"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczośći oddział w Lublinie
Adres:
Ul. Sowińskiego 12/15 20-040 Lublin
Telefon:
(81) 537 28 21
Fax:
(81) 537 28 21
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. AIP to największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinnowacyjne. AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzać młodych Polaków na przedsiębiorcze tory.
Współpraca z AIP umożliwia każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać.
W Lublinie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działa od 11 czerwca 2007 roku. Powstało już przy nim ponad 20 firm. Jest to jednak nie tylko miejsce, które promuje młodych przedsiębiorców. Staramy się, aby wiedza o przedsiębiorczości była rozpowszechniana o wiele szerzej. W ramach naszych inicjatyw staramy się docierać do jak największej liczby młodych osób, m.in. poprzez uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach, organizację otwartych warsztatów, prezentacji, szkoleń i konferencji.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS