"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Instytucje międzynarodowe

http://www.imf.org/external/index.htm
Strona Międzynarodowego Funduszu Walutowego, na której można znaleźć informacje o 185 krajach członkowskich, dane ekonomiczne tych państw oraz różne publikacje tematyczne z zakresu działalności MFW. Publikacje te dotyczą działań na rzecz współpracy monetarnej, rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i wsparcia finansowego w celu osiągnięcia równowagi w bilansie płatniczym.

http://www.worldbank.org/
Bank Światowy, instytucja powołana do finansowego i technicznego wspierania krajów rozwijających się, prezentuje m.in. swoje projekty, publikacje i dane statystyczne na ten temat.

http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zrzeszająca rządy krajów wspierających demokrację i gospodarkę rynkową, prezentuje różne statystyki, dokumenty i publikacje z zakresu swojej działalności.

http://www.bis.org/
Strona internetowa Banku Rozrachunków Międzynarodowych, wspierającego międzynarodową współpracę monetarną i finansową. Można na niej znaleźć m.in. różne publikacje i statystyki o tej tematyce.

http://www.opec.com/
Strona OPEC, organizacji zrzeszającej większość krajów eksportujących ropę naftową. Można na niej znaleźć informacje o sytuacji w sektorze energetycznym na świecie. Informacje dotyczą m.in. cen surowców, a także decyzji i działalności organizacji. Oprócz tego informacje polityczno-ekonomiczne z różnych regionów świata.

http://www.weforum.org/en/index.htm
Informacje o działalności Światowego Forum Ekonomicznego, które za zadanie stawia sobie działanie na rzecz ogólnoświatowego rozwoju społecznego i gospodarczego. Z serwisu można się dowiedzieć m.in. o inicjatywach Forum, oraz spotkaniach organizacji poświęconych różnym kwestiom.