatach politycznych, które skupiały się niemal wyłącznie na kryzysie imigracyjnym.

Warszawską konferencję Free Market Road Show można obejrzeć tutaj: część 1, część 2.

Partnerami FMRS w Warszawie byli: Uniwersytet SWPS (organizator) oraz Centrum Kapitalizmu, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie KoLiber, Kultura Liberalna, Stowarzyszenie Libertariańskie, Liberté! i Instytutu Misesa.

Autorzy relacji: Karolina Wąsowska i Marcin Zieliński.


The Austrian Economics Center (AEC), in cooperation with over 100 leading think-tanks and universities across Europe and the Caucasus, and in association with international partners are proud to present the 11th Annual Free Market Road Show, which tours 40 capitals during April and May in Europe and the Caucasus. Civil Development Forum (FOR) is again the local organizer of the FMRS conference in Warsaw together with our this year’s host – SWPS University.

The 2018 Free Market Road Show will bring together leading business people, outstanding scholars and students, opinion leaders, policy experts, elected officials, diplomats and other interested parties from across Europe to discuss openly core European values – a topic which has been missing in the recent political debates within Europe which have focused almost exclusively on the migration crisis. Recent political developments in Europe have seen a rise in the popularity and the parliamentary representation of political parties advocating the politics of populism, government largesse, nationalization of sectors of the economy, and the funding of unrealistically extravagant expansions of existing safety nets. 

In order to engage with an even wider audience and further inspire the exchange of ideas the format of the 2018 Free Market Road Show slightly changes – including a new interactive talk format for the FMRS discussions to draw more participation from all sides of the political spectrum and a greater emphasis of the ‘millennials’ and younger people.

Venue: SWPS University, Warsaw (organizational partner)

Date: 19.04.2018 (Thursday)

Time: 10:00 AM - 1:45 PM (registration opens at 9:30 AM)

The event will be held in English, no translation would be provided.

The participation is free of charge and the prior registration is obligatory. You can register via this link: http://freemarket-rs.com/event/fmrs-warsaw/

Join the event on Facebook and invite your friends!

Local partners: SWPS University (organizational partner) and Center of Capitalism, Freedom and Entrepreneurship Foundation, KoLiber Association, Liberal Culture, Libertarian Association, Liberté! and Mises Institute of Economic Education (Poland)

Agenda

9:30 Registration and welcome coffee

10:00 Introductory remarks

● Piotr Voelkel (Founder of the SWPS University) 
● Agata Stremecka (President at the Civil Development Forum – FOR)
● Barbara Kolm (Director at the Austrian Economics Center, Executive Director of the Free Market Road Show)

10:15-11:30 PANEL I: Which values can stop the rise of populism in Europe and elsewhere?

Moderator: Marek Tatała (Vice-President at the Civil Development Forum – FOR)

● Cris Lingle (Visiting Professor of Economics at the Universidad Francisco Marroquín in Guatemala)
● Andrzej Kondratowicz (Professor at the SWPS University in Warsaw)
● Marcin Matczak (Professor at the University of Warsaw)
● Richard Rahn (Chairman of the Institute for Global Economic Growth, former Vice President and Chief Economist of the United States Chamber of Commerce)

11:30-12:00 KEYNOTE: Good and bad transitions

● Leszek Balcerowicz (Chairman of the Civil Development Forum's Board)

12:00-12:15 Coffee break

12:15-13:45 PANEL II: Which European values matter for our well-being?

Moderator: Agata Stremecka (President at the Civil Development Forum – FOR)

● Dan Denning (Founder of Southbank Investment Research)
● John Fund (National Affairs Columnist for the National Review Online)
● Mikołaj Pisarski (President of Mises Institute of Economic Education)
● Łukasz Pawłowski (Kultura Liberalna) 
● Michael Williams (Founder & President of the ALTIUS Financial, Inc., Founder of The Defender of Capitalism Project)

  • Free Market Road Show 2018

    Free Market Road Show 2018 | 2018-04-19

    19 kwietnia 2019 roku konferencja Free Market Road Show zawitała do Warszawy. Konferencję rozpoczęły krótkie przemówienia reprezentujących gospodarczy i organizatorów wydarzenia Piotra Voelkela (Uniwersytet SWPS), Agaty Stremeckiej (Forum Obywatelsk...
    więcej