"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Ekonometria i statystyka

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0012-9682
Na stronie publikowane są artykuły, w których można zapoznać się z matematycznym podejściem do ekonomicznych zagadnień zarówno od strony teoretycznej jak i empirycznej.

http://www.oswego.edu/~kane/econometrics/
Strona internetowa dla zainteresowanych ekonometrią. Ciekawe linki do danych statystycznych i publikacji naukowych dla studentów, naukowców oraz innych osób interesujących się matematycznym podejściem do ekonomii.

http://www.econometrics.org/
Materiały edukacyjne obejmujące zarówno kurs ekonometrii z zakresu m.in. analizy regresji, jak i omówienie głównych problemów współczesnej makroekonomii, takich jak bezrobocie, inflacja, recesje gospodarcze.

http://cepa.newschool.edu/het/schools/metric.htm
Na stronie można zapoznać się z historią ekonometrii w skrócie, z życiorysami i dokonaniami zasłużonych ekonometryków, a także
znaleźć wyjaśnienie pojęć ekonomicznych.

http://www.econometrics.net/
Na stronie można przeczytać na temat różnych metod statystycznych i ekonometrycznych stosowanych w analizach, linki do organizacji i szkół zajmujących się analizami statystyczno-ekonometrycznymi. Oprócz tego informacje na temat oprogramowania komputerowego do tego typu badań.

http://www.ekonometria.org/
Linki do stron z danymi statystycznymi, komunikaty o wydarzeniach naukowych, materiały dla studentów, a także propozycje literatury o tematyce ekonometrycznej.

http://g.m.statystyk.w.interia.pl/
Informacje z zakresu teorii statystyki i ekonometrii, opis ich praktycznych zastosowań w analizie zjawisk ekonomicznych i inżynierii finansowej, a także przykładowe obliczenia.

http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/
Materiały edukacyjne z zakresu ekonometrii przygotowane w Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentują takie zagadnienia jak MNK, testowanie hipotez, regresja liniowa, a także podstawy algebry i statystyki.

http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Main.Materialy
Materiały edukacyjne WNE UW o wyższym stopniu zaawansowania z zakresu analizy szeregów czasowych, zmiennych jakościowych i ekonometrii panelowej.

http://www.zarz.agh.edu.pl/abyrska/matdyd.html
Materiały dydaktyczne z zakresu ekonometrii przygotowane w Akademii Górniczo-Hutniczej, obejmujące kurs ekonometrii od podstaw do średniego stopnia zaawansowania. Omawiają one m.in. procedury modelowania ekonometrycznego, weryfikacji jakości modeli ekonometrycznych i zastosowanie trendu w analizie statystycznej.

http://www.zim.pcz.czest.pl/keis/Materialy/materialy.html
Ekonometria i statystyka od podstaw do wyższego poziomu zaawansowania z przeznaczeniem głównie dla studentów, ale nie tylko. Spośród wielu tematów m.in. ekonometria bayesowska, modele dynamiczne, testowanie hipotez, zmienne losowe, metody estymacji parametrów.

http://uczelniawarszawska.pl/upl/1181568659.pdfPHPSESSID=43887cbc2ca6003603a28048ff7ce921
Ekonometria od podstaw. Kurs obejmuje m.in. takie zagadnienia jak analiza szeregów czasowych, metody estymacji parametrów, problemy w modelowaniu, testy statystyczne oraz wybrane informacje z zakresu algebry i rachunku prawdopodobieństwa.

http://inflacja.net/jmyc/
Strona internetowa dr. Jerzego Mycielskiego z informacjami obejmującymi zarówno podstawy ekonometrii jak i ekonometrię zaawansowaną. Dodatkowo uzupełnienie w postaci omówienia niektórych zagadnień ze statystyki, analizy matematycznej, algebry oraz rachunku prawdopodobieństwa.

http://katalog.wp.pl/www/Edukacja/Materialy_Na_Egzaminy/Materialy_Pomocnicze_z_Ekonomii/?ticaid=1530d Zbiór rekomendownych stron internetowych obejmujących takie zagadnienia jak ekonometria, makroekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa i zarządzanie.

http://www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/wyk.pdf
Nieautoryzowane materiały naukowe z zakresu konstrukcji modeli regresji liniowej, nieliniowej i z losowymi zmiennymi objaśniającymi.

http://www.stata.com/
Strona internetowa, na której można dokonać zakupu oprogramowania do analiz statystyczno-ekonometrycznych oraz książek i czasopism poświęconych tej tematyce.

http://statcomp.ats.ucla.edu/stata/
Informacje na temat programu komputerowego Stata oraz jego zastosowania do analiz statystyczno-ekonometrycznych. Na stronie zamieszczono również przykładowe programy.

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html
Internetowy podręcznik do nauki statystyki. Strona obejmuje wiele zagadnień, często nie wchodzących w skład akademickich programów nauczania. Autorzy kładą nacisk nie tylko na zrozumienie zagadnień teoretycznych ale i ich praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach.

http://www.ekonometria.4me.pl/
Pomoc dla studentów mających problemy z zadaniami z zakresu ekonometrii, statystyki i prognozowania, a także z wykonaniem modelu ekonometrycznego. Oprócz tego m.in. omówienie podstaw teoretycznych statystyki i ekonometrii.

http://www.sgh.waw.pl/instytuty/isd/publikacje/
Materiały do zajęć pracowników naukowych Instytutu Statystyki i Demografii SGH z zakresu statystyki i jej praktycznego wykorzystania.

http://www-users.mat.uni.torun.pl/~czaka/materialy.html
Materiały dydaktyczne dla studentów informatyki i matematyki z zakresu takich przedmiotów jak matematyka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa oraz statystyka matematyczna.

http://www.statystycy.pl/index.php
Forum internetowe miłośników statystyki. Internauci wymieniają się materiałami i przemyśleniami z zakresu statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, ekonometrii, prognozowania a także sieci neuronowych i data miningu.

http://ekonometria.pl/download.php
Strona, z której można pobrać m.in. tablice statystyczne, pliki edukacyjne czy też przykładowe modele ekonometryczne wykonane w Excelu.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044076
Internetowe wydania Journal of Econometrics począwszy od 1973 r. Artykuły dotyczą zagadnień z zakresu zaawansowanej ekonometrii. (płatny)