"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres:
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
Telefon:
(17) 8676 200, (17) 8520 600
Fax:
(17) 8520 611
E-mail:
www.info@rarr.rzeszow.pl
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Projekt "Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej" 5.4.2 PO Innowacyjna Gospodarka
Projekt "Step by Step - Twoja ścieżka do pracy" Poddziałanie 6.1.1 PO Kapitał Ludzki
Projekt "REVERTI - Aktywny powrót na rynek pracy" 7.2.1. POKL
Projekt "WŁADCY WIEDZY - podnoszenie kwalifikacji licealistów" Poddziałanie 9.1.2 PO Kapitał Ludzki
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Celem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego. Wymaga to współpracy z wieloma instytucjami, zaoferowania usług jakich instytucje te potrzebują oraz ciągłej wymiany informacji. RARR S.A. promuje region, a także wspomaga samorządy lokalne. Kluczowymi polami aktywności RARR S.A. są:
* Przedsiębiorcy i ich konkurencyjność
* Samorządy
* Szkolenia i promocja wysokokwalifikowanych kadr
* Inwestycje i innowacyjność regionu
* Nowoczesna infrastruktura
Obszarem działania RARR S.A. jest jednak nie tylko województwo podkarpackie, gdyż wiele realizowanych przez Agencję projektów ma zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy.


?Step by Step ? Twoja ścieżka do pracy? Poddziałanie 6.1.1 PO Kapitał Ludzki

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, strzyżowski, kolbuszowski, ropczycko ?sędziszowski, łańcucki
Rodzaj pomocy:
* Szkolenia:
- z języka angielskiego
- komputerowe
- zawodowe (np. księgowość, obsługa sekretariatu, obsługa wózków widłowych, kursy prawo jazdy kategorii C, E)
- z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej
- z zakresu aktywizacji zawodowej
* 3 miesięczne płatne staże zawodowe
* Indywidualne Plany Działania
* Poradnictwo zawodowe
* Wsparcie dodatkowe: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, wyżywienie podczas szkoleń, materiały szkoleniowe, koszty badań lekarskich (dot. staży i szkoleń zawodowych), opieka animatora (indywidualnego doradcy).
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Osoby bezrobotne:
- Kobiety (45 osób)
- Osoby młode w wieku 18 - 34 lat (45 osób)
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz kompetencji kluczowych i zawodowych kobiet i ludzi młodych w wieku 18-34 z wybranych powiatów województwa podkarpackiego.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Realizacja projektu w okresie od 1 września 2008 r. do 31 października 2009 r.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS